Hvordan kjøpe og selge fond?

På denne siden finner du guider til hvordan du selv trygt og enkelt kan kjøpe og selge fond via mobil og nettbank.

Husk at du må ha aksjesparekonto (ASK) eller verdipapirkonto (VPS), og det er lurt å ha satt seg godt inn i fondslista og fondenes egenskaper før du handler*.

*Merk at fondsandeler alltid handles til ukjent kurs. Summen du får på konto etter et salg vil derfor kunne avvike fra den markedsverdien du ser i mobil- eller nettbanken på salgstidspunktet.

Opprett aksjesparekonto

Gjennom aksjesparekonto (ASK) kan du flytte fond og aksjer skattefritt, slik at det blir enklere og gunstigere å investere. Kontoen er gratis.

Opprett aksjesparekonto

Opprett verdipapirkonto

Har du lyst til å ha tilgang på alle slags fond, da er verdipapirkonto for deg. Ulempen er at du kan utløse skatt ved salg av fondsandeler med gevinst. Kontoen er gratis.


Opprett verdipapirkonto

Kjøp og salg av fond i nettbank

Kjøp og salg av fond i mobilbank

Opprette og endre spareavtale

Danske Formuesforvaltning
(DFF-avtale)

Dersom du har en DFF-avtale og ønsker å endre eller slette denne, er du nødt til å ta kontakt med din dedikerte rådgiver for å få dette gjort. Dette gjelder uavhengig av beløpets størrelse.

Les ogsåInnholdet er utarbeidet av Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Informasjonen regnes som markedsføring og er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Informasjonen er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Ønsker du personlige investeringsråd anbefaler vi å ta kontakt med banken. For en fullverdig beskrivelse av de ulike produktene og tjenestene, henvises det til prisliste, produktark, prospekt og nøkkelinformasjon til de aktuelle verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.