Dersom du forventer restskatt for forrige inntektsår, kan det være lurt å betale restskatten innen 31. mai 2023.

De fleste privatpersoner har levert sin skattemelding for 2022 og venter nå på endelig skatteoppgjør fra Skatteetaten. Privatpersoner med ny skattemelding har også fått estimert sitt skatteoppgjør ved innsending. Dersom du forventer restskatt for forrige inntektsår, kan det være lurt å betale restskatten innen 31. mai 2023.

Skatteoppgjøret viser om du har betalt for lite, for mye eller riktig forskuddsskatt for siste inntektsår. Forskuddsskatten er normalt innbetalt av arbeidsgiver som skattetrekk i lønnsinntekt, som utskrevet forskuddsskatt til personer med særlig høy inntekt eller formue, eller som personlig initierte tilleggsforskudd. Skatteoppgjøret blir sendt ut fortløpende av Skatteetaten i perioden juni til november året etter inntektsåret.

Skatten fastsettes per 31. desember basert på all inntekt og formue i løpet av året. Skatt som ikke er betalt per 31/12, men i løpet av påfølgende år, er dermed teknisk sett betalt for sent. Det legges derfor renter på skatteoppgjøret basert på det beløpet du «skylder» staten. Dersom skatteoppgjøret viser at du skylder skatt, er det imidlertid mulig å unngå rentetillegget. Dette gjør du ved å betale estimert restskatt innen den 31. mai. Venter du derimot til 1. juni, eller til skatteoppgjøret sendes ut, må du derimot betale et rentetillegg.

Nominell rente fra 1. juli 2022 til første betalingstermin 20. august 2023 er
2,15 %. Effektiv rente er derimot en god del høyere. Dette skyldes at du må betale renter for hele perioden fra 1. juli 2022 helt fram til første forfall for ditt skatteoppgjør. For de aller fleste vil det derfor lønne seg å betale inn estimert restskatt innen 31. mai for å unngå rentetillegget. Rekker du ikke å betale innen 31. mai, så kan du med andre ord like gjerne vente til første forfall.

Merk at du også får rentetillegg på eventuell skatt du har til gode, med samme rentesats på 2,15 %.

Slik finner du estimert restskatt

På Skatteetaten kan du logge inn og se ditt foreløpige skatteoppgjør. Her finner du din estimerte restskatt eller skatt til gode, samt rentetillegget. Dersom du ønsker å betale restskatten før skatteoppgjøret sendes ut, så betaler du kun restskatten uten rentetillegget. Legg merke til at restskatt under kr 100 for de fleste ikke skal betales.

Slik betaler du:

 Innbetaling av restskatt for privatperson eller for innehaver av enkeltpersonforetak gjennomføres ved betaling av tilleggsforskudd til Skatteetaten. For innbetaling innen den 31. mai 2023 kan du bruke linken under for å generere KID-nummer og hente kontonummer for innbetaling:

 
Lag KID for tilleggsforskudd og forskuddsskatt - Skatteetaten 

Lurer du på om du betaler riktig skatt på fast eiendom, eller generelt om aksjebeskatning? Les gjerne mer om skatt på fast eiendom her og om beskatning av aksjer her.