Investering

Med våre investeringsløsninger kan du enten handle aksjer selv, eller få hjelp av profesjonelle forvaltere. Ønsker du enklere løsning kan du sjekke ut vårt brede spekter av fond. 

Visste du at..

..100 kroner i måneden er en god start for spare langsiktig. 

 

Mange kan nok finne rom til en liten hundrelapp i sitt budsjett - og ofte er det ikke mer som skal til for å skape en litt tryggere økonomi. 

 

Hvor mye kan 100 kroner vokse med tiden?


..137 565
kroner på 50 år!

 

Beregningen er utført av Danske Bank og er beregnet med en avkastning på 3,2% - Skatt og inflasjon ikke medregnet. Eksemplet skal ikke brukes som en pålitelig indikator på fremtidig avkastning. Avkastning kan også bli negativ. 

Kom i gang med investering

Innholdet er utarbeidet av Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Informasjonen regnes som markedsføring og er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Informasjonen er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Ønsker du personlige investeringsråd anbefaler vi å ta kontakt med banken. For en fullverdig beskrivelse av de ulike produktene og tjenestene, henvises det til prisliste, produktark, prospekt og nøkkelinformasjon til de aktuelle verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.