Bærekrafthensyn: En naturlig del av dine investeringer

Når vi investerer på dine vegne, tar vi alltid hensyn til bærekraft. Dette kaller vi ansvarlig investering.

Dette betyr at vi analyserer miljømessige forhold, sosiale forhold og selskapsstyringsforhold (ESG). Dermed kan vi lettere velge ut investeringer som kan generere attraktiv avkastning til deg på en ansvarlig måte.

Pengene dine utgjør en forskjell

Når vi investerer på dine vegne, får du en sterk stemme i å bidra til at selskaper påvirkes i en bærekraftig retning. Vi legger press på disse virksomhetene til å bidra til det grønne skiftet, respektere menneskerettighetene, bekjempe korrupsjon og ha gode medarbeiderrelasjoner. Med andre ord bidrar pengene dine til å skape et bedre samfunn.

Få mest mulig ut av investeringene dine

Hvor godt en virksomhet jobber med bærekraft, har sitt å si for hvorvidt det representerer en god investering eller ikke. Arbeidsforhold og i hvor stor grad en virksomhet tar hensyn til miljø og klima påvirker virksomhetens evne til å tjene penger og gi deg avkastning. For å få mest mulig ut av investeringene dine tar vi derfor alltid hensyn til bærekraftsrisiko når vi investerer på dine vegne.

ESG-investeringsprodukter


Du kan investere i en rekke investeringsprodukter som ikke bare tar hensyn til bærekraft, men som også fremmer miljømessige eller sosiale forhold og sikrer god selskapsstyring. Vi kaller dette våre ESG-investeringsprodukter. Disse produktene fremmer ESG-faktorer blant annet ved å investere i virksomheter som fokuserer på klima, arbeidsforhold, mangfold eller antikorrupsjon. Produktene påvirker også aktivt virksomhetene til å bli mer bærekraftige eller bidrar til at man avstår fra å investere i virksomheter som har stor og skadelig klimapåvirkning.

ESG-investeringsprodukter er i samsvar med artikkel 8 i EUs forskrift om bærekraftsrelatert offentliggjøring i finanssektoren.

Finn ut mer om ESG-produkter.

Bærekraftige investeringsprodukter

Vi tilbyr produkter som i tillegg til å ta hensyn til bærekraftsrisikoer også har flere bærekraftige investeringsmål. Det kaller vi for bærekraftige investeringsprodukter. Disse produktene investerer i aktiviteter som bidrar til å løse noen av verdens utfordringer og skape et mer bærekraftig samfunn. De kan f.eks. investere i selskaper som arbeider for grønn omstilling og bekjemper klimaendringene, sikrer rent drikkevann, forebygger forurensning, beskytter miljøet, fremmer biologisk mangfold, sikrer større sosial likhet eller på andre måter bidrar til FNs verdensmål. Samtidig medfører ikke investeringene vesentlig skade på andre bærekraftmål.

De bærekraftige investeringsproduktene våre oppfyller artikkel 9 i EUs rådsforordning om bærekraftsrelaterte opplysninger.

Les mer om bærekraftige investeringsprodukter

A til A+ karakter

Organisasjonen bak FNs prinsipper for ansvarlig investering (UN PRI) har gitt oss den høyeste vurderingen, A+, for vårt bærekraftarbeid.

ESG-analyseverktøy

Vårt unike ESG-verktøy gir oss kunnskap om hvordan virksomhetene jobber med bærekraft. Vi bruker verktøyet når vi velger ut investeringer for deg.

Ta klimahensyn

Vi sørger for at dine investeringer hos oss tar hensyn til klimaforhold og den grønne overgangen. Dette beskytter investeringene dine og utgjør en positiv forskjell for klimaet.

Les mer om ansvarlige investeringer

 

Nettsidens innhold er ikke ment verken som investeringsråd eller anbefalinger.

Andre har også lest