Forhåndsutfylt skattemelding for privatpersoner finner du på Skatteetatenes sider for Min Skatt.  Alle bør logge inn og kontrollere sin egen skattemelding for å sikre at skatteberegningen og skatteoppgjøret for 2022 blir riktig. Dersom du ikke har behov for å gjøre endringer, så behøver du heller ikke å sende inn skattemeldingen.

Alle poster bør kontrolleres, også de som er innrapportert av andre på dine vegne, som for eksempel av arbeidsgivere, finansinstitusjoner eller offentlige organer. Generelt kan man si at dersom du har satt deg godt inn i skattereglene, men fortsatt er i tvil om en inntekt er skattepliktig, så kan du unnlate å føre opp inntekten i skattemeldingen, men informere om din begrunnelse i et vedlegg. Dersom tvilen gjelder et fradrag, så kan du gjøre motsatt og føre opp fradraget under forutsetning av at du informerer om din begrunnelse i et vedlegg. Slik kan du optimalisere egen skatt, samtidig som du unngår sanksjoner i form av tilleggsskatt.

Frist for endring i skattemelding

Fristen for å gjøre endringer og sende inn skattemeldingen for privatpersoner er 30. april, men siden datoen i år faller på en søndag, og 1. mai er helligdag, er skattemeldingsfristen utsatt til den 2. mai.

Her kommer våre tips til noen utvalgte poster som bør kontrolleres.