Desember er en typisk måned hvor vi ser mange branner. Tall fra Brannstatistikk viser betraktelig flere branner i månedene desember til mars. Allerede i oktober i år ser vi at trenden begynner å øke igjen.

Kilde: Brannstatistikk.no

 Ingen ønsker at en brann skal oppstå, og spesielt ikke i julen. Det kan oppleves svært dramatisk for hele familien å stå uten et hjem i juletida. Er brannen omfattende, kan den også påvirke den økonomiske situasjonen din familie står i. Heldigivis kan en del branner unngås. Med enkle tiltak kan du bidra til å forebygge brann i ditt hjem.

  • Gå aldri fra levende lys. Pass ekstra godt på hvis det er barn til stede. Slokk lysene hvis du forlater rommet.
  • Ikke bruk levende lys sammen med juledekorasjoner eller antennelige lysmansjetter.
  • Sjekk regelmessig at du har fungerende røykvarlsere. Det skal være en i hver etasje, og helst i hvert rom.
  • Ha slokkemiddel lett tilgjengelig i boligen. Sørg for at alle vet hvordan det brukes, og sjekk utstyret hvert kvartal.
  • Hold rømningsveier ryddige, og gjennomfør en brannøvelse hjemme.