Dette har skjedd med renta

  • Danske Bank justerer boliglånsrenten ned med inntil 0,40 prosentpoeng
  • Justeringen effektueres fra og med 25. mai for eksisterende kunder. 

Hvorfor settes ikke renten ned tilsvarende rentenedsettelsen til Norges Bank?

Den urolige og usikre situasjonen i markedene i den perioden vi er i nå, har gitt utslag i hyppigere renteendringer enn vi har sett de siste årene. Norges Bank har i løpet av noen måneder satt ned styringsrenten til historisk lave 0,00 %.

Vi har forståelse for at man tenker at kutt i styringsrenten til Norges Bank automatisk også skal føre til tilsvarende kutt i våre utlånsrenter, men vi befinner oss i dag i en ekstraordinær situasjon med stor usikkerhet i finansmarkedet. Danske Bank har kuttet våre renter med inntil 1,55 prosentpoeng, men grunnen til at ikke bankene kan følge styringsrenta helt ned til 0 kan du lese mer om nedenfor.