Gå til hovedinnhold

Sparing til barn - slik får du pengene til å vokse med barnet ditt

Noe av det viktigste du kan gjøre for barna og barnebarna dine, er å gi dem en trygg økonomisk fremtid gjennom sparing. Men hvordan bør du egentlig spare?

Det er ikke et enkelt spørsmål å besvare, da det først og fremst avhenger av to ting:

  1. Hva er målet med sparingen? Er det å bidra til utdanning, førerkort, bolig eller å legge opp en buffer?
  2. Hvor lenge ser du for deg å spare? Er det 1, 5, 10, 20 år eller mer?

Skal du spare over tid vil det på sikt mest sannsynligvis være lurt å investere midlene, mens hvis målet er kortsiktig eller du ønsker å legge opp en buffer for uforutsette utgifter, kan sparekonto være et riktigere valg. Én ting er i hvert fall sikkert, og det er at jo tidligere du kommer i gang med sparingen, desto større er sjansen for at summen har vokst seg stor den dagen barnet ditt trenger pengene. I tillegg kan du hjelpe til økonomisk, uten at det går utover din egen økonomi. Men før du setter i gang sparingen er det en del ting du gjør lurt i å ta stilling til først.

Spare i barnets navn eller ditt eget?

Det første du må ta stilling til før du kommer i gang med å spare til barn, er om du skal spare i barnets navn eller i eget navn. Her er det både fordeler og ulemper med begge. 

Sparing i eget navn - fordeler og ulemper

Sparer du i eget navn velger du selv når barnet skal få tilgang til pengene.

Fordeler

1. Du har som eier av midlene full disposisjonsrett over disse, og slipper å forholde deg til Statsforvalterens forvaltningsrett hvis midlene overstiger 2G.

2. Det er enkelt for deg å administrere, ha oversikt og evt. sette inn mer penger.

3. Du kan overføre pengene eller fondsandelene til barnet når du måtte ønske.

4. Ved å spare i eget navn påvirkes ikke barnets mulighet til å få stipend fra lånekassen.

Ulemper

1. Planlegger du å spare store summer, og har lite gjeld, kan du ende opp med formuesskatt også etter at barnet har fylt 18 år hvis du ikke gir barnet midlene. Det er først når midlene settes i barnets navn at du slutter å skatte av den eventuelle delen av formuen.

2. Ved et eventuelt dødsfall vil midlene være en del av dødsboet og bli fordelt i samsvar med arvelovens regler med mindre noe annet er spesifisert i testament for de midler som overstiger pliktdelsarven.

3. Per nå er det ikke arveavgift i Norge, men denne kan bli innført igjen.

Sparing i barnets navn - fordeler og ulemper

Sparer du i barnets navn får barnet automatisk tilgang til pengene den dagen det fyller 18 år.

Fordeler

1. Midlene er juridisk sett barnets, noe som sikrer at alle pengene tilfaller barnet ved evt skilsmisse eller dødsfall.

2. Du slutter å betale evt formuskatt av midlene når barnet fyller 18 år.

3. Du får en bedre oversikt over hva som faktisk er barnets mider da disse er adskilt fra egne midler.

Ulemper

1. Kan påvirke hvor mye av studielånet som omgjøres til stipend. Har du inntekt eller formue over grensene, får du mindre stipend.
Les mer hos Lånekassen.

2. Står formuen i barnets navn kobles Statsforvalteren inn dersom beløpet overstiger to ganger G (Folketrygdens grunnbeløp) ved inngangen til året. Det er barnets totalformue som utgjør grensen. Ønsker man at gaven skal unntas fra Statsforvalterens forvaltning, må dette spesifiseres i et gavebrev som gis sammen med gaven. Gavebrevet er ikke gyldig dersom det lages etter at gaven er gitt.

