Din investering

2018 var et vanskelig år i finansmarkedene. Vi opplevde flere perioder med aksjekursfall, og samtidig førte stigende renter til fallende obligasjonskurser. Det satte også sitt preg på investeringene dine. 

I aksjemarkedene har en rekke usikkerhetsfaktorer overskygget at det faktisk går svært bra for verdensøkonomien og bedriftenes inntekter. Spesielt har handelskrigen mellom USA og Kina, usikkerhet rundt stigende amerikanske renter og Brexit utløst nervøsitet. 

I 2019 forventer vi bedre avkastning, fordi den globale økonomien fortsatt er sterk og at vi fundamentalt sett fortsatt befinner oss i en økonomisk oppgangsperiode.

Investeringen din er langsiktig og risikojustert 

Når du inngår en avtale med Danske Bank om at vi skal forvalte investeringer på dine vegne, betaler du Danske Bank for å sikre optimal avkastning (etter omkostninger) på bakgrunn av risikoprofilen du har oppgitt. Dette betyr at Danske Bank fordeler investeringene dine på en rekke verdipapirer eller fond som vi forventer at vil gi deg best mulig risikojustert avkastning totalt sett. 
Avkastningen på investeringene dine avgjøres av en rekke faktorer, herunder de generelle markedsforholdene og måten vi fordeler investeringene dine på. Hvis det er et dårlig år for markedene, kan du risikere å få negativ avkastning på investeringene på kort sikt. Siden finanskrisen har markedene i en årrekke hatt positiv utvikling, men det er ikke uvanlig at det også forekommer år med dårlig markedsutvikling. Det må man faktisk forvente innimellom. Derfor er det viktig at du fortsatt opptrer i forhold til investeringshorisonten, risikotoleransen og den økonomiske robustheten din. Hvis du er i tvil, kan du alltid gå gjennom investeringsprofilen din sammen med en rådgiver. 

Vi vil til enhver tid tilpasse investeringene dine så de gjenspeiler forventningene vi har til markedet. Dette betyr at hvis det generelt er negative markedsforventninger, vil vi så langt som mulig redusere den negative avkastningen ved å allokere en større andel av midlene dine til aktiva med lavere risiko.  

Ny kostnadsoversikt og ordliste

Prisen du betaler for at vi skal forvalte investeringene dine består av forskjellige omkostninger og gebyrer. Investeringsrapporten din inneholder nå, som noe helt nytt, en oversikt over belastede gebyrer i nærmere angitte perioder. Videre er det lagt ved en ordliste som forklarer betydningen av enkelte ord og begreper som er brukt i investeringsrapporten. Ytterligere informasjon om kostnader knyttet til investeringer gjennom Danske Bank finner du her:

Kostnadsoversikt

Husk også at du alltid kan se avkastningen på investeringene dine i nettbanken.

Dette kan du gjøre ved å logge deg inn på nettbank og gå inn på «Investering» -> «Depoter» > «Avkastning».

Du er som alltid velkommen til å kontakte rådgiveren din hvis du har spørsmål.

Relaterte


Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.