Del

Alt du må vite om IPS - Tenk på det som BSU for voksne

Fra 1. november 2017 kan du spare 40.000 kroner til pensjon i året, og få igjen 9.600 kroner på skatten. – Dette er årtusenets beste sparereform, sier forbrukerøkonom Anne Motzfeldt.

Myndighetene ønsker å gjøre det lettere å spare til pensjon. Derfor innfører de nå en ny form for individuell pensjonssparing (IPS), med svært gunstige skatteordninger.

– Mange tror de har en bedre pensjonsordning gjennom det offentlige og arbeidsgiver, enn de faktisk har. Sannheten er at mange har et pensjonssystem som er rigget for at vi skal dø som 77-åringer. De aller fleste av oss må spare på egenhånd, om vi skal sikre den økonomiske fleksibiliteten vi ønsker som pensjonister, sier Anne Motzfeldt.
– I utgangspunktet er dette et godt produkt for alle som betaler inntektsskatt, og spesielt gunstig for dem som betaler formueskatt.

- Forbrukerøkonom Anne Motzfeldt

Spar inntil 40.000 kroner

Med IPS kan du selv bestemme om du ønsker å sette av et fast beløp hver måned eller om du vil overføre penger når du føler for det. Du kan overføre inntil 40 000 kroner per år, og får 24 prosent av beløpet tilbake på skatten.

– På samme måte som ved BSU, er det det innskutte beløpet for det året som står på konto ved årets slutt, som avgjør hvor mye du får i skattefradrag, forklarer Motzfeldt.

Pengene blir låst til pensjonsalderen, og kan tidligst utbetales fra du fyller 62. Utbetalingen må skje over minst ti år eller minst til du blir 77 år. Beløpet du har spart i IPS teller ikke med i formueskatten, men beskattes som vanlig inntekt med 24 prosent når de betales ut.

Hvem bør spare til IPS?

– I utgangspunktet er dette et godt produkt for alle som betaler inntektsskatt, og spesielt gunstig for dem som betaler formueskatt. Du må være mellom 18 og 75 år for å tegne en IPS-avtale, forklarer Motzfeldt.

Forbrukerøkonomen anbefaler også unge å begynne å spare i IPS, men påpeker at de bør ha fylt opp BSU-kvoten først.

Kan selv velge risiko

Du kan selv velge hvor høy risiko du ønsker for pensjonssparingen. Om risikoen er høy, middels eller lav bestemmes ut fra sammensetningen av aksje- og rentefond. Dette kan du endre på underveis i spareperioden, uten at det utløser skatt.

– Vi anbefaler gjerne høyere risiko når det er lenge igjen til pengene skal brukes, og at man heller trapper ned risikoen når man nærmer seg pensjonsalder. Høy risiko er som regel forbundet med høyere avkastning, og jo lengre man har igjen til pensjonsalder, jo bedre tåler man mindre svingninger i aksjekursen underveis, sier Motzfeldt.

Skulle man mot formodning ikke leve til pensjonsalder, tilfaller pengene de etterlatte.

Hva må jeg tenke på?

– Det viktigste å tenke på før man starter med IPS-sparing, er at beløpet er bundet i lang tid. I tillegg får man ikke skjermingsfradrag i IPS slik som i ordinære aksjefond, sier Motzfeldt.

Hun vil likevel oppfordre alle til å begynne å tenke på pensjonssparing.

– Forventet levealder stiger med gjennomsnittlig tre måneder i året i Norge. Vi kommer til å leve lenger og være i bedre form enn generasjonene før oss. Tidligere har man langt på vei kunnet lene seg på offentlige ordninger når det kom til pensjon. I dag er det helt andre krav til egen sparing og IPS er en veldig god måte å spare på, avslutter Motzfeldt.

Kort om IPS

  • Du kan spare opptil 40.000 kroner i året, og få inntil 9600 kroner i skattefradrag.
  • Saldo på IPS er unntatt formueskatten
  • Saldo beskattes som alminnelig inntekt på 24 prosent ved uttak (for 2017).
  • Du kan selv velge risikoprofil for sparebeløpet. Denne kan også endres underveis.
  • Pengene kan tidligst utbetales fra 62 år og utbetalingen kan minst skje over 10 år – minst til 77 år. Tar du ut pensjon fra 62 år, vil da utbetalingstiden bli 15 år.
  • Du må være minst 18 år og maks 75 år for å starte en IPS-konto.
  • Ved dødsfall utbetales pengene til de etterlatte.
  • Du kan flytte IPS-avtalen mellom forskjellige tilbydere.
  • Du kan selv velge å justere sparebeløpet eller å avslutte sparingen underveis. Avslutter du avtalen blir den omgjort til et pensjonskapitalbevis og vil komme til utbetaling ved 62 år.
  • Det vil ikke være mulig å slå sammen dagens IPS med den nye ordningen på grunn av forskjeller i skattereglene. Gammel IPS vil bli omgjort til et pensjonskapitalbevis og vil komme til utbetaling ved pensjonsalder.