Aksjesparekonto

Med aksjesparekonto kan du kjøpe og selge aksjer og aksjefond uten at du må betale skatt på gevinst underveis. NB! For å kunne opprette aksjesparekonto må du være kunde i Danske Bank.

Opprett aksjesparekonto

Bli kunde

Fordeler med aksjesparekonto

Kjøp og selg uten å utløse skatt

Ta ut innskutt beløp skattefritt

Utbytte direkte til aksjesparekonto

Hva er aksjesparekonto?

Aksjesparekonto vil gjøre det enklere og gunstigere å investere. Aksjesparekonto kan åpnes av deg som er personlig skatteyter bosatt i EU/EØS.

Attraktive skatteregler gjør at du kan kjøpe og selge aksjer* og aksjefond* uten å betale skatt på gevinsten underveis. Fordelen er at du kan reinvestere hele salgssummen i nye verdipapir, og du slipper å tenke på hvor mye du må sette av til skatt.

*Børsnoterte aksjer i EØS og verdipapirfond med mer enn 80 % aksjeandel.

...og hva betyr det?

Innskutt beløp kan tas ut skattefritt fra aksjesparekontoen. Det betyr at dersom man for eksempel har skutt inn 100 000 kroner og saldoen har steget til 150 000 kroner, så kan man ta ut 100 000 kroner skattefritt. Man må først betale skatt når gevinsten tas ut. Dette er ulikt tradisjonell sparing i fond og aksjer.

Utbytte på aksjesparekonto

Du mottar utbytte direkte på din aksjesparekonto. Utbetaling av utbytte får utsatt beskatning på samme måte som eventuelle gevinster på aksjesparekontoen. Fordelen med dette er at du kan reinvestere hele utbyttet uten å måtte betale skatt før du tar ut mer enn innskutt beløp fra aksjesparekontoen.

Hele fondsutvalget i vår Aksjesparekonto ser du her

Spørsmål og svar om aksjesparekonto


Innholdet er utarbeidet av Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Informasjonen regnes som markedsføring og er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Informasjonen er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Ønsker du personlige investeringsråd anbefaler vi å ta kontakt med banken. For en fullverdig beskrivelse av de ulike produktene og tjenestene, henvises det til prisliste, produktark, prospekt og nøkkelinformasjon til de aktuelle verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.

Andre har også lest


Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.