Du overdrar bedriften din til en ny eier

Når du er i gang med overdragelse av bedriften bør ha oversikt over en rekke økonomiske, skattemessige og juridiske forhold. På denne siden har vi noen råd til prosessen.

 • 1. Transaksjonsstruktur og beskatning

  Når du skal overdra bedriften til en ny eier, bør du ha oversikt over en rekke økonomiske, skattemessige og juridiske forhold. Det starter med selve transaksjonsstrukturen.

  Hvis du har valgt å selge til en ekstern part, kan du nå vurdere de ulike alternativene og budene. I tillegg til pris, kan det være forskjeller i betalingsform og betingelser som du bør vurdere før du velger hvem du skal selge til.

  Uansett om du selger til en ekstern part, overdrar bedriften til et familiemedlem, eller selger til ansatte, bør selve transaksjonsstrukturen nå defineres. Det bør være tydelig hvilke eiendeler som skal overdras og hvilken transaksjonsstruktur som er mest hensiktsmessig. Skal virksomheten selges (salg av innmat), skal aksjer selges, eller skal virksomheten deles i ulike deler før salg?

  Her må du også ta hensyn til de skattemessige konsekvensene av de ulike alternativene. Til dette bør du ha hjelp av en skatterådgiver, revisor eller annen spesialistrådgiver.

  Les gjerne mer om valg av skatteoptimal eierstruktur på Danske Bank sine sider her.


  Corporate Finance


  Vurderer du å kjøpe eller selge bedriften? Eller tenker du på å tilby aksjer i selskapet? Vårt Corporate Finance-team kan gi råd i forbindelse med børsnoteringer, aksjeemisjoner, private plasseringer av aksjer og tilbakekjøp av aksjer.

  Ta kontakt med din rådgiver for å lære mer om hvordan vi kan hjelpe deg med Corporate Finance.
 • 2. Rammene defineres og alternativene snevres inn

  Nå starter forhandlingene med de aktuelle kjøperne. Her fastsettes de økonomiske og praktiske rammene for transaksjonen. Du kan også velge om du vil gå videre i prosessen med én eller flere mulige kjøpere.

  Her trenger du rådgivning fra en rådgiver innen bedriftsoppkjøp, en revisor, advokat eller bank.
 • 3. Valg av kjøper og overdragelse av bedriften

  På dette stadiet åpner du bedriftens bøker for flere potensielle kjøpere, slik at de kan foreta en gjennomgang av regnskapene, skattemessige eller juridiske forhold (ulike former for due diligence). Deretter følger de avsluttende forhandlingene. 

  Hvis forhandlingene fører frem til en enighet, utarbeides salgsdokumentene, hvorpå virksomhet eller aksjer kan overdras til den nye eieren. Nå har tidspunktet kommet for å overlevere nøklene til ny eier.

Danske Bank tilbyr denne veiledningen for generell rådgiving vedrørende ulike prosesser bedrifter ofte går gjennom på forskjellige tidspunkt. Denne veiledningen skal ikke anses som juridisk eller forretningsmessig rådgiving. Danske Bank påtar seg ikke ansvar for eventuelle beslutninger eller tap foretatt på grunnlag av innholdet i veiledningen. Ønsker du mer spesifikk informasjon rundt prosessen du leser om, anbefaler vi deg å søke profesjonell bistand.

Andre har også lest


Få alle fordelene i dag. Bli kunde i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.