Korona: Hjelp til bedrifter i krevende tider

Hva bør du som bedriftsleder tenke på i dagens korona-situasjon? Og hva kan din bedrift få hjelp med av banken? Her finner du svar.

Dette kan din bedrift få hjelp med

 • Du kan få en avdragsfri periode på tre måneder eller kortsiktig kreditt ved behov. Dette forutsetter ordinær drift i forkant av korona-situasjonen.
 • Du kan du få likviditetshjelp via den nye statlige garantiordningen. Søk om statsgarantert lån her.
 • Du får rådgivning om tiltak som banken kan bidra med direkte og andre måter du kan kutte kostnader på.
 • Du kan få avdragsfrihet på private lån. Les mer om avdragsfrihet på boliglånet her.
 • Danica pensjon tilbyr å fryse innbetalingen på pensjonssparingen din – uten at det går ut over forsikringspakken. Les mer om tilbudet her.

Ta kontakt med oss om du forventer endring i den vanlige driften.
Kontakt våre rådgivere via sikker post i nettbank, på tlf. 987 06 030 eller e-post.

Andre ting bedriften bør tenke på

Ekstraordinære situasjoner fører til endringer i hverdagen. Derfor er det også lurt å forberede seg der du fortsatt kan, og sørge for å være rustet i bedriften slik at driften kan gå mest mulig normalt. Våre råd:

 • Ikke støtt deg på kun én person
  Sørg for at flere i bedriften har tilgang til District, slik at andre kan bistå dersom ansvarlig for utbetaling/lønn blir syk eller mister tilgang.
 • Gå gjennom kostnadene i selskapet
  Finn ut hvor du kan redusere på kort sikt - her kan våre rådgivere hjelpe deg.
 • Ta kontakt med dine leverandører
  Om fleksible løsninger for begge parter som legger mindre press på din likviditet på kort sikt.
 • Få inn utestående beløp
  Og sikre god kostnadskontroll.
 • Planlegg utbetalinger frem i tid

Mest stilte spørsmål og svar

 • Hvilke tiltak gjør banken for å støtte bedrifter som opplever en vanskelig likviditetssituasjonen i denne perioden?
  Vi ønsker å starte dialogen med våre kunder tidlig, slik at vi sammen kan finne gode løsninger for bedrifter som vil oppleve utfordringer. Alle våre kunderådgivere er tilgjengelig for kundene via hjemmekontor. Dette vil sikre maksimal kapasitet til å håndtere de forespørslene som kommer. 
 • Er det noen fare for at banken vil mangle likviditet?
  Danske Bank har en sterk kapital- og likviditetssituasjon, og har bygget opp solide reserver de siste årene. Vår stresstestanalyse viser at vi har en sunn buffer som kan brukes til å stå imot en resesjon, samtidig som vi fremdeles er der for våre kunder.
 • Vil denne situasjonen påvirke overføringer/transaksjoner?
  Nei, ikke så lenge de kritiske betalingssystemene virker. For å redusere risikoen for utfordringer knyttet til disse har vi splittet opp kritiske avdelinger slik at de arbeider fra flere lokasjoner. Dette reduserer risikoen betydelig.
 • Hva gjøres spesifikt for bedriftskundene nå? 

  Vi er opptatte av å holde en god kommunikasjon med kundene våre og sørge for at vi har kortest mulig behandlingstid i en tid hvor mange henvender seg til oss. Vi ønsker å komme i kontakt med dere så tidlig som mulig slik at vi kan ta en prat om dine utfordringer og hvordan det eventuelt kan løses via bank, tiltak i eget selskap samt de løpende tiltakene myndighetene presenterer. 

  I tillegg vil vi med start fra mandag 16. mars, holde ukentlige webinarer hvor bankens eksperter (Frank Jullum, Christian Lie og Lars Erik Moen) diskuterer konsekvenser for den norske og internasjonale økonomien slik det ser ut i øyeblikket. Meld deg på webinaret her

 • Er store innskudd trygge i Danske Bank? 
  Danske Bank er en stor og solid nordisk bank, og dette gir kundenes innskudd trygghet. Hver enkelt kundes innskudd for et beløp opptil kr 2 millioner, er i tillegg garantert av Bankenes Sikringsfond, en innskuddsgarantiordning som Danske Bank i Norge er medlem av.  
 • Jeg har et fysisk møte booket allerede, hva skal jeg gjøre?
  Har du booket et møte på et av våre kontorer, vil du bli kontaktet for å endre dette til et online- eller telefonmøte innen kort tid.
 • Hvordan vil dere anbefale meg at jeg kontakter banken?
  Vi er som alltid tilgjengelig via telefon og tilbyr møter via nett eller telefon. Men det vil i denne perioden kunne oppleves noe lengre ventetid på bankens kundesenter. Dette i lys av at vi i Danske Bank tilpasser oss norske helsemyndigheters anbefalinger vedrørende smittereduserende tiltak for både kunder og medarbeidere. 
 • Er det fare for at banken stenger helt?
  Nei, vår bankvirksomhet fortsetter som vanlig så langt det lar seg gjøre med rådgivere jobbende hjemmefra. Vi har dog stengt for fysiske møter og drop-in på kontorene, men transaksjoner, overføringer, online- og telefonmøter eller lignenede går som vanlig. 
 • Hva gjør banken for å tilpasse seg denne situasjonen?

  Vi er inne i en veldig usikker og uoversiktlig situasjon og ingen vet hvor lenge dette vil vare. For å sikre at vi fortsatt kan fungere som en bank for våre kunder, ivareta ansattes helse og redusere smitte i samfunnet, gjør vi en rekke tiltak.

  • Stenger lokalkontorer for fysiske møter

  • Relokaliserer og splitter opp kritiske produksjonsfunksjoner spesielt knyttet til betalingsformidlingsområdet

  • Relokaliserer spesialistmiljøer for å unngå smitte og at vi fortsatt kan ivareta alle funksjoner

  • Relokaliserer og splitter opp kritiske funksjoner knyttet til valutahandel, rentesikring og bankens funding

  • Hjemmekontor for bankens ansatte

Les også