Flyttekassene står stablet i gangen og en berg og dalbane av følelser farer gjennom kroppen. Dagen du visste skulle komme er her: Barnet ditt skal flytte hjemmefra. Noen elsker det - og noen synes det er veldig vanskelig.

Rent praktisk kan det være smart å ta en gjennomgang av forsikringene sammen med barna. Noe må de kanskje skaffe seg selv, mens andre ting fremdeles kan gå gjennom dere som foreldre. Danske Bank har i samarbeid med Tryg laget forsikringspakken Danske Bank Ung. Her får du tre viktige forsikringer til unge som skal flytte ut av foreldrenes hjem.

Innboforsikring

Innboet er kanskje arvet, kjøpt brukt eller billig, men hvis ulykken skulle være ute, må det uansett erstattes. Derfor bør barnet ha en innboforsikring. Danske Bank Ung inneholder en innboforsikring som dekker alt fra uflaksskader til bekjempelse av skjeggkre, og med en forsikringsutbetaling satt til 250 000 kroner.

Innboforsikringen dekker også tyveri av sykkel dersom den er forsvarlig parkert og låst. Flytter barnet for å studere, men beholder foreldres adresse i folkeregisteret, er det dekket av foreldrenes innboforsikring.

Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikring som gir rett til erstatning med inntil 500 000 ved skader som følge av en ulykke

Reiseforsikring

Reise Ekstra dekker deg i det du forlater hjemmet, også til og fra studiested eller arbeid. Barn som flytter hjemmefra, men beholder foreldrenes adresse i folkeregisteret, er dekket av foreldrenes reiseforsikring i Tryg frem til de fyller 21 år.

Les mer om Danske Bank Ung hos Tryg