Forsikring

Forsikringer kan hjelpe ansatte og deres familie økonomisk dersom noe uforutsett skulle skje. Vi tilpasser forsikringene etter bedriftens ønsker og behov.

Langvarig uførhet eller død kan få store økonomiske konsekvenser for de ansatte og deres etterlatte. Inntekten går dramatisk ned, mens løpende utgifter er omtrent som før. Ved opprettelse av en pensjonsordning kan din bedrift velge å kjøpe ekstra forsikringer. Dette sikrer ansatte og deres familie økonomisk dersom noe uforutsett skulle skje. 

Du kan ringe oss og få mer informasjon på 987 06030, eller du kan lese mer i boksen nedenfor.

Danske Bank + Tryg = gode fordeler 

Danske Bank har inngått samarbeid med Tryg på skadeforsikring. Er du bedriftskunde i Danske Bank får du rabatter på bedriftsforsikringer og Tryg Legehjelp for alle dine ansatte.  

Les mer om dine kundefordeler hos Tryg

Forsikring knyttet til innskuddspensjon

 • Uførepensjon

  Uførepensjon gir månedlige utbetalinger dersom den ansatte blir minst 20 % arbeidsufør. Uførepensjonen utbetales i henhold til uføregrad, og skjer først etter 12 måneders sammenhengende sykemelding.
 • Gruppeliv

  Gruppeliv utbetales som en engangsutbetaling ved dødsfall. Forsikringen gjelder uansett dødsårsak, på jobb og fritid. De ansatte kan selv velge hvem forsikringssummen skal utbetales til ved å oppgi en eller flere begunstigede.
 • Uførerente

  Uførerente er en uføreforsikring med månedlige utbetalinger som kan tilknyttes bestemte grupper av bedriftens ansatte. Utbetalingen varer så lenge den ansatte er ufør.
 • Barnepensjon

  Barnepensjon er en løpende pensjonsutbetaling til etterlatte barn under 18 eller 21 år. Barnepensjonen utbetales til barn som den ansatte forsørget, eller pliktet å forsørge ved sin død.
 • Nøkkelpersonforsikring

  Nøkkelpersonforsikring er for bedrifter hvor enkeltpersoners kunnskap og erfaringer er avgjørende for lønnsom drift. Forsikringen sikrer bedriften mot de økonomiske konsekvensene av at sentrale personer i bedriften dør eller blir alvorlig syke.
 • Kompanjongforsikring

  Kompanjongforsikring kan sikre ønsket eierstruktur og nødvendig kapitalbehov for å kjøpe ut arvinger dersom en aksjonær/kompanjong dør. Å sikre ønsket eierstruktur er viktig for å skape trygghet for bedriftens fremtidige inntjening. Kompanjongforsikring kan sikre ønsket eierstruktur dersom en aksjonær/kompanjong dør.

Andre har også lest


Få alle fordelene i dag. Bli kunde i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.