I motsetning til ektefeller har samboere adskilt økonomi. Utgangspunktet er at den enkelte samboer eier hver sine eiendeler og gjeld, med mindre sameie er avtalt.

Skatteadvokatene i Danske Bank har utarbeidet et utkast til samboeravtale. Det presiseres at hvert enkelt tilfelle er unikt og at avtalen må skreddersys slik at den er i tråd med de konkrete ønsker. Dere må defor vurdere om det er punkter i denne malen som skal utelates, skrives om eller syppleres. Det er ingen formkrav til en samboeravtale, men det er viktig å passe på at avtalen er klart formulert. Er det skrevet samboeravtale tidligere, skal det også fremkomme at tidligere avtale skal bortfalle.

Vi gjør oppmerksom på at bankens rolle på dette området er å være sparringsparter, og at malen kun er ment som innspill til deres samboeravtale.

Eksempler på hva som bør konkretiseres i avtalen:

Hvem som er eier/er ansvarlig for:

  • Bolig, fritidsbolig, bil, båt etc.
  • Eierskap i familieselskap og/eller investeringsselskap
  • Øvrige aksjer, VPS- og bankkonti m.m.
  • Gjeld

Andre forhold:

  • Verdifastsettelse av eiendeler
  • Hvem som skal få beholde felles bolig og andre eiendeler i sameie
  • Tidsperspektiv på når oppgjør og utflytting skal gjennomføres

Ved et samlivsbrudd er det eiendeler/gjeld som er i behold ved bruddet som skal fordeles.

For øvrig er det viktig å være klar over at samboere i utgangspunktet ikke har arverett etter hverandre etter loven. Det er derfor særdeles viktig at samboere skriver testament for å sikre hverandre økonomisk ved dødsfall.

Dersom samboerskapet i stedet går over i et ekteskap, bør dere vurdere å etablere en ektepakt for å angi hva som er særeiemidler (typisk aksjer i familieeide selskaper).

Last ned samboeravtale (DocX)