Eie eller leie - hva passer deg?

Hva er viktigst for deg? Frihet, mobilitet og lave kostnader høres kanskje forlokkende ut? Eller vil du komme deg inn på boligmarkedet, eie din egen bolig, ha muligheten til å gjøre den til din egen og nyte godt av en potensiell verdiøkning?

Bolig er for de fleste nordmenn en forholdsvis stor utgift. Om du velger å leie, eller om du velger å kjøpe egen bolig har ofte en stor påvirkning på din månedlige utgift til å bo. Her kan du finne ut om du burde leie eller eie.

Det er noen faktorer i livet som er mer avgjørende enn andre, også når det kommer til å velge hvordan du ønsker å bo. Ønsker du frihet til å kunne flytte på deg raskt, og ha lave månedlige utgifter? Kanskje skal du bo en plass for en kortere periode og ikke ønsker å eksponere deg for et potensielt fall i boligpriser? Vil du lage ditt helt eget sted slik du vil ha det og kanskje benytte boliglånet som en form for sparing?

Mange ønsker å være i boligmarkedet for å ta del i verdistigningen man kan oppnå. Eier du bolig, bestemmer du selv når du vil flytte og når du skal pusse opp.

Leie bolig 
I de fleste tilfeller er det billigere, i forhold til de månedlige boutgifter, å leie bolig kontra å kjøpe. Forutsigbart er det også, du er ikke ansvarlig for vedlikehold og uforutsette utbedringer som må foretas. Alt du betaler i leie går dog direkte inn på konto hos utleier. 

I Norge er gjennomsnittsprisen på en treroms utleiebolig 8 860 kroner pr mnd. Dette er på landsbasis, variasjonene er store når vi bryter ned på lokale områder. I storbyene er f.eks. snittprisene 12 460 kr. per måned for Oslo, 10 670 kr. i Stavanger, 10 360 kr.  i Trondheim og 9 840 kr. i Bergen.I mindre tettsteder med under 20 000 innbyggere er gjennomsnittsprisen 7 090 kr. per måned.

Prisene på tilsvarende leiligheter varierer også mye i forhold til standard og beliggenhet. Dette kan man gjøre klokt i å tenke på før man begir seg ut i dette markedet. Det gjelder jo også for utleiere. Dette er direkte utgifter som du ikke får igjen senere, disse går rett inn på konto hos utleier.

Kjøpe bolig
Ønsker du å kjøpe bolig er det et helt annet regnestykke, og det viktigste er at avdragene du betaler går til deg selv i form av nedbetaling på gjeld.

En treroms i Oslo til 5 millioner kan du finansiere med drøyt 4 millioner, dette er da en månedlig utgift på rett over 17 000 kr. per måned, hvorav i dagens marked ca 7 000 kr. er renter, som du får skattefradrag på. Resten går inn i din nedbetaling av gjeld som er en form for sparing. Dette er verdier som ligger i din bolig inntil du selger, forutsatt at eiendomsprisene ikke faller under nivået du kjøpte på. Du betaler altså mindre i rente, enn du betaler i leie hvis du leier. Det du betaler i avdrag er jo sparing og på en måte leie som går inn på din egen konto. Å eie bolig er ikke bare å ha et bosted, det er også en investering.

Her er noen grunner til å leie bolig


 • Månedlig boutgift er ofte lavere enn om du bor i en lånefinansiert selveid bolig
 • Du eksponeres ikke for fallende boligpriser
 • Du er kun forpliktet økonomisk tilsvarende leiekontraktens varighet
 • Du har ikke ansvar for vedlikehold, forsikringer og utbedringer
 • Du mangler egenkapital til å kunne kjøpe, lei bolig og spar i en periode
 • Du kan leie i et område hvor du ikke har råd til å kjøpe

Gode grunner til å eie


 • Det er din bolig og du kan gjøre som du vil med den
 • Du kan oppnå god verdistigning på boligen
 • Du kan oppgradere boligen din, og dermed også verdien
 • Nedbetaling av lån er investering i egen bolig – og en god form for sparing
 • Forutsigbarhet i forhold til hvor lenge du kan bo, du er ikke avhengig av en utleier
 • Renteutgiftene er fradragsberettiget
 • Du kan leie ut deler av boligen din