Sparing til barn: 
Få pengene til å vokse med barnet ditt

Noe av det viktigste du kan gjøre for barna og barnebarna dine, er å gi dem en trygg økonomisk fremtid gjennom sparing. Men hvordan bør du egentlig spare?

Det er ikke et enkelt spørsmål å besvare, da det først og fremst avhenger av to ting:

 • Hva er målet med sparingen? Er det å bidra til utdanning, førerkort, bolig eller å legge opp en buffer?
 • Hvor lenge ser du for deg å spare? Er det 1, 5, 10, 20 år eller mer?

Du kan spare til barn i mange former. Det vanligste er i form av penger eller verdipapirer som for eksempel fondsandeler. Felles omtalt som midler.

Skal du spare over tid vil det på sikt mest sannsynligvis være lurt å investere midlene, mens hvis målet er kortsiktig eller du ønsker å legge opp en buffer for uforutsette utgifter, kan sparekonto være et riktigere valg. Én ting er i hvert fall sikkert, og det er at jo tidligere du kommer i gang med sparingen, desto større er sjansen for at summen har vokst seg stor den dagen barnet ditt trenger pengene.

Spare i barnets navn eller ditt eget?

Det første du må ta stilling til, er om du skal spare i barnets navn eller i eget navn. De fleste velger å spare til barnet i eget navn, da mange finner dette som den enkleste løsningen. Dette er selvfølgelig opp til hver enkelt, og avhenger av hvilke behov du har. Det er fordeler og ulemper med begge løsninger. 

Fordeler og ulemper

Hvordan spare til barnet?

Det finnes flere måter å spare til barn på; det kan blant annet være på en sparekonto, i enkeltaksjer eller i fond. Dersom du har et langsiktig perspektiv på sparingen til barnet, kan det være fornuftig å investere midlene. Sparing i for eksempel verdipapirfond krever lite oppfølging i spareperioden. Sparing i aksjefond har historisk sett gitt god avkastning over tid. Hvis du har et kortsiktig mål på sparingen til barnet eller du ønsker en buffer for uforutsette utgifter, kan sparing på en sparekonto være en bedre løsning.

Visste du at...

Ved å spare litt hver måned i fond kan du og barnet ende opp med en betydelig sum, som kan være til god hjelp når barnet ditt skal kjøpe sin første bolig.

Hadde du for eksempel begynt å spare 500 kr i måneden i et globalt indeksfond for 20 år siden, ville du ha hatt 335 866 kr i dag. Hele 215 866 kr av disse hadde vært gevinst.

Oppretter du en spareavtale i fond kjøper du fondsandeler med jevne mellomrom - altså litt når markedet er på topp, og litt når markedet er på bunn.

 Sparing i aksjefond har historisk gitt god avkastning*

 
Månedlig sparebeløp
500 kr
1000 kr
 Du hadde satt inn120 000 kr241 000 kr
Gevinst215 366 kr430 731 kr
 Totalt hadde du hatt 335 866 kr 671 371 kr
 Totalavkastning i prosent178,73 %178,73 %
 * Utregningene er basert på AC World, Equity Indices MSCI, IMI (Large, Mid & Small Cap), Index, Net Total Return NOK (c. o. p. 1 obs, hundreds) fra 01.09.1999 til 01.09.2019

Sparing til barnet: fond eller sparekonto?

 • Spare til barn i fond

  Uavhengig om du sparer i eget, eller i barnets navn, kan fondssparing passe dersom barnet ikke skal bruke pengene før en stund frem i tid. Skal du spare over flere år vil du sannsynligvis få større avkastning ved å spare i fond enn å sette pengene på en sparekonto.

  Selv om du kan oppnå god avkastning vil det også være en risiko for tap, og verdien på fondssparingen vil svinge i løpet av spareperioden. Du kan risikere å tape deler av investert beløp. Derfor er det viktig at du har et bevisst forhold til hva slags risiko du ønsker dersom du vil spare til dine barn gjennom investeringer i fondsandeler. Det er verdt å merke seg at historiske tall viser at risikoen for tap reduseres betydelig dersom man har et langsiktig tidsperspektiv på sparing i fondsandeler.

  Du trenger ikke være noen ekspert på finans-/verdipapirmarkedet for å spare i fond. Ved å sette pengene i et fond, vil en profesjonell forvalter investere på dine vegne. Skal du spare i over 7 år, kan for eksempel et globalt aksjefond være et godt alternativ. Da får du spredd dine investeringer over hele verden, og ta del i den globale markedsutviklingen, noe som kan redusere risikoen for tap. Fond har ulik investeringsmandat og risikoprofil, derfor er det viktig at du velger et fond som passer til deg, din tidshorisont og hvilke verdisvingninger du er komfortabel med.

