Satser videre på nye teknologiske løsninger

Takket være teknologi fra Spiir kan Danske Banks kunder se kontoer fra andre banker i mobilbanken. – Dette er bare begynnelsen. Vi har store ambisjoner om å sammen utvikle flere løsninger som gagner kundene, sier Knut Anders Wangen, Kommersiell Direktør i Danske Bank Norge.

 

 

 

Les mer

 

 

 

 

 

 

 

Lønn eller utbytte?

Mange spør seg om de bør ta ut overskudd i bedriften som lønn eller utbytte. Vi har sett på hvordan valgene du tar rundt dette, påvirker deg som aksjonær og ansatt.

Hva bør jeg velge?

 

- Ingen motvind for norsk økonomi i 2019

Danske Banks makroøkonomiske utsikter for 2019 presenteres i rapporten Nordic Outlook. Det forventes at veksten holder seg over trend også i 2019. - Vi ser for oss at norsk økonomi ikke utsettes for noen motvinder, med mindre vi får en global resesjon, sier sjeføkonom.

 

Les mer

 

Siste artikler


Smarte vaner


Makronytt


Tekonologi & Innovasjon


Tips & råd til din bedrift


To personer diskuterer om de skal ta ut lønn eller utbytte

Lønn eller utbytte?

Mange spør seg om de bør ta ut overskudd i bedriften som lønn eller utbytte. Ofte vil en kombinasjon være mest optimalt, men dette avhenger av både størrelsen på overskuddet, din samlede skattesituasjon og behov for pensjon- og trygdeopptjening.

Dette ser banken på når en bedrift søker finansiering

I et selskaps livssyklus kommer man til perioder hvor finansiering kan være riktig for å sikre videre utvikling. Det kan gjelde kjøp av eiendom og driftsmidler, eller at du møter perioder med likviditetsutfordringer. Vi ser på ulike finansieringsalternativer og hva banken ser på når en bedrift søker finansiering.

Generasjonsskifte – Dette bør du tenke på

Å gjennomføre et eierskifte kan være komplisert, og det er mange elementer som skal gjennomtenkes før en bedrift gis videre til neste generasjon.

Statsbudsjettet 2019 - Dette bør du få med deg

Regjeringen la 8. oktober frem sitt forslag til statsbudsjettet for 2019, og våre skatteadvokater oppsummerer her de viktigste forslagene på skatteområdet.

Syv råd for å styrke likviditeten i din bedrift

Når du driver en virksomhet, er det avgjørende å ha kontroll på likviditeten – på fagspråket ofte kalt Cash Management. Det handler både om å styre inn- og utbetalinger i det daglige, for å sikre at det er nok penger til å betale regningene, samt sikre at det løpende blir satt av midler for å kunne gjøre nødvendige investeringer.

Syv tips din bedrift bør huske før ferien

Disse syv tipsene hjelper deg med å beholde kontrollen, slik at du kan bruke ferien til det den bør brukes til: nemlig å slappe av.