3. Pengene tilhører barnet, og man kan ikke disponere pengene fritt. Ønsker man f.eks. å flytte pengene fra en sparekonto over til et fond, kan man i utgangspunktet ikke gjør dette med mindre det er spesifisert i et gavebrev gitt sammen med gaven.

De fleste velger å spare til barnet i eget navn, da mange finner dette som den enkleste løsningen. Dette er selvfølgelig opp til hver enkelt, og avhenger av hvilke behov du har.

Hvordan spare til barnet?

Når du har bestemt deg for om du skal spare i barnets navn eller i ditt eget, er det på tide å bestemme seg for hvordan du skal spare.

Det finnes flere måter å spare til barn på; det kan f.eks. være på en sparekonto, i enkeltaksjer eller i fond. Mange velger å spare i fond da dette passer for langsiktig sparing, og trenger lite eller ingen oppfølgning i spareperioden. Historisk har sparing i aksjefond gitt god avkastning over tid. Ved å spare litt hver måned i fond kan du eller barnet ende opp med en betydelig sum, som f.eks. kan bidra til å hjelpe barnet ditt inn på boligmarkedet. Hadde du f.eks. begynt å spare 500 kr. i måneden for 20 år siden i et globalt indeksfond, hadde du hatt 335 866 kr i dag. Hele 215 866 kr av disse hadde vært gevinst.

Det fine med å spare litt hver måned, er at du får spredd investeringen over flere måneder og år. Noen måneder er markedet på topp, og noen måneder er markedet på bunn. Sparer du over flere år, kan dette altså bidra til å redusere risikoen for tap. Fordi, selv om du noen måneder kjøper når fondsandelene er dyre, får du også med deg verdistigningen når markedet snur for de fondsandelene du har kjøpt før dette.

Oppretter du en spareavtale i fond kjøper du fondsandeler med jevne mellomrom - altså litt når markedet er på topp, og litt når markedet er på bunn.

 Sparing i aksjefond har historisk gitt god avkastning*

 
Månedlig sparebeløp
500 kr
1000 kr
 Du hadde satt inn120 000 kr241 000 kr
Gevinst215 366 kr430 731 kr
 Totalt hadde du hatt 335 866 kr 671 371 kr
 Totalavkastning i prosent178,73 %178,73 %
 * Utregningene er basert på AC World, Equity Indices MSCI, IMI (Large, Mid & Small Cap), Index, Net Total Return NOK (c. o. p. 1 obs, hundreds) fra 01.09.1999 til 01.09.2019

 

Spare til barn i fond

Uavhengig om du sparer i eget, eller i barnets navn, kan fondssparing passe dersom barnet ikke skal bruke pengene før en stund frem i tid. Skal du spare over flere år vil du sannsynligvis få større avkastning ved å spare i fond enn å sette pengene på en sparekonto. Ved sparing i fond må du i midlertid være forberedt på at verdien på fondsandelene vil svinge i løpet av spareperioden. Grunnen til at vi anbefaler å ha lang tidshorisont når du sparer i fond, er fordi jo lengre tidshorisont man har, jo mindre risiko er det for at man ender med tap.

Du trenger ikke være noen ekspert på finans-/verdipapirmarkedet for å spare i fond. Ved å sette pengene i et fond, vil en profesjonell forvalter investere på dine vegne. Skal du spare i over 7 år, kan for eksempel et globalt aksjefond være et godt alternativ. Da får du spredd dine investeringer over hele verden, og ta del i den globale markedsutviklingen, noe som kan redusere risikoen for tap. Fond har ulik investeringsmandat og risikoprofil, derfor er det viktig at du velger et fond som passer til deg, din tidshorisont og hvilke verdisvingninger du er komfortabel med. Les mer om dette og hvordan velge riktig fond her.

Husk at dersom du velger å spare i barnets navn vil barnet få full disposisjonsrett over fondsandelene den dagen det fyller 18 år.

