Del

Småbarnsforeldre? Se opp for pensjonsfellen

Tidsklemma gjør at mange småbarnsforeldre velger å jobbe deltid, men mange er ikke klar over at de mister verdifull pensjon. Spesielt er kvinner utsatt.

– Å være småbarnsforelder er et hektisk liv, og det er derfor ikke vanskelig å forstå at mange tenker på om de kan jobbe mindre. Mange regner nok på inntektstapet, men glemmer å regne på hva taper i pensjon, sier Maria Setsaas, forbrukerøkonom i Danske Bank.

I følge Danica Pensjon vil en småbarnsforelder som tjener 400 000 kroner i året og reduserer sin stilling til 80 prosent i 10 år mens barna er små, få utbetalt 15 000 kroner mindre i årlig pensjon.

Eksempel: en småbarnsforelder som jobber 80 % i 10 år mens barna er små.

 

 
Startlønn 400.000 ved 23 år
Innskuddspensjon 4% av lønn over 1G - utbetaling over 15 år
Generell lønnsøkning, økning i G og inflasjon satt til 2,5% - dvs ingen generell reallønnsøkning
Reallønnsøkning på 3% fram til 32 år
Årlig utbetaling fra folketrygden: 205.000 kr
Årlig utbetaling fra innskuddspensjon: 79.000 kr
Samlet årlig utbetaling: 284.000 kr

 

Kvinner er spesielt utsatt
Det er fortsatt slik at kvinner fortsatt jobber mest deltid. Hele 9 av 10 minstepensjonister er kvinner og 40 prosent av kvinner jobber deltid. I et familieforhold der kvinner går hjemme med barn mens mannen jobber fulltid med full pensjonssparing kan det være en ide å opprette en egen pensjonsspareavtale for den hjemmeværende kvinnen.

- I småbarnsfamilier der en av foreldrene jobber deltid anbefaler vi at den hjemmeværende får en egen spareavtale. Dermed kompenseres tapet og dette er spesielt viktig hvis familien senere går gjennom en skilsmisse, sier Setsaas.

 

Dersom småbarnsforeldren hadde jobbet 100 % hele yrkeskarrieren ville pensjonsutbetalingen blitt som følger:
Årlig utbetaling fra folketrygden: 215.000 kr
Årlig utbetaling fra innskuddspensjon: 84.000 kr
Samlet årlig utbetaling: 299.000kr
Årlig pensjonstap ved 80 % stilling: 15.000 kr
Samlet pensjonstap over 15 år: 225.000 kr

 

Sparing til pensjon
For småbarnsforeldre som likevel ønsker å jobbe deltid og ønsker å unngå redusert pensjon vil løsningen være å spare til pensjon på egenhånd.

- Det er lenge til småbarnsforeldre når pensjonistalderen. Derfor kan de tillate seg en høyere risiko på sparingen sin, og da er det anbefalt å spare i aksjer eller kombinasjonsfond fremfor sparepengene på konto, sier Setsaas.