Gå til hovedinnhold
Del

Utsikter til god avkastning i 2021

INVESTMENT INSIGHT: Vi forventer en økonomisk opptur i 2021, i hovedsak drevet av utrullingen av vaksiner mot coronaviruset. Selv om finansmarkedene har tatt noe av gleden på forskudd, ser vi fortsatt gode muligheter for investorer. 
Christian Lie, sjefstrateg i Danske Bank Norge

 

Et nytt år nærmer seg, og der 2020 har vært preget av coronaviruset, vil 2021 forhåpentligvis i større grad bli husket for en global utrulling av vaksiner og en kraftig økonomisk rekyl.

De forestående vaksinene er en vesentlig årsak til at vi forventer relativt god avkastning fra aksjer det kommende året. De er en forutsetning for at restriksjonene og nedstengningene rundt om i verden kan oppheves og at den økonomiske aktiviteten kan returnere til nivået før pandemien. Selv om vi har sett betydelige framskritt i global økonomi siden vårens bråstopp, påvirkes fortsatt arbeidsmarkedet, det private forbruket og bedriftenes investeringsiver av virusets tilstedeværelse.

Vi forventer at vaksinene gjennom 2021 vil bidra til et oppsving ikke bare for den økonomiske veksten, men også for bedriftenes inntjening, og denne forventningen understøttes av at mange selskaper har vært flinke til å redusere kostnadene. Faktisk vil det komme som en skuffelse hvis inntjeningen ikke stiger merkbart, for da er aksjene rett og slett for dyre akkurat nå målt ved nøkkeltallet P/E, som uttrykker prisen man som investor må betale for en krones inntjening i selskapene.

Har tatt gledene på forskudd

Som investor er det imidlertid viktig å være oppmerksom på at vi allerede har sett betydelig kursoppgang i aksjemarkedene den siste tiden. Finansmarkedene ligger alltid et skritt foran den økonomiske realiteten og har til en viss grad tatt gleden over vaksinene og den positive vekstimpulsen på forskudd. I takt med utviklingen, produksjonen og distribusjonen av vaksiner, forventer vi likevel at det kan løfte de økonomiske forventningene og markedsstemningen ytterligere. Vi forventer derfor relativt god avkastning fra aksjer det kommende året.

De forestående vaksinene er likevel ikke ensbetydende med at coronakrisen er et overstått kapittel for finansmarkedene. På kort sikt kan vi fortsatt se forverring i smittespredningen før det blir bedre, slik at gjenopprettingen av den økonomiske aktiviteten kan trekke ut i tid. Dette kan sammen med svært høy avkastning på kort tid utløse perioder med markedssvingninger og kursfall.

Sett i et større perspektiv gjenstår – til tross for våre positive forventninger– fortsatt usikkerhet rundt den økonomiske veksten i 2021, og derfor har vi kun en moderat overvekt av aksjer i de aktivt forvaltede porteføljene i Danske Bank. Dvs. at vi har litt flere aksjer i porteføljene enn vi forventer å ha på lang sikt, og omvendt har vi litt færre obligasjoner.

Lave renter støtter aksjekursene

Gjennom coronakrisen har sentralbankene støttet opp om økonomien og finansmarkedene ved å føre en ekstremt stimulerende pengepolitikk, med svært lave renter og store obligasjonskjøp. Hensikten er å presse ned rentene og sikre likviditet i markedene.

Den ekspansive pengepolitikken har forsterket tendensen med svært lav løpende renteavkastning på mange obligasjoner, og det betyr at renteplasseringer for mange investorer ikke er et godt alternativ til aksjer. Vi forventer at dette vil bidra til å støtte opp om aksjemarkedene også det kommende året. Vi tror samtidig at kombinasjonen av lave renter og høyere økonomisk vekst det kommende året vil virke støttende for flere kategorier av selskapsobligasjoner med en høyere risikoprofil, eksempelvis vekstmarkedsobligasjoner.

Våre preferanser

  • OVERVEKT I AKSJER FRA VEKSTMARKEDENE: Lovende avkastningsmuligheter – spesielt i Asia
  • OVERVEKT I VEKSTMARKEDSOBLIGASJONER: Det beste valget blant mer risikable obligasjoner
  • UNDERVEKT I STATSOBLIGASJONER: Forventer lav eller negativ avkastning
  • UNDERVEKT I JAPANSKE AKSJER: Begrenset potensial på lengre sikt

Les mer her

Vinnere og tapere i aksjemarkedene

Årets vinnere i aksjemarkedene har vært selskaper med høy inntjeningsvekst og der lønnsomheten i mindre grad er avhengig av sterk underliggende økonomisk utvikling. I kjølvannet av utbruddet av pandemien har investorene foretrukket spesielt vekstselskaper i teknologisektoren, men også selskaper innenfor helse, kommunikasjonstjenester og e-handel, noe som har bidratt til å løfte særlig det amerikanske aksjemarkedet.

Hvis vi får et økonomisk oppsving det kommende året, forventer vi imidlertid at det i større grad vil gi medvind til sykliske aksjer, som er mer avhengig av de økonomiske konjunkturene. Vi ser spesielt et attraktivt avkastningspotensial i sektorene finans og industri, og ettersom disse sektorene utgjør en relativt stor andel av det europeiske aksjemarkedet, kan det i 2021 bidra til å løfte europeiske aksjer som har vært blant de med svakest utvikling i år. Totalt sett ser vi likevel det mest attraktive avkastningspotensialet i amerikanske aksjer, samt aksjer fra vekstmarkedene. 

Valget i USA er ikke over

5. januar 2021 skal velgerne i Georgia velge delstatens to senatorer i Washington. Det forventes at republikanerne vil vinne setene, men hvis demokratene vinner begge setene, vil de kontrollere begge kongresskamrene – både Senatet og Representantenes hus. Det vil gjøre det mulig for Joe Biden og demokratene å vedta en omfattende finanspolitisk hjelpepakke for å løfte den amerikanske økonomien, noe som vil være positivt for aksjemarkedene. På den negative siden vil det øke sannsynligheten for høyere skatter og økt regulering.

Antagelig vil finansmarkedene foretrekke en delt kongress, der demokratene og republikanerne kontrollerer hvert sitt kammer, ettersom det begrenser hvor mange endringer demokratene kan gjennomføre på det økonomiske området.

Andre har også lest: