Det å starte livet som student er en stor omveltning for bankkontoen. Plutselig må du stå på egne bein, og selv betale for latterlige ting som dopapir, dobørste og oppvaskmiddel. Deltids- eller sommerjobb er plutselig noe du må ha for å få endene til å møtes, og ikke noe du gjør for å få litt ekstra penger til ferien. Da er det også greit å få en oversikt over hvilke inntektsmuligheter du har, og om den ene har en påvirkning på den andre. 

Studielån og stipend fra Lånekassen

De fleste norske studenter mottar støtte fra Lånekassen. Størrelsen på støtten du får, avhenger av flere faktorer.  Hele pakken utbetales i utgangspunktet som et lån, men inntil 40 % av dette kan omgjøres til stipend ved bestått utdanning.

Å få studielånet omgjort til stipend krever at du er borteboer(ikke bor hjemme hos foreldre) og at du ikke har inntekt eller formue over Lånekassens grenser.  For 2022 er tallene for fulltidsstøtte inntekt kr 199 591 og formue kr 454 075 for enslig søker, og kr 872 088 for søker og ektefelle, eller søker og samboer med felles barn.

Merk: Du mister ikke hele stipendet selv om du tjener litt over grensen. Stipendet blir gradvis redusert etter hvor høy inntekt du har hatt,

Les mer om grensene her på Lånekassens sider.

Når kommer pengene fra Lånekassen?

Studier i Norge: Studerer du i Norge er første mulige utbetaling 5. august i høstsemesteret og som regel 5. januar i vårsemesteret. Etter dette utbetales stipend og lån den 15. hver måned, tidligere dersom den 15. faller på helg eller helligdag.

Studier i utlandet: De fleste som studerer i utlandet får penger tidligst i begynnelsen av juli, med unntak av noen land hvor du får penger tidligst i begynnelsen av juni. Studerer du i utlandet får du pengene fra Lånekassen utbetalt i starten av hvert semester. Hvilken måned er avhengig av hvilket land du studerer i.
(kilde: lanekassen.no)

Hvordan fordeles utbetalingen fra Lånekassen?

Studerer du i Norge fordeler utbetalingen fra Lånekassen seg slik:
Et større beløp, populært kalt "storstipendet", utbetales i henholdsvis august og januar. Og deretter en fast sum hver måned, med unntak av juni.
Se eksempler under:

Høst 2022: Totalt kr 58 586. Man får 23 434 utbetalt i august og 8 788 de påfølgende månedene.

Vår 2023: kr 70 303. Man får kr 23 434 utbetalt i januar og kr 8 788 de påfølgende månedene til og med mai. Man får også utbetalt kr 11 717 i juni.

Beløpene er for 2022/23. Kilde: lanekassen.no

Studielån uten stipend

Studielån som ikke kan omgjøres til stipend får du hvis du bor hjemme hos foreldre under studiene, eller om du har for høy inntekt eller formue. Har du inntekt eller formue over grensesatsene vil du få avkorting på delen som omgjøres til stipend og lånet blir høyere. 

Når må studielånet betales tilbake?

Tilbakebetalingen starter normalt 7 måneder etter at støtteperioden er avsluttet. Dette gjelder uansett om du tar en pause i utdanningen, eller om du er i permisjon. Mottar du ikke støtte fra Lånekassen skal du begynne å betale tilbake. Renter begynner også å løpe på lånet ditt etter endt støtteperiode.

Sommer- eller deltidsjobb i studietiden

Veldig mange studenter jobber ved siden av studiene, enten deltid eller på somrene. En deltidsjobb er et skikkelig bidrag til økonomien i tillegg til lånet. Men pass på: Tjener du for mye mens du får støtte fra Lånekassen, kan du miste muligheten til å få gjort om deler av lånet til stipend. Det er derfor veldig viktig å holde styr på grensene og hvor mye du tjener. For 2022 ligger inntektsgrensen på i underkant av 200 000 kr.
Les mer om hvilke inntektsgrenser som er gjeldende hos Lånekassen

Vanskelig å leve på kun studielån og stipend

En artikkel fra NRK viser til at hele 40 % av studenter har en deltidsjobb under forelesningsperioden. Studenter under 25 år har en gjennomsnittlig inntekt på 87 000 kroner per år, noe som tilsier at basislånet fra Lånekassen er den største inntektskilden studentene har å leve for.

I tillegg ser vi en sterk vekst i inflasjon hvor matvareprisene har økt med 6 %, mens støtten fra Lånekassen kun har økt med 2 %.

Praksis

Husk: Hvis du får lønn under obligatorisk praksis, kan du ikke i tillegg få stipend og lån. Din praksislønn teller også med i maksbeløpet for inntekt, som er noe større de måneder du er i praksis. Du kan til gjengjeld få studielån og stipend, hvis praksisen er ulønnet og samtidig gir studiepoeng til din utdannelse.

Det kan være lurt å undersøke forholdene rundt praksis på forhånd, for ofte kan det være veldig vanskelig å få tid til deltidsjobb ved siden av praksisen.

Bli kjent med tilbudene - spar noen kroner

Noe av det første du bør gjøre når du starter å studere, er å se på hva Studentsamskipnadene ved ditt studiested kan tilby. Studentsamskipnadene tilbyr velferdstilbud til studenter, og de fleste samskipnader tilbyr studentboliger, tilgang til treningsfasiliteter og gjerne også en del innenfor helsetjenester som refusjonsordninger ved f.eks. tannlege.

Dette er noen av de største samskipnadene i Norge:

Hvis økonomien blir vanskelig

Studentliv er ikke nødvendigvis synonymt med dårlig økonomi. Den er derimot ofte litt lite robust . Det skal lite til for at den velter over til å bli dårlig hvis det f.eks. dukker opp en stor og uventet regning fra tannlegen eller PC'en plutselig tar kveld. Kontakt banken hvis du skulle havne i knipe, kanskje kan en av våre rådgivere hjelpe deg å finne en løsning som du selv ikke har tenkt på. 
Budsjettguide: Sånn får du råd til en kopp kaffe… eller en liten ferie.

Kundeprogram UNG

Kort, konto og mobilbank for deg mellom 18 og 27 år. Det er ingen årsavgift på kortet og ingen gebyrer på dagligbank.

Les mer og bestill her