Leasing

Leasing av entreprenørutstyr

Entreprenørbransjen preges av hyppig utskifting av utstyr, da det er forretningskritisk å ha driftssikkert materiell tilgjengelig. Prosjekt-stans grunnet maskiner og utstyr er uheldig og vil kunne være svært kostbart for selskapet. En ny og operasjonell maskinpark er et kvalitets-stempel og en garanti for entreprenørens oppdragsgivere. Leasing har derfor over tid vært en prioritert og velegnet finansieringsform for bransjen.

Entreprenører på byggeplass

Entreprenørbransjen preges av hyppig utskifting av utstyr, da det er forretningskritisk å ha driftssikkert materiell tilgjengelig. Prosjekt-stans grunnet maskiner og utstyr er uheldig og vil kunne være svært kostbart for selskapet. En ny og operasjonell maskinpark er et kvalitets-stempel og en garanti for entreprenørens oppdragsgivere. Leasing har derfor over tid vært en prioritert og velegnet finansieringsform for bransjen.

Leasing: En velegnet finansieringsform på entreprenørutstyr

Leasing benyttes i stor grad når entreprenører gjør investeringer i maskiner og anleggsutstyr. Typiske objekter som finansieres er:

  • gravemaskiner
  • hjullastere
  • dumpere
  • traktorer med tilhørende utstyr 

Maskiner innen vei og veivedlikehold som;

  • mobile knuseverk
  • asfaltutleggere
  • veihøvler
  • valser eller mer spesialtilpasset utstyr rettet mot tunnelboring, tunnelvedlikehold, pukkverk el.

Egnede finansieringsløsninger for entreprenørutstyr

Våre leasingspesialister i Danske Bank behjelpelige med å finne fram til egnede finansieringsløsninger på deres investeringer, og vi ønsker å støtte opp rundt våre kunders arbeid med bærekraftige løsninger. Leasingavtalene løper normalt mellom 3 til 7 år avhengig av type utstyr, bruk (timer pr år) og bruksområde, hvor den finansielle strukturen normalt er prosjekttilpasset for å optimalisere investeringen.

Kontakt oss om leasing

Bærekraftige investeringer med leasing av entreprenørutstyr

Det finnes i dag ulike offentlige støtteordninger for bærekraftige investeringer. For bygg- og anleggsbransjen er dette primært knyttet til løsninger fra Enova som tilbyr ulike støtteordninger for utslippsfrie anleggsmaskiner.

Leasingfinansiert utstyr med Enova-støtte

I de tilfellene hvor debitor ønsker leasingfinansiert utstyr med rett til Enova-støtte vil vi, som ultimate eier av utstyret, søke om støtten på vegne av vår kunde. Denne støtten utbetales til oss som eier, men kommer vår kunde til gode i reduksjon av leieberegningsgrunnlaget for maskinen. Vi har også avtaler for elektriske objekter som er godkjent for Grønn Finansiering ihht EUs Green Bond Framework.

Kontakt oss om ditt behov for maskiner og utstyr, så finner vi riktig langsiktige løsning sammen.

Les også


Få alle fordelene i dag. Bli kunde i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.