Investering

Med våre løsninger for investering, kan du enten selv investere i aksjer, eller få hjelp av profesjonelle forvaltere. Ønsker du en enklere løsning, som fondssparing eller spareavtale i fond, har vi også løsninger for dette.

Lars Erik Moen
Leder norske og nordiske aksjer

Hva gjør en aksjeforvalter?

Lars Erik Moen er kåret til tiårets aksjeforvalter, og har ledet de samme fondsporteføljene med stor suksess i over 19 år. I dette webinaret blir vi bedre kjent med Lars Erik og får blant annet høre mer om dette:

  • Hva ligger bak en vellykket forvaltningsstrategi?
  • Hvordan jobber han og teamet når de velger ut selskaper de investerer i?
  • Hva er avgjørende for at et selskap lykkes? Og hvordan regner forvalterteamet seg frem til det?

 

Til webinar om aksjeforvaltning

Visste du at..

..100 kroner i måneden er en god start for å spare langsiktig gjennom å investere. 

 

Mange kan nok finne rom til en liten hundrelapp i sitt budsjett - og ofte er det ikke mer som skal til for å skape en litt tryggere økonomi. 

 

Hvor mye kan 100 kroner vokse med tiden gjennom investering?

graph


..137 565
kroner på 50 år!

 

Beregningen er utført av Danske Bank og er beregnet med en avkastning på 3,2% - Skatt og inflasjon ikke medregnet. Eksemplet skal ikke brukes som en pålitelig indikator på fremtidig avkastning. Avkastning kan også bli negativ. 

Kom i gang med investering


Innholdet er utarbeidet av Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Informasjonen regnes som markedsføring og er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Informasjonen er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Ønsker du personlige investeringsråd anbefaler vi å ta kontakt med banken. For en fullverdig beskrivelse av de ulike produktene og tjenestene, henvises det til prisliste, produktark, prospekt og nøkkelinformasjon til de aktuelle verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.

Les også


Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.