Er investering noe for meg?

Det kan være enklere enn du tror. 

Se løsninger som kan passe for deg*

Jeg har
velg
5.000 - 100.000
100.000 - 300.000
500.000 - 1mio
1mio - 5mio
5mio+
i
velg
Pensjon
Andre penger
og jeg kan
velg
lite
litt
mye
om å investere.
Jeg ønsker
velg
ingen
liten
medium
høy
risiko.

*Danske Bank tilbyr et utvalg av produkter fra både konserninterne og eksterne produsenter og er en ikke-uavhengig rådgiver. Som følge av at vi ikke tilbyr periodisk revurdering av egnetheten knyttet til dine investeringer, oppfordres du til å kontakte oss dersom det skjer endringer i din situasjon som kan ha betydning for dine investeringer.

For å kunne investere hos oss, må du være etablert med kort/kontoprodukt.

Se oversikt over våre kundeprogrammer her.

Pengene dine blir mindre verdt hvert år på grunn av prisstigning

Se hva det betyr for deg

I dag får du dette for 500 kr.

Hva betyr det for deg

Invester i en bedre fremtid

Når vi investerer pengene dine for deg, tar vi alltid hensyn til bærekraft. Dette skaper gode investeringer og en bedre fremtid for oss alle.

Se dine muligheter

“Selv et lite månedlig sparebeløp kan bli til utrolige summer dersom du investerer med lang tidshorisont.”

— Christian Lie, sjefstrateg i Danske Bank, Danske Bank Wealth Management

Tips & råd

 • Hvordan kommer jeg i gang med å investere?

  Du kan enten kontakte din rådgiver og få en anbefaling eller handle selv i nettbanken.

  Rådgiveren din kan hjelpe deg med å sette opp en investeringsprofil. Dette er selvsagt helt kostnadsfritt for deg som er kunde i Danske Bank.

  Investeringsprofilen gir deg en konkret anbefaling på hvilke produkter som passer for deg og din økonomi. Anbefalingen skreddersys ut fra hvor delaktig du ønsker å være. Ønsker du å håndtere investeringene dine selv? Vil du gjøre det sammen med oss? Eller skal vi gjøre alt for deg? Du får også en anbefaling om hvordan dine investeringer bør settes sammen, og hvordan du kan begrense risikoen.

  Kontakt oss på 987 08540 for å komme i gang. Møtet kan gjennomføres på nett eller på et av våre kontorer.

 • Hva er et fond?

  Fond er smart for deg som skal spare langsiktig

  Et fond eller verdipapirfond er en formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra flere investorer. Når du investerer i et fond, kjøper du en andel av fondet - en såkalt fondsandel. Det betyr at du eier en liten del av alle fondets investeringer. 

  Pengene du plasserer i et fond forvaltes av en profesjonell fondsforvalter. Det beløpet du sparer i måneden, fordeles på flere aksjer eller rentepapirer. Slik minsker du risikoen for tap, selv om noen av verdipapirene ikke skulle utvikle seg som forventet. Dette gjør at du får lavere svingninger og samtidig en god forventet avkastning. 

  Hvilket fond passer best for deg?
  Det finnes flere typer fond. Hvilket fond som passer best for deg, avhenger av hvor lenge du skal spare, og hvor store svingninger din økonomi tåler. Jo større svingning du tåler, jo høyere avkastning (fortjeneste) kan du forvente over tid. 

   De tre vanligste fondene
  • Aksjefond: Et aksjefond investerer kun i aksjer
  • Rentefond: Et rentefond investerer i obligasjoner
  • Kombinasjonsfond: Et kombinasjonsfond investerer i både aksjer og obligasjoner

  Man skiller også mellom aktiv forvaltede fond og indeksfond. Et indeksfond har som mål å følge et bestemt marked. Et aktivt forvaltet fond har mål om å slå markedet, det vil si å oppnå høyere avkastning enn referanseindeksen. Les mer om fond her

  Noen fond investerer i begrensede geografiske områder, andre investerer i bestemte bransjer, mens f.eks. globale fond investerer i alle bransjer over hele verden.

 • Hvorfor burde jeg opprette en spareavtale?

  Historiske tall viser at sparing i fond gir høyere avkastning på sikt enn sparing på en bankkonto. Sparer du et lite beløp i måneden, kan det vokse seg stort over tid. Oppretter du en spareavtale, går sparingen automatisk. Samme beløp investeres hver måned i ditt valgte fond uten at du behøver å foreta deg noe. 

  Se vår guide til hvordan du kan kjøpe og selge fond her.

 • Hvordan kjøpe og selge fond selv?
 • Hva er en aksje?

  Når du eier en aksje, eier du en liten del av et aksjeselskap.

  Eier du alle aksjene, eier du hele selskapet. Eier du mer enn 51 % av alle aksjene, er det i realiteten du som bestemmer over selskapet. 

  Når du kjøper en aksje, betaler du en pris som kalles aksjekursen. Aksjekursen speiler hva markedet mener at selskapet er verdt. Dersom markedet har en oppfatning av at selskapet går bra, vil kursen stige. Kursen kan hele tiden endre seg, og derfor vil verdien av din aksje forandre seg over tid. Den kan både stige og falle i verdi. Dersom selskapet betaler ut overskuddet, vil en del av overskuddet tilfalle deg som eier i form av utbetalt utbytte. 

 • Hva er en obligasjon?

  Når du kjøper en obligasjon, låner du i prinsippet ut penger til den som utsteder obligasjonen. Som betaling for å låne ut penger får du en rente. Du kan sammenligne det med at du er en bank som låner ut penger til et selskap, en finansinstitusjon eller en stat. Obligasjoner utstedes f.eks. når et selskap trenger å låne penger, men ikke ønsker eller ikke har mulighet til å låne av en bank.

  Utover dette får du tilbakebetalt ett eller flere avdrag på lånet - på avtalte tidspunkter eller når obligasjoner utløper. Obligasjonens utløpsdato sier når lånet skal være tilbakebetalt.

  Hvis du kjøper en obligasjon til kurs 95, betyr det at du har betalt 95 av obligasjonens verdi. Hvis obligasjonen har en verdi på 100 kr, så har du betalt 95 kr for den.

  Når obligasjonen utløper, får du alltid kurs 100. Det vil si at jo lavere under kurs 100 du har kjøpt obligasjonen for, jo mer tjener du. Det kalles en kursgevinst.

  Du kan altså få både rente- og kursgevinster på obligasjoner.

 • Hvor risikabelt er det å investere?

  En investering i aksjer og/eller fond er forbundet med høyere risiko enn ved å la pengene stå på en bankkonto, men risikoen trenger ikke nødvendigvis å være høy. Hvor stor risiko som er knyttet til investeringen avhenger av hva du velger å investere i. Du kan velge å investere med lav, middels eller høy risiko. Vi hjelper deg gjerne med å finne ut hvilket risikonivå som passer for deg.

Bærekraftige investeringer

Lær mer om hvordan vi integrerer bærekraft i våre investeringer.

  Les mer

 

Markedsoppdateringer

Hold deg oppdatert om viktige hendelser, muligheter og risikoer - sett med investorøyne.

Les mer

Mer om investering