Inntektsskatt

2021

2022

Endring*

 Alminnelig skatt selskap/person22 %22 %-
 Utbytte- og aksjeskatt - privatperson31,68 %35,2 %+ 3,52 pp.
 Selskaps- og utbytteskatt totalt46,7 %49,5 % + 2,8 pp. 
 Marginalskatt lønn kr 969 200 - kr 2 000 00046,4 %46,4 %-
 Marginalskatt lønn over kr 2 000 000 (ny)46,4 %47,4 %+ 1 pp.
 Marginalskatt næringsinntekt49,6 %50,6 %+ 1 pp.

 Formuesskatt

2021

2022

Endring*

 Bunnfradragkr 1 500 000kr 1 700 000+ kr 200 000
Formue under 20 millioner 0,85 %0,95 %+ 0,1 pp.
 Formue over 20 millioner (ny)0,85 %1,1 %+ 0,25 pp.

 Verdsettelse formuesskatt

2021

2022

Endring*

 Egen bolig verdi under 10 millioner25 %25 %-
Egen bolig verdi over 10 millioner (ny) 25 %50 %+ 25 pp.
Sekundærbolig 90 %95 %+ 5 pp.
 Aksjer og driftsmidler55 %75 %+ 20 pp.
 Formuesverdi på fritidseiendom oppjusteres med 25 %

* pp = prosentpoeng


 Sparing

2021

2022

Endring

 Maksimal årlig sparing IPSkr 40 000kr 15 000- kr 25 000
 Maksimal årlig sparing BSUkr 27 500kr 27 500-
 Maksimal sparing BSUkr 300 000kr 300 000-