Gjeldende Prisliste for Banksparing

 • Våre sparekontoer

  SparekontoRenteKommentar
   Nettspar2,60 %
  Rente fra første krone og ingen betingelser eller begrensninger for bruk. Kan bestilles fra fylte 15 år. Regningsbetaling fra en sparekonto er gebyrbelagt. Se Gebyrer ved regningsbetaling fra sparekonto. 
  SPAR Aktiv2,65 % Beste rente fra første krone når du som minimum sparer kr 500 i måneden, eller har over 500 000 kroner innestående på konto. Renten reduseres til 0,15 %dersom vilkårene ikke innfris. Regningsbetaling fra en sparekonto er gebyrbelagt. Se Gebyrer ved regningsbetaling fra sparekonto. 
  Sparekonto Barn og Unge4,25 %Beste rente fra første krone. Det er ingen begrensninger i uttak på kontoen, og ingen krav til fast sparing. Kontoen er kun disponibel i foreldre/vergers nettbank. Barnet kan ikke se sparekontoen i Nettbank Ung (Nettbank for de mellom 15 og 18 år). Se Gebyrer ved regningsbetaling fra sparekonto. 
  BSU (Boligsparing for Ungdom)6,75 %Spareordning for ungdom som gir adgang til sparing med skattefradag. Spar inntil 25 000 kroner per år og maksimum samlet 300 000 kroner. Du kan kun ha en BSU konto. Innskuddet er bundet inntil det benyttes til kjøp av ny bolig, eller til å nedbetale på boliglån knyttet til en bolig du har kjøpt etter at du opprettet BSU kontoen. Det er ikke mulig med regningsbetaling fra en BSU. 

 • Gebyrer ved regningsbetaling fra sparekonto

  Betalinger via Nettbank eller mobilbank Pris
  Innenlands regningsbetaling - kostnad per betaling (inkl. avtalegiro) fra bruks- og regningskontokr 2,00
  Innenlands regningsbetaling - kostnad per betaling u/KID, fra bruks- og regningskonto kr 3,50
  eFaktura  kr 2,00
  Kvitteringsoblat kr 20,00
  Faste overføringer mellom egne konti og saldovarsling per SMS/e-post kr 0,00
  Faste overføringer til annen kundes konto kr 6,00
  Faste overføringer til konto i annen bank kr 10,00
  Faste overføringer i tillegg per melding/bilag kr 5,00

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.