Budsjettet som skal legges frem neste torsdag (6. oktober) har av Støre blitt omtalt som «det mest omfordelende budsjettet i moderne tid», og det var derfor ikke veldig overraskende at forslag om økt skatt for kraftprodusentene og havbruksnæringen ble presentert på pressekonferansen onsdag 28. september. Forslaget skal øke skatteinntektene med ca. 33. milliarder kroner årlig.

Havbruk: Innføring av grunnrenteskatt

 • Effektiv sats på 40 %.
 • Formell sats er likevel 51,3 %. Differansen mellom formell og effektiv sats skyldes at selskapsskatt beregnes før grunnrenteskatt, og at selskapsskatt kommer til fradrag i grunnlaget for grunnrentesats.
 • Gjelder produksjon av laks, ørret og regnbueørret.
 • Et bunnfradrag på 4 000 – 5 000 tonn for å sikre at kun de største aktørene vil betale grunnrenteskatt. Dette innebærer at ca. 70 % av aktørene unntas og det er anslått at 2/3 av skatten vil dekkes av de fem største aktørene.
 • Foreslått innført med virkning fra 1. januar 2023.
 • Forslaget sendes på høring i dag, 28. september 2022, med frist 4. januar 2023.
Her er link til høringsnotatet

Vannkraft: Økt grunnrenteskatt fra 37 % til 45 %

 • Økning i effektiv sats fra 37 % til 45 %.
 • Ny formell sats blir 57,7 %. Differansen mellom formell og effektiv sats skyldes at selskapsskatt beregnes før grunnrenteskatt, og at selskapsskatt kommer til fradrag i grunnlaget for grunnrentesats.
 • Effektiv marginalskattesats blir 67 %.
 • Foreslått med virkning fra inntektsåret 2022.
 • Påvirker ikke små vannkraftverk som ikke betaler grunnrenteskatt.
 • Inntekter fra salg av opprinnelsesgarantier skal inkluderes i grunnrenteskattegrunnlaget for vannkraft fra 2023.
Les mer her

Landbasert vindkraft: Innføring av grunnrenteskatt

 • Effektiv sats på 40 %.
 • Formell sats er likevel 51,3 %. Differansen mellom formell og effektiv sats skyldes at selskapsskatt beregnes før grunnrenteskatt, og at selskapsskatt kommer til fradrag i grunnlaget for grunnrentesats.
 • Skal gjelde for vindkraftverk som er konsesjonspliktige (dvs. flere enn 5 turbiner eller installert effekt på 1 MW eller mer).
 • Foreslått innført med virkning fra 1. januar 2023.
 • Forslaget sendes på høring før årsskiftet.
Les mer her

Vannkraft og landbasert vindkraft: Forslag om
ny avgift - høyprisbidrag

 • Sats: 23 % av kraftpris over 70 øre/kWh.
 • Baseres på faktiske priser og gjelder all produksjon i kraftverket.
 • Foreslått to ulike tidspunkter for ikrafttredelse:
  - Fra og med 28. september 2022 for vannkraft med grunnrenteskatteplikt (verk med samlet merkeytelse på 10 000 kVA eller mer)
  - Fra og med 1. januar 2023 for vannkraftverk på minst 1 MW og vindkraftverk som er konsesjonspliktig etter energiloven
Les mer her

I tillegg foreslås:

 • Grunnrenteskatten for strøm solgt gjennom fastpriser skal baseres på den faktiske inntekten til kraftprodusentene, ikke spotpris. Det legges til grunn at strømleverandørene skal kunne tilby standardiserte fastprisavtaler for perioder på 3, 5 og 7 år, med et maksimalt prispåslag på den fastprisen som leverandørene betaler til kraftprodusentene. 
 • Ettårig trekk i rammetilskudd for kommuner og fylkeskommuner med konsesjonskraft som ligger i områdene med de høyeste strømprisene.

Les mer her om forslaget knyttet til fastprisavtaler på strøm

Innholdet er utarbeidet av skatteadvokater for Danske Bank og er kun ment som generell informasjon, er ikke uttømmende og erstatter ikke individuell rådgivning. Vi anbefaler at du vurderer konkrete spørsmål i samråd med ekstern advokat eller rådgiver.