Å spare i BSU er bare én av mange smarte valg du kan gjøre før du skal kjøpe din egen bolig. Men kan du for eksempel bruke pengene på oppussing eller spare enda mer ved ha flere BSU-kontoer?

BSU til oppussing

Før kunne BSU-pengene kun brukes som egenkapital til bolig, eller til renter eller avdrag på boliglånet ditt. Men BSU kan nå også benyttes til påkostning og vedlikehold av egen bolig.

BSU-regler uttak

Du kan ta ut pengene du har satt inn på BSU-kontoen det samme året, men da mister du skattefradraget. Setter du de oppsparte pengene inn igjen, får du fradrag så lenge det er innen utgangen av året.

Rentene er holdt utenom ved beregning av maksimalt sparebeløp, men de kan likevel ikke tas ut før det du har spart brukes til bolig. Derimot kan du ta ut påløpende renter fra og med det inntektsåret du fyller 34, men vær oppmerksom på at renten går ned det året du fyller 33 år.

Har du dårlig råd og trenger penger, gjør du lurt i å ikke hente dem fra BSU-kontoen din.

Du kan ta ut spart beløp fra samme år, men beløp med renter sperres ved årets slutt. Gjør du uttak året etter, eller gjør uttak som er større enn det du har spart i løpet av det året du befinner deg i, regnes sparingen som avsluttet. Du kan da ikke opprette BSU igjen. Hvis pengene er brukt til annet formål enn bolig må du betale tilbake de skattefradragene du tidligere har mottatt. Dette vil bli krevd tilbake ved neste skatteoppgjør. Har du først startet deluttak til bolig, er det ikke mulig å spare på BSU mer.

Les mer om dette på Skatteetatens sider.

BSU maks

BSU har flere “makser”, og de er heldigvis enkle å forholde seg til:
  • Du kan maks opprette BSU-konto én gang
  • Du kan maks spare inntil 27 500 kroner i året
  • Du kan maks spare 300 000 kroner til sammen
  • Du kan maks få 2 750 kroner i skattefradrag hvert år*
  • Du kan maks spare til og med det inntektsåret du fyller 33 år
*Personer som eier bolig, får ikke fradrag i skatt for midler som settes inn på BSU-konto i 2021 eller senere.

 BSU-konto regler

Du kan altså kun ha én BSU-konto. Skatteetaten fraråder at du åpner BSU-konto hvis du er under 17 år og ikke har skattbar inntekt. Du må også opprette en BSU-avtale før du kjøper bolig.

Når det gjøres uttrekk på BSU-kontoen utover beløpet som er oppspart i det inneværende året, blokkeres kontoen for flere innskudd. Prøv derfor å ikke bruke av kontoen før den skal benyttes til boligformål. Når du avslutter din BSU-konto får du som kjent ikke opprettet en ny.

Du kan beholde BSU-kontoen din selv om du er eldre enn 33 år. Men du vil da ikke lenger kunne spare mer på kontoen, får ikke lenger skattefradraget og renten vil settes ned. Ønsker du å fortsette å sette av penger kan det derfor være lurt å heller opprette en spareavtale i fond hvis du ønsker bedre rente enn du får på vanlig sparekonto.

Les mer om hvorfor og hvordan spare i fond her

BSU i flere banker

Du kan ikke spare i BSU i flere banker. Men selv om du kun får ha én BSU-konto kan denne flyttes fra én bank til en annen, for eksempel hvis du bytter bankforbindelse.

Husk bare at dette er noe bankene må ordne opp seg imellom – du kan ikke selv flytte pengene til den nye banken din. Da bryter du kontrakten, og det betyr at du ikke lenger har en BSU-konto.

BSU skattefradrag

Skattefradraget når du sparer i BSU er på 10 prosent. Det betyr at om du sparer 10 000 kroner får du et fradrag på 1000 kroner, og sparer du maksbeløpet på 27 500 kroner er fradraget 2 750 kroner. Fradraget forutsetter imidlertid at du har en inntekt som gjør at du betaler minst 2 750 kroner i skatt. I tillegg kan du ikke eie bolig. Dette gjelder også om du eier en del av en bolig.

Sparer du 27 500 kroner årlig i ca 11 år har du nådd de 300 000 kronene. Da har du fått et samlet skattefradrag på hele 30 250 kroner. 300 000 kroner er for øvrig 15 prosent av egenkapitalen til en bolig som koster 2 000 000 kroner.

Ønsker du å starte sparing i BSU?

Kommer du i gang med sparingen så snart du har fått skattbar inntekt, kan du dra nytte av både skattefradrag og det blir enklere å nå målet ditt. Dessuten stiller du sterkere når du skal kjøpe deg din egen bolig.

Har du spørsmål om sparing i BSU? Kontakt oss på chat
Bestill BSU i dag*
*Dagens 6,75 % rente