Lær mer om investering

Lyst til å lære mer om investering? Eller er du en av de som ikke tør å kaste deg ut i det fordi du føler du mangler kunnskapen? Du er ikke alene.

På denne siden får du tips og råd til hvordan du kan få mer ut av pengene dine - og hvordan du kommer i gang.

Lars Erik Moen
Leder norske og nordiske aksjer

Hva gjør en aksjeforvalter?

Lars Erik Moen er kåret til tiårets aksjeforvalter, og har ledet de samme fondsporteføljene med stor suksess i over 19 år. I dette webinaret blir vi bedre kjent med Lars Erik og får blant annet høre mer om dette:

  • Hva ligger bak en vellykket forvaltningsstrategi?
  • Hvordan jobber han og teamet når de velger ut selskaper de investerer i?
  • Hva er avgjørende for at et selskap lykkes? Og hvordan regner forvalterteamet seg frem til det?

 

Til webinar om aksjeforvaltning

Ofte stilte spørsmål om investering

Pengene dine blir mindre verdt hvert år på grunn av prisstigning

Se hva det betyr for deg

I dag får du dette for 500 kr.

Hva betyr det for deg

“Selv et lite månedlig sparebeløp kan bli til utrolige summer dersom du investerer med lang tidshorisont.”

— Anders Johansen, sjefstrateg i Danske Bank

Hva betyr det egentlig?

Investeringsbegreper


Innholdet er utarbeidet av Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Informasjonen regnes som markedsføring og er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Informasjonen er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Ønsker du personlige investeringsråd anbefaler vi å ta kontakt med banken. For en fullverdig beskrivelse av de ulike produktene og tjenestene, henvises det til prisliste, produktark, prospekt og nøkkelinformasjon til de aktuelle verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.

Mer om investering


Se løsninger som kan passe for deg*

om å investere. risiko.

*Danske Bank tilbyr et utvalg av produkter fra både konserninterne og eksterne produsenter og er en ikke-uavhengig rådgiver. Som følge av at vi ikke tilbyr periodisk revurdering av egnetheten knyttet til dine investeringer, oppfordres du til å kontakte oss dersom det skjer endringer i din situasjon som kan ha betydning for dine investeringer.

For å kunne investere hos oss, må du være etablert med kort/kontoprodukt.

Se oversikt over våre kundeprogrammer her.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.