Del

Skattemeldingen er klar - Dette bør du sjekke

Onsdag ble skattemeldingen for 2017 tilgjengelig for elektroniske brukere. I følge Skatteetaten endrer kun hver femte nordmann skattemeldingen. Gjør du endringer, eller vet du ikke hva du skal se etter?

- Mange av de som får restskatt bruker mye tid på skattemeldingen for å kutte ekstraregningen, mens mange av de som får tilbake penger er fornøyd med det. Jeg mener at også de som får igjen på skatten burde bruke tid på å se om alt er riktig og om de skulle hatt enda mer tilbake. Rett skatt bør være regelen.
 
Cecilie Tvetenstrand
Forbrukerøkonom

Dette er de viktigste tingene:

Er inntekt, gjeld og formue korrekt?

Samsvarer tallene på skattemeldingen med tall fra lønns- og trekkoppgaven fra arbeidsgiver samt årsoppgave fra bank, boligsameie og barnehage?

Sjekk fradragene

Det kan være mye å spare ved å vite hvilke fradrag du har krav på. Spar skatt ved å sjekke ut fradragsveilederen på skatteetaten.no

Betalte gjeldsrenter

Sørg for at du oppgir korrekt beløp på betalte renter og størrelse på gjeld, for eksempel på boliglån, billån og kredittkortgjeld hos banken, arbeidsgiver eller hos en privat långiver. For samboere der begge er låntakere, må dere selv foreta fordeling av gjeld og renter lik ansvarsforholdet overfor banken. Fradraget var på 24 % i 2017, og faller til 23 prosent for 2018.

Foreldrefradrag

Du kan få fradrag for utgifter til pass av barn i barnehage, dagmamma eller SFO. Kjører du omvei til jobb for å levere barn kan disse ekstra utgiftene fradragsføres med 1,50 kr per km eller faktiske kostnader ved bruk av kollektiv transport. Foreldrefradraget er begrenset opp til kr 25 000 for ett barn og 15 000 i tillegg for hvert barn utover det første.

Andre inntekter

Husk å oppgi inntekter fra deletjenster som Airbnb og nabobil.no. Har du et rom i egen bolig som du ønsker å leie ut, er inntekten skattefri hvis din boenhet har en større utleieverdi enn den delen du vil leie ut. Skal du reise bort, og vurderer å leie ut hele boligen, kan leieinntektene være skattefri hvis den ikke overstiger kr 20 000 i løpet av et inntekstår. Det du må være oppmerksom på er hvis leieinntekten blir høyere enn kr 20 000 vil du ende opp med å betale skatt på all leieinntekt for hele inntektsåret. For utleie av egen fritidsbolig, er det andre regler som gjelder. Utleieinntekter inntil kr 10 000,- er skattefrie og et evt. overskytende beløp regnes 85% som skattepliktig inntekt. Skattereglene for korttidsutleie vil endres fra og med skatteåret 2018.

Reisefradrag

Reisefradrag får du uavhengig av om du kjører egen bil, sykler eller reiser kollektivt. Du kan få fradrag for kostnader til reiser mellom hjem og arbeid som overstiger kr 22 000 og opptil kr 97 000 før reduksjon med egenandel på 22 000. Reisefradragskalkulatoren beregner ditt reisefradrag basert på reiseavstand. Sjekk også om du oppfyller krav for fradrag av bom- og ferjeutgifter.

Hva er likningsverdien på boligen?

Er du usikker på om likningsverdien på boligen er riktig, kan boligverdikalkulatoren på skatteetaten.no hjelpe. Den beregner likningsverdi basert på byggeår, størrelse og om boligen ligger i et tettbygd eller spredtbygd strøk. Likningsverdi for primærbolig utgjør 25 prosent av beregnet kvadratmeterpris og 90 prosent for sekundærbolig.

Salg av aksjer i fjor

Gevinst ved salg av aksjer er skattepliktig, og tap er fradragsberettiget. Skattesatsen er 29,76% for inntekståret 2017.

Gave til frivillige organisasjoner?

Har du for eksempel et fadderbarn som du betaler for fast, eller andre faste gaver til veldedige organisasjoner, vil gaven som oftest stå oppført. Du kan kreve fradrag for gaver gitt til en eller flere organisasjoner for opptil kr 30 000 pr år for 2017.

Hva er nytt?

I skattemeldingen for 2017 er post 5.0 for tilleggsinformasjon tatt bort. Her kunne du tidligere gjennom fritekst gi informasjon og opplysninger som man ikke fant passende i de øvrige postene. Dersom du har behov for å gi Skatteetaten utfyllende informasjon utover beløpene i postene, må du legge dette ved som vedlegg til skattemeldingen. 

Aksjesparekonto var en av de største nyhetene på sparefronten i fjor, hvor realisasjon av aksjer eller fondsandeler ikke beskattes kun når man tar ut penger utover det opprinnelige innskuddet. Som en følge av det nye produktet, er det også tillagt egne punkter for aksjesparekonto i skattemeldingen. Disse er:

3.1.5 Utbytte aksjesparekonto
3.1.8 Gevinst salg aksjesparekonto
4.1.8 Formue aksjesparekonto – aksjedel
4.1.8 Formue aksjesparekonto – rentedel
4.1.8 Formue aksjesparekonto – kontanter
3.3.8 Tap aksjesparekonto


I tillegg kom det en ny IPS-ordning i fjor høst. Post 3.3.5 er ny og knyttet til det du har betalt inn til den nye pensjonssparingen. Beløpet skal være forhåndsutfylt, men det er viktig å sjekke at alt er riktig. 

Ifølge Skatteetaten blir det gjort flest endringer hvert år i kategoriene renter av gjeld og gjeld, bankinnskudd og renter av bankinnskudd. Fristen for å levere skattemeldingen er som vanlig 30. april før midnatt. Sett av tid til en økt før 30. april, så kanskje sparer du noen kroner.