BSU, eller boligsparing for ungdom som det egentlig heter, er en gunstig boligspareordning for deg som er mellom 18 og 34 år. Gjennom BSU kan du spare maks 27 500 kroner i året, og til sammen 300 000 kroner. Det som gjør det så unikt er en høy rente som slår de fleste andre sparekontoer i tillegg til skattefradrag. 

 Dette kan du bruke BSU til

Pengene du sparer på en BSU-konto er øremerket bolig, og det er i all hovedsak to måter å bruke dem på:

  1. Til egenkapital ved boligkjøp
  2. Til nedbetaling av boliglån etter et boligkjøp.

I tillegg kan pengene også brukes til kjøp av byggetomt eller bygging av garasje, gitt at garasjen bygges innen fem år etter at du har kjøpt boligen.
BSU kan også benyttes til påkostning og vedlikehold av egen bolig. 

BSU-pengene kan ikke brukes til kjøp av fritidsbolig eller pendlerleilighet, men kun på en bolig hvor du har tenkt å bo fast. 


Jo raskere du kommer i gang med BSU-sparing, desto mer vil du tjene på det. Du vil dessuten takke deg selv for det den dagen du skal kjøpe bolig.
Bestill BSU i dag*

* Rente 6,75 %

Skattefordel med BSU

Tjener du over 75 000 kroner i året kan du benytte deg av en av de største fordelene BSU gir, nemlig penger tilbake på skatten. 
Skattefradraget du får er på 10 prosent av det du sparer i løpet av året. Dette betyr at om du har spart maksbeløpet på 27 500 kroner, får du tilbake så mye som 2 750 kroner. Derfor gjør du lurt i å spare fullt opp for å få mest mulig ut av skattefordelen. Merk at du for å få skattefradraget ikke kan eie bolig. Dette gjelder også om du eier en del av en bolig.

Du trenger ikke å føre BSU inn i selvangivelsen, det melder banken inn for deg. Du bør likevel sjekke at BSU-fradraget ditt er ført riktig inn i skattemeldingen. Hvor mye du har spart i BSU finner du under post 3.1.1, mens fradraget finner du på siste side. Til forskjell fra andre fradrag er denne på hele 100 prosent, noe som gjør det til det beste fradraget i hele skattemeldingen.

Spar smart på BSU

Nettopp på grunn av skattefordelen det gir, kan det lønne seg å ha litt is i magen når det gjelder BSU og tenke smart. Sett inn penger når du får feriepenger eller skattepenger, og når du ellers får litt ekstra å rutte med. De pengene du setter inn på BSU kan tas ut innenfor samme kalenderår før de låses til krav om boligkjøp. Gjør du uttak utover dette, regnes det som avslutning av BSU.

 

Benytte BSU

Du kan bare opprette BSU-konto én gang i løpet av livet og bruke den bare én gang, men det er ingenting i veien for å flytte den fra en annen bank og over til Danske Bank. Hvis du bytter bank er det ikke noe problem å flytte BSU-kontoen fra én bank til en annen. Du trenger ikke foreta deg noe, for denne prosessen skjer bankene imellom.

Selv om det noen ganger kan friste å bruke pengene på noe annet enn boligkjøp, må du ikke la deg friste. Gjør du det, bryter du vilkårene for kontoen. Dette kan straffe seg ved at du må betale tilbake skattetillegg som tilsvarer alle fradragene du tidligere har fått. Noe som kan komme til å koste deg dyrt. Ønsker du å innløse og avslutte BSU-kontoen din, kan du gjøre dette i nettbanken.