046a9e25-00090252-ba854210


Kjeldsberg Kaffebrenneri tok i 2014 et modig valg om å ta bærekraft på alvor og å bli såkalt 100 prosent UTZ-sertifisert. For å bli sertifisert må kaffeproduksjonen oppfylle krav til sosiale forhold, miljø og jordbruks- og bedriftspraksis. Blant annet er barnearbeid selvsagt forbudt ved kaffefarmene.

- Vi jobber utelukkende med sertifiserte produkter. Dette for å gi vårt bidrag til at kaffeindustrien skal være bærekraftig over tid, forteller administererende direktør i Kjeldsberg Kaffebrenneri, Jan Erik Glimsholt.

Kontroll på verdikjeden

Med løsninger som UTZ og Fairtrade kan bedriften i tillegg ha kontroll på verdikjeden og sikre at ting gjøres på riktig måte fordi produktene kan spores tilbake til produsenten. Dette betyr at dersom det er mistanke om svindelforsøk eller noe annet skulle oppstå, kan bedriften gå tilbake og sjekke hver enkelt leveranse, fra den enkelt kaffefarm til råkaffen er hos dem. Nå tilbyr de den eneste kaffen på markedet i Norge som er 100 prosent sertifisert. Denne er dyrere å importere, men til gjengjeld bidrar den til bedre verdi på sikt gjennom kompetanseheving og verdiskaping på kaffefarmene, samt i lokalsamfunnene.

Les mer om UTZ-sertifisering

Sterkt samarbeid

Kjeldsberg driver omfattende internasjonal handel i både euro og amerikanske dollar, med grensekryssende betalingsstrømmer og sikringsforretninger. Derfor har banken stilt et team av spesialister til disposisjon for å dekke det bedriften har av finansielle behov.

Med et kundeforhold som går mer enn 150 år tilbake i tid, står samarbeidet mellom Danske Bank og kaffebedriften like sterkt i dag som på 1800-tallet.

- Valuta er en veldig viktig del av vår virksomhet. Vi handler all vår råkaffe i dollar, kjøper handelsvarer i euro, og i den forbindelse har vi mye kontakt med Danske Bank. Vi har flere oppfølgingsmøter i løpet av året, noe som er helt perfekt. Her får vi gitt en status og får innsikt som gir oss et godt grunnlag, både operativt og med tanke på videre investeringer. Danske Bank passer veldig godt for oss i Kjeldsberg Kaffebrenneri, avslutter Glimsholt.

"Kjeldsberg Kaffebrenneri benytter seg av Danske Banks kompetanse på flere områder. Spesielt viktig er de nordiske digitale løsningene som muliggjør handel på tvers av landegrensene."

Lasse Renå, kundeansvarlig for Kjeldsberg Kaffebrenneri

Utfordringer kan snu bedriftsplaner på hodet, men også gi nye muligheter. Finn ut hvordan du, med vår bransjekompetanse, kan ta din bedrift i riktig retning.

Les mer om strategisk rådgivning