Aleksander Ramløff Dahl

Aleksander Ramløff Dahl
Leder Private Banking og investeringer
Danske Bank Norge

Danske Bank kunngjorde for en drøy måned siden at man hadde besluttet å fokusere sin drift i Norge innen bedrifts- og storkundesegmentet, og at man dermed så etter en kjøper til bankens privatkundevirksomhet. I dag, 19. juli, annonserte vi at Nordea overtar denne delen av banken, samt relevante investeringsprodukter. Private Banking er en del av denne prosessen. Selskaper som har vært håndtert av Private Banking følger også i transaksjonen.

Betydning for kunder i Private Banking

I den forbindelse er det sikkert noen som har spørsmål om hva dette innebærer for kundeforholdet i Danske Bank Private Banking. Først og fremst; som kunde behøver man ikke å foreta seg noe nå. Danske Bank sin avtale med Nordea skal nå gjennomgås og godkjennes av norske konkurransemyndigheter og Finanstilsynet. Gitt at denne delen av prosessen går igjennom, forventer man videre at salget først blir endelig gjennomført i løpet av 4. kvartal 2024. I mellomtiden vil vi tilby et konkurransedyktig tilbud til våre kunder.

Hva skjer med fond?

Inkludert i avtalen er også 15 kombinasjonsfond forvaltet av Danske Invest Asset Management AS («DIAM»), som i hovedsak distribueres gjennom personområdet i Danske Bank. Salget påvirker i liten grad DIAM hvor arbeidet med institusjonelle kunder (pensjonskasser, stiftelser, mm.), distributører og resterende produktpalett forsetter som tidligere.

Det skjer ingen ting med dine plasseringer i fond nå. Som kunde, og andelseier, eier du en ideell andel av fondets verdier, og det vil du fortsatt gjøre etter en overdragelse av virksomheten til en annen bank. Spareavtaler vil løpe som normalt fremover, det er ingen endringer med forvaltningen eller omsetningen av fondene. Spareavtaler og fond kan endres, kjøpes og selges på samme måte som tidligere. Avtaler om aktiv forvaltning løper som før inntil salget til Nordea er gjennomført. Det vil bli gitt informasjon om eventuelle endringer i god tid før forvaltningen evt endres.

Hvordan påvirkes lån og innskudd?

Salget av personmarkedet påvirker ikke dine priser på lån og innskudd. Ved prisendringer som følge av renteendringer fra sentralbanken, eller endringer i markedet, forholder vi oss til gjeldende varslingsfrist på 8 uker.

Finansieringsbevis som er utstedt av Danske Bank kan fortsatt benyttes. Du kan forvente å bruke de samme tjenestene og produktene i lang tid fremover. Tilsvarende er det i forhold til eventuell overtakelse av bolig; banken opererer som normalt. Alle lån, tjenester og produkter løper som normalt inntil salget er godkjent av norske myndigheter. Ved en flytting til Nordea vil avtaler om fastrentelån fortsette å løpe hos Nordea.

Informasjon om ny eier

Nordea fremstår som en meget solid kjøper. Etter at et salg er gjennomført vil man som kunde få tilgang til et bredt verditilbud som dekker behovene i Private Banking markedet; proaktiv og profesjonell rådgivning, brukervennlige digitale løsninger og et høyt servicenivå. Nordea er et nordisk finanskonsern og er en av de ti største totalbankene i Europa med mer enn 10 millioner kunder og 30.000 medarbeidere. Banken har hovedkontor i Helsinki. I den norske filialen er det rundt 3.000 ansatte. Nordea er Norges neste største bank.

Business as usual

Frem til salget er gjennomført vil det meste bli som før, og vårt fokus er fortsatt å ta best mulig vare på våre kunder. Det innebærer at du vil ha tilgang på de samme tjenestene og produktene som tidligere; lån/kreditter, innskudd, skatteadvokater ifm. generasjonsskifter, skatt, legalt sikkerhetsnett, investeringsrådgivning, formuesplanlegging og alt rundt daglig bruk av banken.

Vi vil holde våre kunder løpende orientert om den videre prosessen, og regner med å komme med mer informasjon i august.

Dersom du har spørsmål eller behov for ytterligere informasjon, se vår informasjonsside her.

Fortsatt god sommer!

Aleksander Ramløff Dahl
Leder for Private Banking og investeringer