Del

Vår barneforsikring får terningkast 6

Danske Banks barneforsikring går til topps i en ny test gjennomført av Norsk Familieøkonomi.

De fleste av oss tror at vi er godt nok dekket fra det offentlige dersom vi blir langvarig syke eller uføre. Men blir du ufør før du fyller 26 år og ikke har noen inntekt, vil du måtte leve som minstepensjonist resten av livet.

Stadig flere unge uføre

I dag har kun halvparten av alle barn i Norge en barneforsikring. Samtidig er det ifølge NAV unge i alderen 20 til 29 år som øker mest blant Norges uføre. For dem som blir ufør i ung alder vil en barneforsikring trolig være eneste mulighet til å få en forsikring som varer til man blir 67 år.

Barneforsikring gir økonomisk trygghet for både familien og barnet ved sykdom, ulykker og arbeidsuførhet. En god barneforsikring bør inneholde dekninger for både ulykke og sykdom ved invaliditet og uførhet.

Derfor vinner Barn Total

Norsk familieøkonomi gir vår forsikring Barn Total terningkast seks, og begrunner førsteplassen slik:

«Danica* tilbyr en billig barneforsikring, som inneholder både uførepensjon, uførekapital, og erstatning ved varig medisinsk invaliditet som følge av sykdom og ulykke (…). Erstatningene er blant de høyeste, og de dekker også et høyt antall utvalgte sykdommer. (…) Vi mener at med Danicas forsikring er barnet sikret økonomisk trygghet for en rimelig pris, og Danica blir derfor testens vinner.»

Les mer om Barn Total

Les testen på Norsk Familieøkonomi

 

*Danica er et selskap i Danske Bank-konsernet