Hvorfor bør jeg investere?

Dette spørsmålet får ofte vår investeringsspesialist, Thomas Enevoldsen, spesielt av kunder som har plassert sparepengene sine på en bankkonto. Ifølge eksperten i Danske Bank er svaret enkelt:

Inflasjon fører til at verdien på sparepengene dine synker hvert år

Dagens lave renter, sammen med en generell prisstigning i samfunnet, gjør at sparepengene dine mister kjøpekraft over tid. Plasserer du sparepengene dine på en bankkonto, risikerer du derfor at sparingen går med underskudd. Velger du heller å investere pengene dine, kan verdien øke og gi positiv avkastning.


Prisene stiger løpende i vårt samfunn

Se hvor mye du får for 500 kr i fremtiden:

I dag får du dette for 500 kr.

Hva betyr prisstigningene for min sparing

Velg den risikoen du er komfortabel med

En investering i aksjer og/eller fond er forbundet med høyere risiko enn ved å la pengene stå på en bankkonto. Men risikoen trenger ikke nødvendigvis å være høy. Hvor stor risiko som er knyttet til investeringen, avhenger av hva du velger å investere i. Du velger selv hvilket risikonivå du ønsker å investere med.

Thomas Enevoldsen forklarer at risikoen til syvende og sist avhenger av fordelingen mellom aksjer og obligasjoner i investeringene dine. Aksjer har høyest risiko, men de har til gjengjeld høyest forventet avkastning. Obligasjoner har lavere risiko og lavere forventet avkastning. Enevoldsen understreker likevel at både aksjer og obligasjoner kan gi tap dersom investeringen ikke utvikler seg som forventet.

Klar til å investere?

Kom i gang med å investere

Innholdet er utarbeidet av Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Informasjonen regnes som markedsføring og er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Informasjonen er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Ønsker du personlige investeringsråd anbefaler vi å ta kontakt med banken. For en fullverdig beskrivelse av de ulike produktene og tjenestene, henvises det til prisliste, produktark, prospekt og nøkkelinformasjon til de aktuelle verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.

Andre har også lest