Fra 1. januar 2021 kommer egen pensjonskonto – en ordning som vil samle alle dine pensjonskapitalbevis automatisk inn på bedriftens pensjonsleverandør. Dersom dine ansatte har pensjon oppspart i flere forskjellige selskaper, vil disse nå slås sammen til én fra dette trer i kraft.

Se webinar med Danicas eksperter på egen pensjonskonto her

Hva trenger du som arbeidsgiver å vite om egen pensjonskonto?

Som arbeidsgiver er det ekstra viktig at du tar ditt ansvar, og informere alle ansatte om de nye reglene knyttet til egen pensjonskonto. Du er forpliktet til å informere om dette allerede før pensjonskapitalbevisene overføres til din bedrifts pensjonsordning.
- Det er viktig at de ansatte vet at de kan samle pensjonen sin hos en selvvalgt leverandør også.


Stine B. Mellevold
Finansiell rådgiver
Danica Pensjon

– Meningen med å gi de ansatte denne informasjonen, er å sørge for at hver enkelt er informert om mulighetene og kan ta et riktig valg for seg selv. Det gjør du ved å informere blant annet om at overføringen vil blir gjennomført automatisk, hvilke pensjonskapitalbevis som blir overført samt virkningene av overføringen – med mindre de reserverer seg, sier autorisert finansiell rådgiver Stine B. Mellevold i Danica Pensjon.

Hun fortsetter:

 - I tillegg er det viktig at de ansatte vet at de kan få informasjon om egne pensjonskapitalbevis fra nåværende forvalter(e), at de har mulighet til å samle pensjonen sin hos en selvvalgt leverandør og at de når som helst kan flytte pensjonskapitalbevisene sine.

Hvilke spørsmål kan dine ansatte ha om egen pensjonskonto?

- Må jeg gjøre noe for å få egen pensjonskonto?

Nei, den ansatte trenger ikke å gjøre noe. Alle pensjonskapitalbevis overføres automatisk til arbeidsgivers leverandør. 

- Unntaket er for ansatte som velger å reservere seg fra ordningen. Man kan også velge å bytte sin nye pensjonskonto fra nåværende arbeidsgiver og over til foretrukket pensjonsselskap dersom de ønsker det, sier Mellevold.

- Lønner det seg med egen pensjonskonto?

- Egen pensjonskonto vil lønne seg i de fleste tilfeller. Å samle alle pensjonskapitalbevis til én leverandør og konto, vil spare de fleste for en del gebyrer man nå betaler til flere selskaper. Derfor vil egen pensjonskonto sørge for at man får mer pensjon for pengene, bedyrer rådgiver Mellevold.

Har du flere spørsmål om egen pensjonskonto?

Har du flere spørsmål om egen pensjonskonto? Eller andre spørsmål om pensjon eller forsikring? Rådgiverne hos Danske Banks liv- og pensjonsselskap, Danica Pensjon, hjelper deg gjerne!

Telefon: 73 56 32 00
E-post: danica@danica.no

Les mer om Danica Innskuddspensjon