  Les mer om dette og hvordan velge riktig fond her.

  Husk at dersom du velger å spare i barnets navn vil barnet få full disposisjonsrett over fondsandelene den dagen det fyller 18 år.

  Her kan du opprette aksjesparekonto

 • Spare til barn på sparekonto

  På et generelt grunnlag anbefaler vi å velge sparekonto dersom pengene skal brukes innen 3 år. Dette er selvfølgelig en vurdering hver enkelt må ta.

  For noen kan det passe å spare på konto selv om tidshorisonten er lengre. Dette kan være tilfelle hvis du er avhengig av å ha spart/opparbeidet deg/seg en eksakt sum på et spesifikt tidspunkt. Sparekonto vil som regel være ugunstig for langsiktig sparing fordi rentene på en sparekonto er lave, og verdien av pengene blir spist opp av inflasjon over tid. Utgangspunktet er derfor at sparekonto egner seg best til kortsiktig sparing og hvor midlene skal brukes til et bestemt formål innen kort tid. Kanskje du ønsker å gi en ferie i gave til barnet ditt på neste bursdag eller til jul?

  Fordelene med sparekonto er først og fremst at det er ingen risiko, og at rentene er litt bedre enn på en brukskonto. En annen fordel er at ved sparing til barn på en sparekonto har du større fleksibilitet og kan ta ut pengene den dagen barnet ditt trenger det. Videre er det ingen begrensning på tid, og pengene kan stå så lenge du ønsker. 

  Velger du å spare på en sparekonto i barnets navn må du være klar over at det er vanskelig å f.eks. sette disse et fond i ettertid. Unntaket er hvis det for eksempel er snakk om et engangsbeløp gitt i gave hvor det er spesifisert i et gavebrev gitt sammen med pengene. Husk at barnet vil få tilgang til pengene i nett- og mobilbanken den dagen det fyller 18 år.

  Her kan du opprette sparekonto til barnet ditt

Sparing til barn - oppsummering

Mange velger å spare til sine barn i eget navn og dermed ha full råderett over midlene frem til man selv mener at tiden er inne for å overføre dem til barnet. Juridisk sett betyr dette at midlene ikke tilhører barnet, og vil ha konsekvenser når det kommer til formueskatt, eventuelt dødsfall og skilsmisse.

Velger du å spare i barnets navn, vil barnet automatisk få tilgang til pengene når hen fyller 18 år. Dette kan påvirke muligheten barnet har til å få stipend hos lånekassen.

Les mer om gjeldende grenser hos Lånekassen.

Gir du penger til barnet bør du også spesifisere i gavebrevet hvordan pengene skal plasseres (f.eks. at de skal plasseres i fond), da pengene i utgangspunktet ikke kan plasseres i verdipapirer før barnet fyller 18 år og selv kan ta en slik beslutning.

Hvordan bør du spare?

Når det gjelder hvordan du bør spare, er vår generelle anbefaling:

 • Hvis midlene ikke skal brukes før om 7 år eller mer, kan sparing i et aksjefond eller et kombinasjonsfond med en høy grad av aksjer, være et passende alternativ.
 • Skal midlene brukes om 3 til 7 år, kan du vurdere et rentefond eller et kombinasjonsfond med en høyere grad av rentebærende papirer.
 • Dersom pengene skal brukes innen 3 år vil vi anbefale at du setter pengene på en sparekonto.

Spare til barn i fond

Ved å velge fondssparing kan du oppnå god avkastning, men du må også være forberedt på at verdien på fondsandelene vil svinge i løpet av spareperioden. Grunnen til at vi anbefaler å ha lang tidshorisont når du sparer i fond, er fordi jo lengre tidshorisont man har, jo mindre risiko er det for at man ender med tap. Historiske tall viser at risikoen for tap reduseres betydelig dersom man har et langsiktig tidsperspektiv på sparing i fondsandeler.

Spare til barn på konto

Sparing på sparekonto er risikofritt og uten svingninger. Husk at dagens rentenivåer er lave, og dersom pengene står lenge på en sparekonto vil de tape seg i verdi.

Spørsmål og svar om sparing til barn


Innholdet er utarbeidet av Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Informasjonen regnes som markedsføring og er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Informasjonen er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Ønsker du personlige investeringsråd anbefaler vi å ta kontakt med banken. For en fullverdig beskrivelse av de ulike produktene og tjenestene, henvises det til prisliste, produktark, prospekt og nøkkelinformasjon til de aktuelle verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.

Flere gode pengevaner for barn


Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.