Hva bør konkretiseres i samboeravtalen?

Samboere står fritt til å avtale eierskap og ansvarforhold seg imellom i en samboeravtale. Under er noen eksempler på hva som kan konkretiseres i en slik avtale:

Hvem som eier/er ansvarlig for:

  • Bolig, fritidsbolig, bil, båt etc.
  • Eierskap i familieselskap og/eller investeringsselskap
  • Øvrige aksjer, VPS- og bankkonti m.m.
  • Gjeld

Andre forhold knyttet til samlivsbrudd:

  • Verdifastsettelse av eiendeler
  • Hvem som skal få beholde felles bolig og andre eiendeler i sameie
  • Tidsperspektiv på når oppgjør og utflytting skal gjennomføres

Hva skjer ved samlivsbrudd?

Ved et samlivsbrudd er det eiendeler/gjeld som er i behold ved bruddet som skal fordeles.

For øvrig er det viktig å være klar over at samboere i utgangspunktet ikke har arverett etter hverandre etter loven. Det kan derfor være særdeles viktig at samboere skriver testament for å sikre hverandre økonomisk ved dødsfall.

Dersom samboerskapet i stedet går over i et ekteskap, bør dere vurdere å etablere en ektepakt for å angi om noe skal være særeiemidler, typisk aksjer i familieeide selskaper.

Mal forsamboeravtale

I samarbeid med skatteadvokater har vi utarbeidet et utkast til samboeravtale. En samboeravtale må alltid skreddersys slik at den er i tråd med situasjonen og de konkrete behov. Samboeravtalen må derfor tilpasses ved at punkter utelates, skrives om eller suppleres med annen tekst.

Det er ingen formkrav til en samboeravtale, men det er viktig å passe på at avtalen er klart formulert. Er det skrevet samboeravtale tidligere, bør det også fremkomme at tidligere avtale skal bortfalle.

Vi gjør oppmerksom på at bankens rolle på dette området er å være sparringspartner, og at malen kun er ment som innspill til deres samboeravtale. Endelig utkast bør vurderes gjennomgått av egen rådgiver. Ta kontakt med din rådgiver i Private Banking for mer informasjon.

Last ned mal samboeravtale