Aksjesparekonto

Med Aksjesparekonto kan du kjøpe og selge aksjer og aksjefond uten at du må betale skatt på gevinst underveis. NB! For å kunne opprette Aksjesparekonto må du være kunde i Danske Bank. 

Bli kunde her

Opprett aksjesparekonto

Med aksjesparekonto kan du kjøpe og selge aksjer og aksjefond uten å betale skatt på gevinst så lenge gevinsten beholdes på aksjesparekontoen. Kontoen er gratis.

Opprett Aksjesparekonto


Hva er aksjesparekonto?

Aksjesparekonto vil gjøre det enklere og gunstigere å investere. Aksjesparekonto kan åpnes av deg som er personlig skatteyter bosatt i EU/EØS.

Attraktive skatteregler gjør at du kan kjøpe og selge aksjer* og aksjefond* uten å betale skatt på gevinsten underveis. Fordelen er at du kan reinvestere hele salgssummen i nye verdipapir, og du slipper å tenke på hvor mye du må sette av til skatt.

*Børsnoterte aksjer i EØS og verdipapirfond med mer enn 80 % aksjeandel.

Hva betyr det?

Innskutt beløp kan tas ut skattefritt fra aksjesparekontoen. Det betyr at dersom man for eksempel har skutt inn 100 000 kroner og saldoen har steget til 150 000 kroner, så kan man ta ut 100 000 kroner skattefritt. Man må først betale skatt når gevinsten tas ut. Dette er ulikt tradisjonell sparing i fond og aksjer.


Utbytte på aksjesparekonto

Du mottar utbytte direkte på din aksjesparekonto. Utbetaling av utbytte får utsatt beskatning på samme måte som eventuelle gevinster på aksjesparekontoen. Fordelen med dette er at du kan reinvestere hele utbyttet uten å måtte betale skatt før du tar ut mer enn innskutt beløp fra aksjesparekontoen.

Hele fondsutvalget i vår Aksjesparekonto ser du her

Her kan du se fullstendig prisliste for Aksjesparekonto

Aksjesparekonto

Spørsmål & svar

 • Hvem kan opprette aksjesparekonto?

  Alle privatpersoner som er skattepliktige til Norge og bosatt i EU/EØS kan opprette aksjesparekonto.
 • Hva slags spareprodukter kan inngå i en aksjesparekonto?

  Hos Danske Bank kan du handle aksjer på Oslo børs, egenkapitalbevis, aksjefond og børshandlede fond (exchange traded funds).

  For fond er regelen at fondet må ha en aksjeandel på 80%, eller høyere for at fondet skal kunne inngå i aksjesparekonto. I aksjesparekonto i Danske Bank kan du handle blant nærmere 200 ulike fond, fra flere ulike tilbydere.

  Se fondsoversikten her


 • Hvordan fungerer aksjesparekonto?

  Aksjesparekonto gjør det det enklere og gunstigere for deg å spare i aksjer og aksjefond. Du kan kjøpe og selge aksjer og aksjefond uten å betale skatt på gevinst så lenge gevinsten beholdes på aksjesparekontoen. Det vil kun være uttak som overstiger det innbetalte beløpet som regnes som skattepliktig inntekt.  

  Skattepliktig uttak beskattes som aksjeinntekt etter de til enhver tids gjeldende satser. Fradrag for eventuelt tap kan kreves ved opphør av kontoen.

 • Hva er skjermingsfradrag?

  Skjermingsfradrag er et bunnfradrag for eiere av aksjer, aksjefond og kombinasjonsfond som gjør at man kan trekke fra skatt på en del av gevinsten når man selger aksjer eller fond. 

  Les mer hos Skatteetaten

 • Hvordan få fradrag for tap på en aksjesparekonto?

  For å få fradag for eventuelle tap på din aksjesparekonto(ASK) må du selge alt, og avslutte din ASK. Husk at ASK alltid beskattes som en enhet. 

  Det vil si at det er innskutt beløp på hele kontoen som er avgjørende for hvor mye du kan ta ut skattefritt, eller evt. kan få fradrag for. Beskatningen/fradraget er ikke avhengig av hvilket verdipapir du selger, eller innskutt beløp på det aktuelle papiret, men hva som er det totale innskutt beløp og skjermingsfradrag på kontoen.

  Tap på ASK eksempel

  Du investerer 100 000 NOK i fond A, og dette er det eneste fondet du har på din ASK. Fondets markedsverdi synker til 50 000 NOK. Du har mistet troen på fondet og ønsker å innløse dine fondsandeler. 

  Du har da to alternativer:

  1. Innløse alt og avslutte ASK:
  Du vil da få fradrag for tapet på 50 000 på din skattemelding for inneværende år.

  2. Reinvestere i Fond B:
  Husk at når du reinvesterer vil fortsatt innskutt beløp på kontoen være kr. 100 000. Det betyr at dersom fond B øker til kr. 150 000 vil du fortsatt kunne ta ut kr. 100 000 skattefritt.  Øker fond B til kr. 80 000, og du velger å realisere alt og avslutte kontoen vil du få fradrag for tapet på kr. 20 000. 


Innholdet er utarbeidet av Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Informasjonen regnes som markedsføring og er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Informasjonen er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Ønsker du personlige investeringsråd anbefaler vi å ta kontakt med banken. For en fullverdig beskrivelse av de ulike produktene og tjenestene, henvises det til prisliste, produktark, prospekt og nøkkelinformasjon til de aktuelle verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.

Andre har også lest