• Fleksibel nedbetalingstid - og lånet kan innfris når som helst
  • Lån inntil 85 % av boligens verdi
  • Mulighet for avdragsfrihet i inntil 10 år

NOMINELL RENTE FRA
4,45 %

Søk om lån

Velger du flytende rente på lånet, kan renten og terminbeløpet øke eller synke i perioder. Boliglån med flytende rente er et fleksibelt lån, og ved behov kan du slippe å betale avdrag i en periode, endre forfallsdato og nedbetalingstid.

Boliglån med flytende rente kan kombineres med fastrentelån. Fastrentedelen av lånet vil ikke påvirkes av rentesvingningene i markedet, noe som gir deg ekstra trygghet i hverdagen. Du kan når som helst flytte hele eller deler av boliglånet ditt til et fastrentelån og binde renten i 3, 5 eller10 år.