Investeringskonto

Med en investeringskonto hos Danske Bank kan du velge å investere i et av våre Danske Invest Horisontfond. Investeringskontoen er en forsikring som leveres av Danica Pensjonsforsikring AS.
Skattefordeler

Invester uten å skatte underveis


Fleksibilitet

Endre risikonivå når som helst


Ingen bindingstid

Ta ut pengene når du ønsker det

5 grunner til å velge investeringskonto

1. Profesjonell forvaltning

Midlene dine vil alltid være investert i henhold til ditt ønske om risiko, og du velger selv hvilket risikonivå du ønsker. Vil du redusere risikoen mot slutten av spareperioden, kan du velge en nedvekting. Da erstatter vi deler av aksjeporteføljen med rentefond. 

2. Skattefordeler

Du kan endre fond og risikoprofil så ofte du vil, uten å måtte betale skatt på avkastningen underveis. Du vil ikke måtte betale skatt av gevinsten før du tar pengene ut av investeringskontoen. 

3. Ingen binding

Du velger selv når utbetalingen skal starte, enten som engangsutbetaling eller som flere utbetalinger over en lengre periode.

4. Forsikring

Velger du investeringskonto, får du en dødsrisikodekning. Det betyr at dersom du dør, vil 105 % av saldo utbetales til etterlatte som en engangsutbetaling

5. Lite papirarbeid

Danske Bank sørger for at skattemyndighetene automatisk får alle nødvendige opplysninger.

Innholdet er utarbeidet av Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Informasjonen regnes som markedsføring og er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Informasjonen er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Ønsker du personlige investeringsråd anbefaler vi å ta kontakt med banken. For en fullverdig beskrivelse av de ulike produktene og tjenestene, henvises det til prisliste, produktark, prospekt og nøkkelinformasjon til de aktuelle verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.

Andre har også lest