Del

Her ser vi interessant avkastningspotensial

En overvekt betyr at vi for øyeblikket velger å ha en større andel av disse aktivaene i porteføljene våre enn vi forventer å ha på lang sikt.
Christian Lie, sjefstrateg i Danske Bank Norge

 

OVERVEKT I USA:

Gode vekstutsikter og attraktive sektorer

Det amerikanske aksjemarkedet har klart seg godt gjennom koronakrisen, noe som også har ført til en relativt høy verdsettelse av amerikanske aksjer. Sett i forhold til Europa inneholder imidlertid det amerikanske aksjemarkedet en mye større andel av vekstselskaper, blant annet innenfor sektorene teknologi og kommunikasjonstjenester, noe som bidrar til å trekke den samlede verdsettelsen oppover.

Samtidig bidrar sektorfordelingen til å gjøre det amerikanske aksjemarkedet interessant, ettersom vi generelt sett ser attraktive langsiktige vekstmuligheter for teknologi- og internettselskaper, og vi forventer også høyere inntjeningsvekst for diss amerikanske selskapene. I tillegg drar den amerikanske økonomien nytte av en svært ekspansiv pengepolitikk i USA, og amerikanske aksjer er vanligvis litt mer robuste i perioder med usikkerhet.

 

OVERVEKT I VEKSTMARKEDER:

Kina bidrar til å løfte de asiatiske markedene

Aksjene i vekstmarkedene støttes av gjenopprettingen av den kinesiske økonomien, ekspansiv global pengepolitikk, økt risikoappetitt og en svakere amerikansk dollar, noe som gjør det billigere for selskapene å betjene gjeld de har i dollar. Vi tror det på kort sikt fortsatt vil være positive drivkrefter for vekstmarkedsaksjer, som samtidig er relativt sett rimeligere priset.

Vekstmarkedslandene er følsomme overfor den økonomiske aktiviteten i Kina. Hvis det går bra i Kina, vil det smitte positivt over på en lang rekke andre land som kineserne handler med – ikke minst i Asia – og målt etter 2020-standarder har vi i den senere tid sett en forholdsvis sterk økonomisk utvikling i Kina. Hvis vi får et globalt økonomisk oppsving det kommende året – og muligens også med høyere vekst enn forventet – vil det kunne bidra til å løfte aksjekursene i vekstmarkedene ytterligere. Overvekten vår i vekstmarkeder er med fokus på asiatiske aksjer.

 

OVERVEKT I INVESTMENT GRADE-OBLIGASJONER:

Obligasjonskjøp gir støtte til kursene

Vi har sett en innsnevring også av rentedifferansen innenfor investment grade, som er selskapsobligasjoner med høy kredittkvalitet – og vi tror det er sannsynlig med ytterligere fall i risikopremiene. Sentralbankenes store obligasjonskjøp skaper et støttenivå for investment grade-obligasjoner, og siden investorene søker best mulig avkastning er de svært lave eller negative rentene på statsobligasjoner ytterligere en positiv for investment grade. Innenfor den litt mindre risikable delen av obligasjonsmarkedet opprettholder vi derfor overvekt i investment grade.

 

OVERVEKT I VEKSTMARKEDSOBLIGASJONER:

Vi ser mulighet for ytterligere framgang

Siden våren har vi sett en markant innsnevring av rentedifferansen på vekstmarkedsobligasjoner – dvs. en reduksjon i merrenten de gir i forhold til sikre statsobligasjoner. Dette har vært ensbetydende med stigende obligasjonskurser og dermed god avkastning for investorene. Den reduserte rentedifferansen har vært drevet av en gradvis gjenoppretting av den økonomiske aktiviteten, en positivt markedsstemning og svekkelse av den amerikanske dollaren, noe som har gjort det billigere for vekstmarkedslandene å betjene gjelden de har i dollar.

Vi forventer at bedringen i den økonomiske aktiviteten vil fortsette, og sammen med den ekspansive globale pengepolitikken vil dette kunne støtte vekstmarkedsobligasjoner, der vi ser ytterligere avkastningspotensial. Innenfor den mer risikable delen av obligasjonsmarkedet opprettholder vi derfor overvekt i vekstmarkedsobligasjoner. Vi er imidlertid særdeles oppmerksomme på de store finanspolitiske kostnadene i forbindelse med koronaviruset, samt at vi kan få en motreaksjon i dollarkursen etter den markante svekkelsen så langt i år.

Andre har også lest: