Skattenyheter

Hold deg oppdatert på det som rører seg innen temaet skatt. Her finner du artikler for både privatpersoner og bedrifter, skrevet av våre skatteadvokater.


Nyheter

Akjsonærregisteroppgave 2022 - husk fristen!

Hvert år må Aksjonærregisteroppgaven fylles ut og sendes inn med skatteopplysninger som gjelder selskapets aksjonærer. Leverer du for sent, kan det bli dyrt.

Nyheter

Skatteendringer fra 2023

Sittende regjering har hatt god tid til å gjøre endringer i skattereglene siden de tiltrådte 14. oktober 2021. Her får du en oversikt over de viktigste skatteendringene.

Nyheter

Forslag til endringer i skatte- og avgiftsreglene

Skatteutvalget, ved Ragnar Torvik, la 19.12.2022 frem sin utredning om det norske skattesystemet. Her får du en oppsummering, samt skatteadvokatenes umiddelbare refleksjoner.

Skatteadvokatene i Danske Bank

Skatt

Skattegrep før nyttår 2022

Det nærmer seg nytt år. Som før er det grep du kan ta som kan redusere skatten din i år, eller neste år. Her er tipsene fra skatteadvokatene i Danske Bank.

Skatt

Forslag til statsbudsjett 2023

Regjeringen Støre fremla 6. oktober forslag til statsbudsjettet for 2023. Skatteadvokatene har gått gjennom forslaget og sett på hvordan du påvirkes.

Skatt vannkraft vindkraft og oppdrettsnaering

Nyheter

Regjeringen foreslår økte skatter for kraft- og havbruksnæringen

Økt skatt for kraftprodusentene og havbruksnæringen ble presentert på pressekonferansen onsdag 29. september. Les mer om de økte skatteinntektene her.

Huskeliste aksjonaerer for hoesten

Skatt

Huskeliste for aksjonærer høsten 2022

Som aksjonær i investerings- og familieselskaper gjør du lurt å ta en fot i bakken før årsskiftet. Her er våre tips til hva du kan og bør vurdere i høst.

 Skattesatser 2022 | Danske Bank

Skatt

Skattesatser 2022

Regjeringsskiftet medførte en lang budsjetthøst. Skatteadvokatene gir deg derfor en oversikt over de viktigste satsendringene med virkning fra 2022.

Mann leser avis hjemme ved bordet

Skatt

Skattekalender: Viktige datoer for deg som betaler skatt

Skatteadvokatene har laget en skattekalender som viser de viktigste «skattedatoene» for deg som privatperson og for holdingselskapet ditt.

woman-on-phone

Artikkel

Skattlegging av privat konsum i selskap

Finansdepartementet har foreslått nye regler for å unngå at eiere belaster egne selskaper med det de definerer som «privat konsum». Hva betyr det for deg?

 Verdsettelsesrabatter kan redusere formueskatten | Danske Bank

Skatt

Verdsettelsesrabatter kan redusere formueskatten

Verdsettelsesrabattene er viktig for alle som er i formuesskatteposisjon. Få oversikt over de viktigste for inntektsåret 2021, og les om endringene som trer i kraft i 2022.

 Skattefrie gaver og naturalytelser | Danske Bank

Artikkel

Skattefrie gaver og naturalytelser

Økonomiske fordeler fra arbeidsgiver er skattepliktig. Viktige unntak åpner dog for at arbeidstakere kan motta gaver og enkelte naturalytelser skattefritt.

Mann tar notater på lageret

Artikkel

Lån fra eget selskap gir utbytteskatt

Dersom du eller noen i din nærmeste familie tar opp lån fra et selskap du er aksjonær i, vil dette som hovedregel utløse utbytteskatt for deg personlig.

Bli Private Banking kunde i Danske Bank