Hvorfor er det lurt å starte pensjonssparing tidlig? 

Du kan gå glipp av massevis av penger dersom du somler med pensjonssparingen. Ønsker du en romslig pensjonstilværelse med økonomisk frihet bør du starte pensjonssparingen nå. 

Det er mye skriverier om pensjon om dagen, og mange av oss har fått med seg at pensjon er viktig å sette seg inn i og viktig å spare til. Likevel er det mange som vegrer seg for å gjøre dette, og mange syns nok pensjon både er komplisert og kjedelig. I tillegg er det nok mange som utsetter eller dropper pensjonssparingen fordi «det er så lenge til», «jeg sparer jo i eiendom», «jeg har så god pensjonsordning på jobb» eller «jeg kommer til å arve». 

Men visste du at du kan gå glipp av massevis av penger dersom du starter sent med fast pensjonssparing? Årsaken er rentes rente effekten!

Når man sparer får man renter på renter. Altså gevinst på allerede oppnådd gevinst på sparepengene. På bankkonto vil gevinsten være en renteinntekt du får tilskrevet, som regel årlig ved nyttår, som da øker sparesaldoen på kontoen som du igjen får renteinntekter på. På pensjonssparing i fond vil gevinsten være en avkastning som legges til sparesaldo fortløpende, som du igjen får avkastning på. Effekten er den samme og kalles rentes rente effekten. Denne effekten er svært positiv over tid fordi sparesaldoen din «akselererer». Selv små månedlige sparebeløp kan yngle på sikt. Derfor er det smart å starte pensjonssparingen tidlig, så slipper du å spare store beløp rett før pensjonsalder.  

La oss se på et eksempel av fondssparing på tre ulike sparehorisonter. 

Alder: 37 år, 30 år til pensjon

Månedlig sparing: 500 kr
Snittavkastning: 6 %

Sparesaldo etter 30 års sparing 490.000 kr

Spart beløp er kun 180.000 (500 * 12 mnd * 30 år)

Alder: 47 år, 20 år til pensjon

Månedlig sparing: 500 kr
Snittavkastning: 6 %

Sparesaldo etter 20 års sparing 230.000 kr

Spart beløp er kun 120.000 (500 * 12 mnd * 20 år)

Dersom du skal oppnå sparesaldo 490.000 kr som i regnestykke 1 må du øke det månedlige sparebeløpet fra 500 kr til 1075 kr. Da er spart beløp 258.000 kr (1075 kr * 12 måneder * 20 år), altså du har satt av mer penger enn du hadde startet sparingen tidligere med sparingen.

Alder: 57 år, 10 år til pensjon

Månedlig sparing: 500 kr
Snittavkastning: 6 %

Sparesaldo etter 10 års sparing 80.000 kr

Spart beløp er kun 60.000 (500 * 12 mnd * 10 år)

Dersom du skal oppnå sparesaldo 490.000 kr som i det første regnestykket må du øke det månedlige sparebeløpet fra 500 til 3000 kr. Da er spart beløp 360.000 kr (3000 kr * 12 måneder *10 år), altså du har satt av betydelig mer penger enn om du hadde startet 10 eller 20 år tidligere med sparingen.

Årsaken til at du må spare så mye mer om du somler med pensjonssparingen er at du går glipp av mange år med rentes rente effekt.

Sparekalkulator 

Med vår sparekalkulator kan du se hvor mye du må spare per måned for å nå dine mål. Du kan også se hvor mye dine penger vil vokse ut i fra hvilken avkastning du forventer på dine investeringer. 

Prøv sparekalkulatoren

Andre har også lest