Min økonomi som pensjonist

De fleste av oss har i dag en form for pensjonssparing - og mange har flere enn én. Noen har også verdi i boligen sin og andre verdier. Her har vi laget en oversikt over forhold  som påvirker din økonomi som pensjonist.

 • 1.  Pensjonssparing

  Mange har i dag flere typer pensjonssparing, men de tre hovedpilarene innen pensjonssparing kan deles inn i følgende kategorier:
  • Privat pensjonssparing som du selv har opprettet og betalt, samt AFP
  • Tjenestepensjon som er innbetalt gjennom nåværende eller tidligere arbeidsgiver
  • Pensjon fra Folketrygden


  På norskpensjon.no kan du få en samlet oversikt og prognose over dine antatte pensjonsrettigheter i folketrygden, fra private tjenestepensjonsordninger og individuelle avtaler.

  Har du jobbet i staten, kan du sjekke dine pensjonsrettigheter i Statens Pensjonskasse. En bankrådgiver kan også hjelpe deg å få overblikk og tilpasse utbetalingene etter dine behov.


  Fakta

  Vet du hva du får i pensjon?

  Hele 65 % av befolkningen i Norge over 18 år sier de ikke vet hva de vil få i pensjon. På tross av at mange ikke vet hva de får, sier de fleste at de kan akseptere en nedgang i inntekt på 30 %. Realiteten er at mange må regne med en halvering av inntekten dersom de ikke sparer selv. 

  Sjekk hva du får på norskpensjon.no

 • 2.  Verdi i bolig

  De fleste nordmenn eier egen bolig, og boligsparing er en av de vanligste formene for pensjonssparing.

  Det er flere fordeler med å eie egen bolig. I tillegg til at du bor der, får du med deg en eventuell verdistigning, og du kan også ha leieinntekter. For å kunne nyte godt av verdien boligen, kan du enten selge den eller ta opp lån med pant i boligen. Dette vil gi deg mer penger i hverdagen som pensjonist. 

  Andre verdier:
  Dette kan for eksempel være hytte/fritidsbolig eller andre verdifulle eiendeler. Hvis du har eiendeler av stor verdi, kan dette også påvirke hvilke muligheter du har som pensjonist.

  Fakta

  Høy lønn gir ikke automatisk høy pensjon

  Har du lønn over gjennomsnittet, kan du få utbetalt en langt lavere pensjon enn det du kanskje forventer.
  Årsaken til dette er at det er begrensninger både for pensjonen du får fra folketrygden og fra arbeidsgiver. Folketrygden beregnes ut i fra maks lønn på 7G (92 576,-), og lønn over dette blir ikke hensyntatt.
  Les mer på nav.no

 • 3.  Sparing i bank

  Har du større beløp stående i bank utover det du trenger for å sikre deg mot uforutsette utgifter, må du også ta det med i betraktning når du vurderer din økonomi som pensjonist. Det er ikke til å legge skjul på at sparing i bank for tiden gir lav rente, så her kan det være fornuftig å vurdere andre spareformer som gir mulighet for større avkastning.    • 4.  Sparing i fond og aksjer

  Har du sparing i fond og aksjer, obligasjoner eller andre verdipapirer, vil også dette gi deg muligheter som pensjonist dersom du realiserer hele eller deler av verdien.

Andre har også lest


Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.