Det er tre faktorer som har størst betydning for sluttsummen på sparingen din:

  • På hvilket tidspunkt du starter å spare
  • Hvor mye du sparer løpende
  • Avkastningen i det markedet du investerer i 

Den siste faktoren har du dessverre ingen kontroll over. Derfor gir det mer mening å fokusere på de to første.  Start så tidlig så mulig, og spar så mye du har mulighet til.

 

Vil du bli millionær?

De fleste vil jo gjerne bli millionærer. For noen kommer dette lett, mens for andre virker det som et helt uoppnåelig mål. Men er det egentlig umulig? Nei, faktisk kan de fleste lykkes selv med en helt gjennomsnittlig lønn!

Vi har tatt frem kalkulatoren og regnet på hvor mye du må investere hver måned for å potensielt stå med en million i hånden når du runder 60. Vi har antatt at du:

  • Oppnår en gjennomsnittlig avkastning på 5% på dine investeringer
  • Er innstilt på at det vil være perioder med negativ avkastning underveis
  • Ikke tar ut pengene, men gjeninvesterer avkastningen hvert år

På illustrasjonen under ser du resultatet. Den gode nyheten er at du ikke nødvendigvis behøver å spare så mye i måneden. Men det krever at du starter i god tid.

Den mektige effekten av renters rente

Starter du allerede som 20-åring, holder det å spare 675 kr månedlig. Da har du 40 år med renters rente effekt. 40 år etter vil da avkastningen bli dobbel så stor som det du har betalt inn.

Med andre ord kan avkastningen av selv små månedlige beløp bli til et stort beløp over lang tid. 

Det er alltid en risiko ved å investere. Men ved å kombinere en god risikospredning med lang tidshorisont, kan du tåle større svingninger i investeringen din, siden det er relativt lenge til at du skal bruke pengene. Historisk sett har globale aksjer alltid gitt positiv avkastning over tid – også etter finanskrisen i 2008.

 

50-åringer må spare ti ganger så mye

Ser vi på statistikken, er det dessverre langt mellom de 20-årige investorene, selv om de med lite midler har muligheten til å oppnå store gevinster grunnet den lange tidshorisonten. 85 % av alle aksjer, obligasjoner og fond i Danske Bank globalt eies av personer over 50 år. Venter du så lenge med å investere, må du spare helt andre summer hver måned for å bli millionær som 60-åring.

Starter du å investere først som 50-åring, må du legge til side ca. 6 500 kroner hver måned før du oppnår det samme som du kunne oppnådd med rundt 675 kr som 20-åring. Altså nesten ti ganger så mye! Den som startet å spare som 20-åring sparer bare 324 000 kr av egne penger for å nå en million, mens 50-åringen må dykke dypere i lommene. Denne personen må nemlig spare hele 777 000 kr for å nå millionen. 

Kom i gang med investering