Her kan du opprette aksjesparekonto

 

Spare til barn på sparekonto

På et generelt grunnlag anbefaler vi at man velger sparekonto dersom pengene skal brukes innen 3 år. Dette er selvfølgelig en vurdering hver enkelt må ta. For noen kan det passe å spare på konto selv om tidshorisonten er lengre. Dette kan være tilfelle hvis du er avhengig av å ha spart/opparbeidet deg/seg en eksakt sum på et spesifikt tidspunkt. Sparekonto vil som regel være ugunstig for langsiktig sparing fordi rentene på en sparekonto er lave, og verdien av pengene blir spist opp av inflasjon over tid. Utgangspunktet er derfor at sparekonto egner seg best til kortsiktig sparing og hvor midlene skal brukes til et bestemt formål innen kort tid. Kanskje du ønsker å gi en ferie i gave til barnet ditt på neste bursdag eller til jul?

Fordelene med sparekonto er først og fremst at det er ingen risiko, og at rentene er litt bedre enn på en brukskonto. En annen fordel er at ved sparing til barn på en sparekonto har du større fleksibilitet og kan ta ut pengene den dagen barnet ditt trenger det. Videre er det ingen begrensning på tid, og pengene kan stå så lenge du ønsker. 

Velger du å spare på en sparekonto i barnets navn må du være klar over at det er vanskelig å f.eks. sette disse et fond i ettertid. Unntaket er hvis det for eksempel er snakk om et engangsbeløp gitt i gave hvor det er spesifisert i et gavebrev gitt sammen med pengene. Husk at barnet vil få tilgang til pengene i nett- og mobilbanken den dagen det fyller 18 år.

Her kan du opprette sparekonto til barnet ditt

Sparing til barn - oppsummering

Vår generelle anbefaling er at hvis midlene ikke skal brukes før om 7 år eller mer, kan sparing i et aksjefond eller et kombinasjonsfond med en høy grad av aksjer, være et passende alternativ. Skal midlene brukes om 3 til 7 år, kan du vurdere et rentefond eller et kombinasjonsfond med en høyere grad av rentebærende papirer. Dersom pengene skal brukes innen 3 år vil vi anbefale at du setter pengene på en sparekonto.

Ved å velge fondssparing kan du oppnå god avkastning, men det vil også være en risiko for tap og verdien på fondssparingen vil svinge i løpet av spareperioden. Du kan risikere å tape deler av investert beløp. Derfor er det viktig at du har et bevisst forhold til hva slags risiko du ønsker dersom du vil spare til dine barn gjennom investeringer i fondsandeler. Det er verdt å merke seg at historiske tall viser at risikoen for tap reduseres betydelig dersom man har et langsiktig tidsperspektiv på sparing i fondsandeler.

Sparing på sparekonto er risikofritt og uten svingninger. Husk at dagens rentenivåer er lave, og dersom pengene står lenge på en sparekonto vil de tape seg i verdi.

Mange velger å spare til sine barn i eget navn og dermed ha full råderett over midlene frem til man selv mener at tiden er inne for å overføre midlene til barnet.

Velger du å spare i barnets navn, vil barnet automatisk få tilgang til pengene når hen fyller 18 år. Dette kan påvirke muligheten barnet har til å få stipend hos lånekassen. Les mer om gjeldende grenser hos Lånekassen.

Gir du penger til barnet bør du også spesifisere i gavebrevet hvordan pengene skal plasseres (f.eks. at de skal plasseres i fond), da pengene i utgangspunktet ikke kan plasseres i verdipapirer før barnet fyller 18 år og selv kan ta en slik beslutning.

Spørsmål og svar om sparing til barn

Innholdet er utarbeidet av Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Informasjonen regnes som markedsføring og er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Informasjonen er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Ønsker du personlige investeringsråd anbefaler vi å ta kontakt med banken. For en fullverdig beskrivelse av de ulike produktene og tjenestene, henvises det til prisliste, produktark, prospekt og nøkkelinformasjon til de aktuelle verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.

Les også