Priser og vilkår

Gjeldende priser for personkunder - Lån og kreditter

Generelle kostnader ved låneopptak

 • Gjeldende renter for lån og kreditter

  ProduktNominell renteEffektiv rente
  Boliglån Ung2,35 %2,45 %
  Boliglån med flytende rente - over kr 2 mill
  Boliglån med flytende rente - under kr 2 mill
  2,55 %
  2,70 %
  2,65 %
  2,83 %
  Boliglån med fast rente - 3 års binding
  Boliglan med fast rente - 5 års binding
  Boliglån med fast rente - 10 års binding
  2,48 %
  2,64 %
  2,69 %
  2,57 %
  2,73 %
  2,78 %

  Boligkreditt 45 %

  Boligkreditt - over kr 2 mill
  Boligkreditt - under kr 2 mill

  2,40 %

  2,65 %
  2,80 %

  2,52 %

  2,77 %
  2,95 %

  Mellomfinansiering 4,50 % 
  Byggelån5,90 %8,05 % 
  Boligpensjon3,40 % 3,63 % 
  Billån 65 %
  Billån 80 %
  Billån 100 %
  3,35 %
  3,35 %
  4,95 % 
  5,24 %
  5,24 %
  6,91 %
  Båtlån inntil 65 % 4,95 % 6,75 % 
 • Etableringsgebyr lån

   STANDARD PRIS
  Boliglån, Boligkreditt,Boliglån Ung, Fastrente, ForbrukslånFra kr 1 900 til kr 6 000
  Boligpensjonkr 1 500
  Billånkr 1 950 
  Båtfinansieringkr 3 500 
  Fritidseiendom i Sverige Fra kr 4 000 til kr 8 000 
  Opplåning og utvidelse av kredittrammekr 1 900 
  MellomfinansieringFra kr 2 500 til kr 9 000 
  Byggelånfra kr 5 000 til kr 20 000 
  Endring av vilkår/betalingsutsettelse på eksisterende lånkr 500 
  Endring fra flytende til fast rente kr 750 
                                                                                          
 • Sikkerhetsstillelse for lån

  STANDARD PRIS
  Depotgebyr nye sikkerheterkr 1 000 
  Depotgebyr tidligere stilte sikkerheterkr 1 000 
  Depotgebyr ved én eller flere kausjonister/realkausjonister involvertkr 1 500 
  Sletting av sikkerhetkr 0 
  Nedkvittering av stilte sikkerheterkr 750 
  Prioriteringsendringkr 750 
  Pantefrafallkr 750 
  Endring/bytte av sikkerhetkr 750 
  Offentlig tinglysningsgebyr ved prioriteringsendringkr 525 
  Offentlig tinglysningsgegyr fast eiendomkr 525 
  Offentlig tinglysningsgebyr løsøre (salgspant) kr 1 516 
  Offentlig tinglysningsgebyr borettslagsleiligheter kr 430 
  Offentlig tinglysningsgebyr ved refinansiering annen finansinstitusjon (innenfor samme låneramme, pantsetter og panteobjekt) kr 200 
                              
 • Administrasjonskostnader

   STANDARD PRIS 
  Termingebyr per måned Boliglån og Forbrukslånkr 60* 
  Gebyr per måned boligkredittkr 75 
  Termingebyr per måned Billånkr 85 
  Tillegg for utsendelse av girokr 55 
  Provisjonssats per kvartal for Byggelån0,33 % 
  *) Merk at Fastrentelån har kr 45 i månedlig termingebyr.
 • Kostnader ved mislighold av lån

   STANDARD PRIS 
  Påminnelse kr 67
  Varsel om oppsigelse kr 0
  Varsel om inkasso kr 67
  Betalingsoppfordring kr 201
  Overtrekksrente boligkreditt og øvrige kreditter 19,00 %