Gjør bedriften klar til vekst

Om du skal ta din bedrift til neste nivå: Hvor skal veksten din komme fra? Hva kreves for å lykke? Hvilke prioriteringer må gjøres?

 • 1. Skap plass til vekst

  Mange gründere og eiere av mindre bedrifter har det konstant travelt med alle store og små ting som kreves for å drive bedriften. Det kan føre til at vekstinitiativer blir utført halvhjertet, med manglende fokus og resultat som konsekvens.

  Derfor bør du overveie om det er administrative oppgaver eller andre nødvendige oppgaver som du kan delegere, outsource eller nedprioritere i en periode mens du arbeider for å skape vekst. Dine vekstambisjoner har større sannsynlighet for å bli til virkelighet hvis du kan gi dem nødvendig oppmerksomhet.

 • 2. Hvor skal veksten komme fra?

   Første skritt handler om å bli bevisst på mulighetene. Alt etter bedriftstype er det en rekke forskjellige veier du kan slå inn på for å skape vekst:

  • Nye kunder
  • Nye markeder
  • Nye produkter eller tjenester
  • Utvidelse av salget til eksisterende kunder (evt. ettersalg i form av serviceavtaler eller tilleggssalg)
  • Nye salgskanaler – evt. nye butikker eller online-salg
  • Flere eller bedre medarbeidere

  Til å begynne med bør du analysere hvert av disse områdene for seg, slik at du får tenkt gjennom mulighetene innenfor hvert av dem. Her bør du prøve å få alle muligheter på banen og starte med å ikke fokusere så mye på begrensende faktorer, som ressurser og så videre.

  Denne innledende øvelsen gir deg et utgangspunkt for å prioritere innsatsen din.

 • 3. Hva krever det å lykkes?

  Nå legger du enda et lag på toppen av analysen og tar for deg hver av de mulige innsatsområdene og ser på deres potensial, hvor sannsynlig er det at de lykkes, når de kan forventes å gi resultater og hva de vil kreve av ressurser.

  Det er her du kan kombinere gründerens kreativitet og optimisme med noe av bokholderens realisme, slik at du gir deg selv de beste forutsetninger for å lykkes.

 • 4. Prioriter og velg ut innsatsområdene

  Nå har du en oversikt over de forskjellige mulige veiene og et realistisk bilde av hva de vil kreve og hva de kan medføre. Den oversikten bør du bruke til å prioritere innsatsen.

  Det ene initiativet kan kanskje ha et enormt potensial, men være både dyrt og tidkrevende å realisere. Og kanskje er sannsynligheten for suksess ikke stor nok til at det initiativet er verdt å satse på. Det kan være at det er lurere å begynne med annen, mer lavthengende frukt. Det vil være helt individuelt fra bedrift til bedrift og situasjon til situasjon.

  Det lønner seg å ha på seg kritiske briller når du vurderer de forskjellige mulighetene. Alt etter omfanget av de forskjellige initiativene bør du velge ut et par av dem – vanligvis ikke mer enn 2-3 - og satse på dem.

 • 5. Legg en plan og lag et budsjett

  Nå skal vi fra tanke til handling. Du skal legge en konkret plan for det videre arbeidet med å skape vekst. Det gjør du ved å bryte ned de ulike utvalgte initiativene til handlingspunkter.

  Det betyr at du for hvert initiativ skal identifisere alle skritt du må ta for å kvalifisere idéen eller sette den ut i livet. Deretter bør du sette opp frister for når du skal ha gjennomført første skritt i hvert initiativ. Her kan du gjerne presse deg selv litt. På den måten holder du fremdrift i prosessen og sikrer at det ikke blir en skrivebordsøvelse uten handling bak.

  Samtidig bør du nå legge et realistisk budsjett for hvordan vekstplanen din kommer til å påvirke din bedrifts økonomi. Som med selve innholdet i planen bør du løpende følge opp budsjettet og sikre at du holder deg innenfor de rammene du har satt.

Danske Bank tilbyr denne veiledningen for generell rådgiving vedrørende ulike prosesser bedrifter ofte går gjennom på forskjellige tidspunkt. Denne veiledningen skal ikke anses som juridisk eller forretningsmessig rådgiving. Danske Bank påtar seg ikke ansvar for eventuelle beslutninger eller tap foretatt på grunnlag av innholdet i veiledningen. Ønsker du mer spesifikk informasjon rundt prosessen du leser om, anbefaler vi deg å søke profesjonell bistand.

Andre har også lest


Få alle fordelene i dag. Bli kunde i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.