Desember er en typisk måned hvor vi ser mange branner. Tall fra Brannstatistikk viser nettopp dette.

Kilde: Brannstatestikk.no

 

  • Gå aldri fra levende lys. Pass ekstra godt på hvis det er barn til stede. Slokk lysene hvis du forlater rommet.
  • Ikke bruk levende lys sammen med juledekorasjoner eller antennelige lysmansjetter.
  • Sjekk regelmessig at du har fungerende røykvarlsere. Det skal være en i hver etasje, og helst i hvert rom.
  • Ha slokkemiddel lett tilgjengelig i boligen. Sørg for at alle vet hvordan det brukes, og sjekk utstyret hvert kvartal.
  • Hold rømningsveier ryddige, og gjennomfør en brannøvelse hjemme.