Del

En kveldstime kan spare deg for tusenlapper

Nå er det igjen på tide å lete frem årsoppgaver og sette seg inn i fradragsveilederne. Fristen for innlevering av årets skattemelding nærmer seg.

Får jeg igjen penger på skatten i år, eller blir det baksmell? Det er nok spørsmålet de fleste stilte seg da skattemeldingen ble klar i starten av april. I en undersøkelse YouGov har utført på vegne av Danske Bank kommer det frem at 418 000 nordmenn gruer seg til de får skattemeldingen – for det meste på grunn av frykten for baksmell. På den andre siden tror 27 prosent av de spurte at de får igjen penger i forbindelse med årets skatteoppgjør.

Ny skattemelding

Nesten 300 000 får sin skattemelding i ny drakt i år. Skatteetaten ønsker å forenkle skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister og allerede i år vil flere se hvordan den nye ser ut. Den største endringen er at postene er erstattet med tema og grupperes etter hva som hører sammen, for eksempel bankinnskudd og lån. Under hvert tema vil du finne en veiledning som passer for deg, dersom du har behov for å endre på noe. 

«AirBnB-skatt» og mindre for pendlere

I 2018 kom nye skatteregler for korttidsutleie av bolig. Dette innebærer at de som leier ut boligen sin via tjenester som AirBnB må skatte om leieinntektene blir over 10 000 kroner i løpet av året.

Skatten vil være på 23 prosent, av 85 prosent av beløpet etter du trekker fra de nevnte 10 000 kronene.

Eksempel: Dersom du har en leieinntekt på totalt 70 000 kr gjennom ett år, trekker du fra 10 000 kr i bunnfradrag og ganger beløpet med 85%. Da sitter du igjen med 51 000 kr som blir den skattepliktige inntekten du må føre opp i skattemeldingen.

Det vil fra og med inntektsåret 2018, ikke lenger være fradragsrett for utgifter til kost, og det kan da heller ikke mottas tilsvarende skattefri godtgjørelse fra arbeidsgiver, om det i pendlerboligen som skattyter disponerer kan oppbevares og tilberedes mat.

For 2017 fikk en pendler som hadde kokemuligheter i boligen 205 kroner i kostfradrag per dag. Dette utgjorde et fradrag på omtrent 50.000 kroner, og er altså fjernet for 2018. I forhold til inntektsåret 2017 vil skattytere som er i denne posisjonen måtte betale mer enn kr 10 000 mer i skatt.

Det vil fortsatt gis fradrag for ekstrakostnader til losji (pendlerbolig). Dette fradraget fjernes imidlertid fra 2020 når pendleroppholdet har hatt en varighet på mer enn 24 måneder.

Hjelp til skattespørsmål

Mandag 29. april skal Danske Bank ha livesending på bankens Facebook-sider hvor vi skal besvare så mange spørsmål vi kan om skattemeldingen og hjelp til utfylling av den. Har du spørsmål til våre rådgivere, kan du sende inn ditt spørsmål på forhånd.

Send inn spørsmål

Andre har også lest: