Når vi investerer på dine vegne, tar vi alltid hensyn til bærekraft. Dette kaller vi ansvarlig investering.

Dette betyr at vi analyserer miljømessige forhold, sosiale forhold og selskapsstyringsforhold (ESG). Dermed kan vi lettere velge ut investeringer som kan generere attraktiv avkastning til deg på en ansvarlig måte.