Gå til hovedinnhold

Informasjon om renteendringene

Har du spørsmål i kjølvannet av de siste renteendringene? På denne siden kan du finne svar på det du måtte lure på.

Dette har skjedd med renta

 • Danske Bank justerer boliglånsrenten ned med inntil 0,40 prosentpoeng
 • Justeringen effektueres fra og med 25. mai for eksisterende kunder. 

Hvorfor settes ikke renten ned tilsvarende rentenedsettelsen til Norges Bank?

Den urolige og usikre situasjonen i markedene i den perioden vi er i nå, har gitt utslag i hyppigere renteendringer enn vi har sett de siste årene. Norges Bank har i løpet av noen måneder satt ned styringsrenten til historisk lave 0,00 %.

Vi har forståelse for at man tenker at kutt i styringsrenten til Norges Bank automatisk også skal føre til tilsvarende kutt i våre utlånsrenter, men vi befinner oss i dag i en ekstraordinær situasjon med stor usikkerhet i finansmarkedet. Danske Bank har kuttet våre renter med inntil 1,55 prosentpoeng, men grunnen til at ikke bankene kan følge styringsrenta helt ned til 0 kan du lese mer om nedenfor.

Spørsmål og svar om renteendringene

 • Hva er styringsrente?

  Styringsrenten i Norge er renten som bankene får på sine innskudd i Norges Bank opp til et fastsatt beløp – en kvote. Styringsrenten og forventningene om den framtidige utviklingen i styringsrenten påvirker i første rekke rentene mellom banker og hvilket rentenivå bankene tilbyr på innskudd og utlån til sine kunder.

  Les mer om styringsrente hos Norges Bank

 • Hvorfor kutter ikke Danske Bank boliglånsrenten like mye som styringsrenten?

  Den ekstraordinære situasjonen med korona fører til stor usikkerhet i finansmarkedet. Kutt i styringsrenten til Norges Bank betyr derfor ikke automatisk at prisen som bankene betaler for å hente inn penger til utlån har falt tilsvarende. Markedet som vi låner penger av for å tilby boliglån til våre kunder er veldig usikkert og har store svingninger akkurat nå. Pengemarkedsrenten (NIBOR) ligger på et mye høyere nivå enn styringsrenten, som gjør at vi ikke kan senke rentene like mye og til samme tid. Derfor er det ekstremt vanskelig å bestemme langsiktige priser på boliglån akkurat nå.

  Det er selvsagt forståelig at mange kobler Norges Banks styringsrente direkte med boliglånsrenta til bankene, for de siste årene har forskjellen her vært svært stabil og endringene skjedd i takt. Det vi derimot nå ser er at forskjellen øker kraftig som følge av Korona-situasjonen og det er i hovedsak to ting som påvirkes.

  For det første gjør manglende likviditet i det norske markedet at den såkalte pengemarkedsrenta ikke faller like mye som styringsrenten. For det andre gjør stresset i kreditt- og valutamarkedene at norske boliglånsobligasjoner har skutt i været de siste dagene. Til sammen gjør dette det svært vanskelig for bankene å vite hva prisen de må betale blir framover.


  Les mer om sammenhengen mellom boliglånsrente og styringsrente hos Finans Norge.

 • Når oppdateres renten?
 • Justeringen effektueres fra og med 25. mai for eksisterende kunder. 
 • Hvorfor endres ikke renten med umiddelbar virkning?
  Det er stor usikkerhet i finansmarkedene. Derfor fører ikke kutt i styringsrenten automatisk til at prisen bankene betaler for å hente inn penger til utlån faller tilsvarende. Pengemarkedsrenten ligger på et høyere nivå enn styringsrenten, som gjør at vi ikke kan senke rentene like mye og til samme tid. På bakgrunn av dette må hver enkelt bank ta en beslutning om hvilke priser de kan stille på innskudd og utlån i et marked preget av konkurranse og mye turbulens.

  Les mer om sammenhengen mellom boliglånsrente og styringsrente hos Finans Norge.

 • Hvilke grep tar Danske Bank for å hjelpe kundene gjennom korona-krisen?

  Danske Banks boliglånsrenter har vært og skal være konkurransedyktige. Banken jobber nå i tillegg på spreng for å hjelpe de som er direkte økonomisk rammet som følge av Korona-viruset. Blant annet tilbyr vi nå inntil 6 måneder avdragsfrihet på boliglån til dem som er rammet av permitteringer. Vi har også kuttet gebyrer som normalt betales ved endring av denne typen lån. Dersom du har kommet i en økonomisk vanskelig situasjon som følge av situasjonene vi befinner oss i, ta gjerne kontakt med oss, så kan vi hjelpe deg å finne en løsning på situasjonen din.

  Les mer om avdragsfrihet

  Hold deg oppdatert på koronasituasjonen her

Les mer i pressemeldingene