2db1d567-92ce-4e9a-b05e-ae2519c95136

 

Ansvarlige investeringer

Når du investerer, kan du fokusere på bærekraft på to måter - og den ene utelukker ikke den andre:

  1. Fokus på å minimere negativ påvirkning på samfunnet og miljøet
  2. Fokus på å bidra til en positiv bærekraftig utvikling i samfunnet og miljøet 

Kjenner vi til hvilke ønsker og holdninger du har til bærekraft, kan vi matche dine preferanser best mulig. Når du skal investere kan du derfor forvente å bli spurt om dine preferanser for bærekraft.

Les videre for å lære mer om kategoriene innen bærekraftige investeringer.

Her kan du lese mer om Danske Banks fundament for ansvarlige investeringer
Figur som viser Danske Banks  fundament for ansvarlige investeringer