Gå til hovedinnhold

Aktuelle anbefalinger

Et utvalg av Danske Banks aktuelle investeringsanbefalinger. Overvekt betyr at vi for øyeblikket har en større andel av investeringen i de forvaltede porteføljene våre enn vi forventer å ha på lang sikt, mens undervekt betyr det motsatte. Du har muligheten til å motta løpende rådgivning fra våre investeringsspesialister om sammensetningen av dine fondsinvesteringer.
Frank Øland, sjefstrateg i Danske Bank

Et godt sted å være ved økt usikkerhet

OVERVEKT I AMERIKANSKE AKSJER

Den globale veksten fra gjenåpningene har nådd toppen. Spredningen av deltavarianten øker usikkerheten i markedene, og øker bekymringen for hvor lenge vaksinebeskyttelsen varer. Det amerikanske aksjemarkedet er vanligvis det beste stedet å være i perioder med økt usikkerhet og dempet vekst, og vi har nettopp løftet amerikanske aksjer fra nøytral til overvekt.

Verdiansettelsen er høy i USA sammenlignet med andre regioner. Dette er en del av premien du betaler for et marked med høy lønnsomhet og mange solide selskaper med stabil forretningsmodell, sterk kapitalstruktur mm.

 

Er ekstra sårbare overfor koronaviruset

UNDERVEKT I EMERGING MARKETS-AKSJER

Framvoksende markeder har generelt utfordringer med lavere vaksinasjonsrater enn utviklede økonomier, noe som gjør dem mer sårbare for koronautbrudd. Nye restriksjoner vil hemme den økonomiske veksten. Det vil derfor være avgjørende for veksten i fremvoksende markeder å få koronaviruset under kontroll.

En annen risikofaktor er forventninger om høyere amerikanske renter og en sterkere dollar. Det kan gjøre det vanskelig for fremvoksende markeder, og spesielt for land med gjeld i dollar. Videre kan redusert moment i den globale veksten og økt frykt for deltavarianten føre til lavere risikoappetitt blant investorer. Totalt sett har vi derfor besluttet å redusere emerging markets-aksjer fra nøytral til undervekt.

 

En attraktiv balanse mellom avkastning og sikkerhet

OVERVEKT I INVESTMENT GRADE-OBLIGASJONER

Investment grade er selskapsobligasjoner med høy kredittkvalitet. Kredittspreaden på investment grade-obligasjoner (dvs. tilleggsrenten i forhold til sikrere statsobligasjoner) er liten, og begrenser dermed hvor mye den kan innsnevres ytterligere med kursgevinster til følge for investorene. Til gjengjeld tilbyr investment grade-obligasjoner høyere avkastning enn statsobligasjoner. Investment-grade obligasjoner har også en høyere kredittkvalitet enn obligasjoner i fremvoksende markeder og high yield-obligasjoner, og gir dermed større sikkerhet. Dermed er de en fin mellomting som vi finner attraktiv for øyeblikket, der koronarisiko og avtagende vekst kan bety en lavere risikoappetitt i markedet. Vi har derfor en overvekt i investment-grade obligasjoner.

 

Fortsatt begrenset potensial i japanske aksjer

UNDERVEKT I JAPANSKE AKSJER
Japan henger etter andre utviklede økonomier både når det gjelder koronavaksinering og økonomisk oppgang. Japanske aksjer kan oppleve gode dager, men generelt peker pilen i feil retning. Selv om vi ser fremgang i reformene i japansk industri for å gjøre det mer konkurransedyktig, gjenstår mye, og vi forventer ikke at det vil være en katalysator for japanske aksjer på kort sikt. Vi har derfor undervekt i japanske aksjer.


Andre har også lest: