Gå til hovedinnhold

Vi er moderate optimister etter en god sommer

INVESTMENT INSIGHT: Sommeren bød på positiv avkastning på tvers av de fleste aksje- og obligasjonsmarkedene. Når vi nå ser fremover, er vi moderate optimister og ser et bedre avkastningspotensial fra aksjer enn obligasjoner, men flere risikoer trenger seg på.
Frank Øland, sjefstrateg i Danske Bank

De siste tre månedene har vært generelt positive for investorer. Globale aksjer har steget og fallende renter har vært ensbetydende med stigende obligasjonskurser.
Sist regnskapssesong klarte mange selskaper å overgå analytikernes svært positive forventninger til inntjening. Selv om mange virksomheter signaliserte at de fremover forventer en mer moderat inntjeningsvekst, var resultatene alt i alt med på å støtte opp under investorenes positive syn på aksjer.

Den største overraskelsen var at prisene falt ganske betydelig fram til starten av august – antagelig som følge av bekymringer rundt blant annet lavere økonomisk vekst og deltavarianten av koronaviruset. Disse bekymringene klarte imidlertid ikke å overskygge den positive stemningen i aksjemarkedene, der spesielt europeiske og amerikanske aksjer klarte seg bra.

Aksjer i fremvoksende markeder klarte seg ikke like bra. Deltavarianten har rammet hardt i mange utviklingsland som ikke har kommet seg så langt med utrullingen av vaksiner. I tillegg kom det tegn på at veksten avtar i Kina, som er det ubetinget største og viktigste fremvoksende markedet, og samtidig strammet kinesiske myndigheter reguleringen av blant annet teknologisektoren. Dette rammet giganter som Alibaba og Tencent hardt.

Våre preferanser

Et godt sted å være ved økt usikkerhet
OVERVEKT I AMERIKANSKE AKSJER

Er ekstra sårbare overfor koronaviruset
UNDERVEKT I EMERGING MARKETS-AKSJER

En attraktiv balanse mellom avkastning og sikkerhet
OVERVEKT I INVESTMENT GRADE-OBLIGASJONER

Fortsatt begrenset potensial i japanske aksjer
UNDERVEKT I JAPANSKE AKSJER

Les mer her

Fortsatt tro på aksjer, men risikoen har økt

Hvis vi løfter blikket fra finansmarkedene, har den globale økonomiske veksten nådd toppen. På våren og forsommeren fikk veksten et skikkelig løft, da mange samfunn gradvis åpnet opp igjen, men det har hele tiden vært klart at den svært høye veksten var midlertidig.

Det betyr imidlertid ikke at veksten er i ferd med å stoppe opp. Vi forventer at den økonomiske boomen fra gjenåpningene vil bli erstattet av en mer normal høykonjunktur, som fortsatt bør understøtte mulighetene for fremgang på aksjemarkedene. Vi forventer imidlertid en vesentlig lavere avkastning enn på halvannet år. Avkastningsmulighetene i obligasjoner er imidlertid svært begrenset, og dersom obligasjonene har lange løpetider, er det også en betydelig kursrisiko ved stigende renter.

Vårt generelle budskap er dermed som følger: Vi anbefaler investorer å ha en liten overvekt i aksjer — dvs. en litt høyere andel aksjer i porteføljene enn de forventer å ha på lang sikt, og motsatt en litt mindre andel obligasjoner.

Etter vår oppfattelse er det imidlertid ikke nå at du som investor skal øke risikoen. På 12 måneders sikt forventer vi en avkastning fra aksjer på 0–5 prosent (gjort opp i EUR), men samtidig ser vi en økt risiko for kursfall. Vi kan for eksempel få perioder med kursfall hvis deltavarianten rammer veksten hardere enn fryktet, eller hvis rentene plutselig stiger mer enn forventet.


De største risikoene for finansmarkedene

Det er ingen tvil om at koronavirusets utvikling vil fortsette å være det sentrale temaet for finansmarkedene i den kommende tiden, men også rentene kan få mye oppmerksomhet. Global økonomi drar fordel av svært lave renter, understøttet av sentralbankenes ekstremt ekspansive pengepolitikk, men vi nærmer oss tidspunktet sentralbankene begynner å tråkke på bremsen.

Etter sommerens overraskende rentefall forventer vi at langsiktige renter vil stige noe igjen –blant annet fordi den amerikanske sentralbanken antagelig snart vil kunngjøre en nedtrapping av sine store obligasjonsoppkjøp. Under koronarkrisen har oppkjøpene bidratt til å holde rentene lave og opprettholde økonomisk aktivitet. Selv om det ikke vil være en overraskelse for finansmarkedene, kan nedtrappingen gi perioder med fallende aksjekurser – ikke minst hvis rentene stiger raskere enn forventet. Stigende renter vil også redusere avkastningspotensialet fra obligasjoner.

For å oppsummere kort: vi forventer, samlet sett, en myk landing for både økonomien og aksjemarkedene etter en periode med en boom i økonomisk vekst og store kursstigninger. Selv om vi fortsetter å forvente en positiv avkastning fra aksjer, vurderer vi imidlertid det ikke slik at dette er tidspunktet å øke risikoen i investeringene dine.


ANSVARSERKLÆRING: Husk alltid risikoen som investor
Utgangspunktet for denne publikasjonen er Danske Banks forventninger til makroøkonomien og finansmarkedene. Hvis utviklingen avviker fra forventningene våre, kan det potensielt påvirke avkastningen på eventuelle investeringer negativt og gi tap. Danske Bank har kun utarbeidet dette materialet som informasjon, og det utgjør ikke en investeringsanbefaling. Snakk alltid med en rådgiver hvis du vurderer å gjøre en investering på bakgrunn av dette materialet, slik at du får avdekket om en gitt investering er egnet for investeringsprofilen din, inkludert risikovilje, tidshorisont og tapsevne.

Andre har også lest: