Gå til hovedinnhold

ESG inside: Bærekraftige investeringer

Bærekraftige investeringer handler om å gjøre fornuftige investeringer. Det betyr at vi både analyserer selskapenes regnskaper og evne til å tjene penger, og hvordan de håndterer risiko og muligheter på områdene miljø, sosiale forhold og selskapsstyring.

Dette er de såkalte ESG-faktorene, som stammer fra engelsk «Environment, Social & Governance». Det gir oss bedre innsikt i investeringene våre og er en rettesnor for hvordan vi kan påvirke selskapene i positiv retning.

Bærekraft er en naturlig del av investeringene dine

Vi kaller tilnærmingen vår for «ESG Inside» for å understreke at miljø, sosiale forhold og selskapsstyring er kjerneelementer når du investerer gjennom oss. Vi inkluderer ESG-forhold i investeringsprosessene og -produktene våre, og også når vi gir deg råd om investeringer. Denne tilnærmingen skal bidra til at du får best mulig utbytte av investeringene dine og at de skjer på et bærekraftig grunnlag.

Bærekraftig eller ikke?

Alle våre fond er nå ESG-merket, slik at du enkelt kan holde oversikt over våre bærekraftige fond.

Se fondslisten

Slik velger du investeringer med ESG Inside


Fond som arbeider aktivt og systematisk med bærekraft som en grunnleggende del av investeringsprosessen.

Les mer


Fond som velger bort investeringer på bakgrunn av spesifikke kriterier, som f.eks. alkohol og gambling.

Les mer


Fond som investerer og arbeider målrettet innenfor bærekraftområder, som f.eks. klima eller FNs verdensmål.

Les mer

A til A+ karakter

Arbeidet vårt med bærekraftige investeringer har fått høy karakter (A til A+) i syv av tolv kategorier fra det FN-støttede nettverket for ansvarlige prinsipper, PRI.

ESG-analyseverktøy

Det unike analyseverktøyet vårt gir en oversikt over selskapers risiko og muligheter innenfor ESG.

Les mer

Aktivt eierskap

Vi er i dialog med selskaper for å påvirke dem i en bærekraftig retning og bidra til positiv utvikling.

Les mer

Les mer om bærekraftige investeringer

 

Nettsidens innhold er ikke ment verken som investeringsråd eller anbefalinger.

Andre har også lest