Anbudsskonkurranser og offentlige anskaffelser

Bjørn Frantz Peckel
Head of Public Sector


I Danske Bank har vi en egen enhet som håndterer alle anbudskonkurranser under lov om offentlige anskaffelser (LOA). Vår enhet for offentlig sektor er en nasjonal enhet som har ansvar for bankens kommunekunder, statlige virksomheter og vergemålsordningen. Avdelingen består av 4 medarbeidere som alle har lang erfaring fra arbeid i og med offentlig sektor.

Dersom du ønsker å sende oss en tilbudsforespørsel kan du bruke følgende kontaktinformasjon:

 

Danske Bank Norge

 Organisasjonsnummer: 977074010
 Adresse: Postboks 4701, 7466 Trondheim
 Kontaktperson: Bjørn Frantz Peckel
 Epost: bpe@danskebank.no