Skattenyheter

Hold deg oppdatert på det som rører seg innen temaet skatt. Her finner du artikler for både privatpersoner og bedrifter, skrevet av våre skatteadvokater.


Artikkel

Avtaler mellom AS og nærstående

Har du tenkt å inngå en avtale om kjøp eller salg med et aksjeselskap som du eier eller du har en annen nær tilknytning til? Er du kanskje aksjonær og skal kjøpe en eiendom av selskapet?

Ny arvelov fra 2021 - Hva betyr den for deg

Artikkel

Dette er lovens regler om arv

I Norge fikk vi en ny arvelov i kraft fra 1. januar 2021. Vi gir deg her en oversikt over hovedtrekkene i loven, slik at du kan se hva den betyr for deg og din familie.

Artikkel

Betal restskatt for 2022 nå

Dersom du forventer restskatt for forrige inntektsår, kan det være lurt å betale restskatten innen 31. mai 2023. 

Nyheter

Gjennomgang av revidert statsbudsjett

Regjeringen Støre la 11. mai 2023 frem sitt forslag til revidert statsbudsjett. Skatteadvokatene har gått gjennom noen av endringsforslagene. Som forventet var det ingen store skatteendringer.

Mann leser avis hjemme ved bordet

Skatt

Skattekalender: Viktige datoer for deg som betaler skatt

Skatteadvokatene har laget en skattekalender som viser de viktigste «skattedatoene» for deg som privatperson og for holdingselskapet ditt.

Artikkel

Tips til skattemeldingen

Fristen for å gjøre endringer i skattemeldingen for 2022 nærmer seg. I denne artikkelen fra skatteadvokatene i Danske Bank får du noen tips om hva du bør kontrollere.

Artikkel

Nytt forslag til grunnrenteskatt på havbruk

Regjeringen fremla lovforslag til grunnrenteskatt for havbruksnæringen, den 28. mars 2023. Det justerte forslaget hensyntar høringsinnspillene som er sendt inn, men er det tilstrekkelig?

Artikkel

Innføres arveskatten?

Arveavgiften ble avskaffet i 2014. Spørsmålet nå er om skatteutvalgets argumenter for å gjeninnføre arveskatt likevel får gehør hos sittende regjering.

Artikkel

Skattlegging av privat konsum i selskap

Finansdepartementet har foreslått nye regler for å unngå at eiere belaster egne selskaper med det de definerer som «privat konsum». Hva betyr det for deg?

Artikkel

Skattefrie gaver og naturalytelser

Økonomiske fordeler fra arbeidsgiver er skattepliktig. Viktige unntak åpner dog for at arbeidstakere kan motta gaver og enkelte naturalytelser skattefritt.

Nyheter

Aksjonærregisteroppgave 2022 - husk fristen!

Hvert år må Aksjonærregisteroppgaven fylles ut og sendes inn med skatteopplysninger som gjelder selskapets aksjonærer. Leverer du for sent, kan det bli dyrt.

Nyheter

Skatteendringer fra 2023

Sittende regjering har hatt god tid til å gjøre endringer i skattereglene siden de tiltrådte 14. oktober 2021. Her får du en oversikt over de viktigste skatteendringene.

Nyheter

Forslag til endringer i skatte- og avgiftsreglene

Skatteutvalget, ved Ragnar Torvik, la 19.12.2022 frem sin utredning om det norske skattesystemet. Her får du en oppsummering, samt skatteadvokatenes umiddelbare refleksjoner.

Skatteadvokatene i Danske Bank

Skatt

Skattegrep før nyttår 2022

Det nærmer seg nytt år. Som før er det grep du kan ta som kan redusere skatten din i år, eller neste år. Her er tipsene fra skatteadvokatene i Danske Bank.

Skatt

Forslag til statsbudsjett 2023

Regjeringen Støre fremla 6. oktober forslag til statsbudsjettet for 2023. Skatteadvokatene har gått gjennom forslaget og sett på hvordan du påvirkes.

Bli Private Banking kunde i Danske Bank

Content is loading