Gå til hovedinnhold

Aktuelle anbefalinger

Et utvalg av Danske Banks aktuelle investeringsanbefalinger. Overvekt betyr at vi for øyeblikket har en større andel av investeringen i de forvaltede porteføljene våre enn vi forventer å ha på lang sikt, mens undervekt betyr det motsatte. Du har muligheten til å motta løpende rådgivning fra våre investeringsspesialister om sammensetningen av dine fondsinvesteringer.
Frank Øland, sjefstrateg i Danske Bank

Vi forventer mer fra årets vinnere

OVERVEKT I EUROPEISKE AKSJER
Europeiske aksjer har vært blant de beste hittil i år, og vi forventer at det fortsetter i tiden som kommer. Det er det flere grunner til. Blant annet henger Europa noe etter USA når det gjelder utrullingen av vaksiner og gjenåpning av samfunnet, og det betyr at europeisk økonomi har mer momentum fra gjenåpningen foran seg.

Samtidig har europeiske aksjer en sektorfordeling som er gunstig i den nåværende fasen av økonomien med høy vekst. Europa har en stor andel av såkalte sykliske aksjer som generelt påvirkes mest av de økonomiske konjunkturene, og vanligvis gir best resultater i oppgangstider. Dette er aksjer i sektorer som råvarer, energi, industri og finans, og disse sektorene har også vært blant vinnerne hittil i år. Vi forventer at det vil fortsette ennå litt til. Alt i alt anbefaler vi derfor for tiden en overvekt i europeiske aksjer i aksjedelen av din portefølje.

Interessante alternativer i lavrentemiljøet

OVERVEKT I SELSKAPSOBLIGASJONER

Rentene på statsobligasjoner er svært lave eller negative for tiden, og det bidrar til at vi for tiden anbefaler en overvekt i selskapsobligasjoner i obligasjonsdelen av porteføljen. Det gjelder både ”investment grade” og ”high yield”:

  • Investment grade er selskapsobligasjoner med høy kredittkvalitet. Den ekstra renten man får i forhold til de sikrere statsobligasjonene er begrenset, men til gjengjeld tilbyr investment grade-obligasjoner en større sikkerhet enn de mest risikofylte obligasjonstypene. De er dermed en god mellomting som vi for tiden finner attraktiv.
  • High yield er selskapsobligasjoner med lav kredittkvalitet. De gir høyere rente i forhold til statsobligasjoner, og de blir støttet av den solide veksten vi ser for tiden. Med utsikt til svakt økende renter er det også positivt at high yield-obligasjoner generelt er den obligasjonstypen som har kortest varighet. Det betyr at obligasjonene har minst kursfølsomhet dersom rentene skulle øke, noe som under ellers uendrede omstendigheter fører til fallende obligasjonskurser. Vær imidlertid oppmerksom på at high yield-obligasjoner kan oppleve betydelige kursfall i perioder med markedsuro.

Lav avkastning kan bli ytterligere uthulet

UNDERVEKT I STATSOBLIGASJONER

De lave rentenivåene er ensbetydende med lavt avkastningspotensial fra statsobligasjoner. I takt med den økonomiske gjenopprettingen forventer vi også at rentene vil krype litt oppover, og det vil i så fall uthule avkastningen fra statsobligasjoner enda mer.

Halter etter – og det forventer vi fremdeles

UNDERVEKT I JAPANSKE AKSJER
Japanske aksjer er fortsatt utfordrede. De hadde gode dager i de årene da investorene hadde fokus på verdiaksjer, som man finner mye av på det japanske aksjemarkedet – men alt i alt halter japanske aksjer i år markant etter europeiske og amerikanske aksjer. Den økonomiske veksten i Japan er dempet, utrullingen av vaksiner har gått langsomt, og landet har de siste månedene måttet takle en fjerde bølge av koronavirus. Det har bidratt til at japanske aksjer er falt noe mer tilbake etter økingen som var drevet av verdifokus – og vi vurderer at disse faktorene fortsatt kan gi utfordringer i tiden som kommer.

Andre har også lest: