Sparing i fond 

Sparing i fond er en langsiktig sparemåte som gir høyere forventet avkastning sammenlignet med sparing på konto. God avkastning

Høyere forventet avkastning for deg som ønsker å spare langsiktigFleksibel

Skulle du ha behov for å ta ut sparingen har du pengene på konto i løpet av noen dagerStor variasjon

Stort utvalg av ulike fond. Fra aktiv forvaltede fond til rimeligere indeksfond

Ulike typer fond

 • Aksjefond

  Hva er aksjefond? Enkelt forklart er et aksjefond en samling av ulike aksjer som handles inn av profesjonelle forvaltere, der du som kunde kan kjøpe en andel av fondet. Gjennom din andel i fondet, eier du en andel i de selskapene som forvalterne handler på dine vegne. Verdi- opp eller nedgangen i aksjene fondet eier, utgjør din avkastning. 

  Aksjefond inndeles gjerne i ulike grupper, avhengig av hvilket investeringsunivers fondene skal plassere sine midler innenfor. Dette kan være basert på geografisk områder (F.eks Norge, Norden eller Europa) eller avgrenset på bransje (F.eks Helse, Miljø eller Eiendom).

  Fordeler med aksjefond:

  • Gir meravkastning over tid, men høy risiko i et kort tidsperspektiv 
  • Sparemidlene blir godt fordelt i aksjemarkedet
  • Forventet avkastning over tid på 3-4 prosentpoeng mer enn banksparing

  Som kunde hos Danske Bank, kan du opprette en aksjesparekonto gratis. Vi anbefaler at du samler alle dine aksjefond på en slik konto. Kontoen gir deg som sparer i aksjer og aksjefond flere skattefordeler - feks at du kan kjøpe fondsandeler med utsatt skatt på gevinsten Gjennom vår aksjesparekonto får du tilgang til å investere i over 200 aksjefond fra flere fondstilbydere.

  Les mer om aksjesparekonto her.

 • Rentefond

  Hva er rentefond? Når du investerer i et rentefond, investerer du i rentepapirer (rentebærende verdipapirer) som sertifikater, obligasjoner og bankinnskudd. Forenklet forklart, er dette stater, kommuner og ulike offentlige/private foretak, som ønsker å låne penger ved å selge rentepapirer direkte til en investor i verdipapirmarkedet. Lånesummen deles opp i mindre andeler, som er egnet for kjøp og salg i markedet. Et rentepapir gir investoren rett til å motta en fastsatt rente fra lånetakeren over lånets løpetid. 

  • Relativt liten risiko, også i et kort tidsperspektiv
  • God og stabil avkastning
  • Forventet avkastning på 1-1,5 prosentpoeng mer enn banksparing

  Se våre rentefond

 • Kombinasjonsfond

  Hva er kombinasjonsfond? Et kombinasjonsfond er et fond hvor det investeres både i aksjer og rentepapirer (se egne definisjoner av dette over). F.eks kan et fond ha en fastsatt fordeling hvor 50% av kapitalen skal brukes på aksjer og resterende 50% på rentebærende papirer. Siden rentebærende papirer anses som mindre risikofylte enn aksjer sprer man risikoen. På den andre siden, jo større aksjeandel i porteføljen , desto høyere forventet avkastning – og risiko.

 • Indeksfond

  I motsetning til aktivt forvaltet aksjefond hvor profesjonelle forvaltere plasserer penger i utvalgte selskaper, følger et indeksfond automatisk børsens gjennomsnitt i et gitt marked (f.eks Oslo børs). Siden ingen forvaltere jobber aktivt med dette fondet er indeksfond typisk billigere enn aktivt forvaltet fond. 

  Du finner oversikt over de tilgjengelige indeksfondene hos oss ved å se i vår fondsoversikt og søke etter "index". 

 • Impact fond

  Et impact fond forsøker å skape god avkastning ved å investere i selskaper som utvikler løsninger med positiv effekt på sisale og miljømessige utfordringer - feks. ved å følge FNs bærekraftsmål.

  Impact fond ser også på hvordan selskapene forvalter virksomheten i et langsiktig perspektiv, der bærekraft og samfunnsansvar står i fokus.

  Porteføljeforvalterne analyserer hvordan selskapene arbeider med risikostyring, samt ulike faktorer innen miljø, sosialt ansvar og selskapsledelse. Dette er også kjent som ESG.

  Les mer om våre ansvarlige investeringer her


Sparer du i fond - bruk aksjesparekonto

Vi anbefaler alltid at du sparer i fond gjennom en aksjesparekonto, så fremt fondet er tilgjengelig for dette. Attraktive skatteregler gjør at du kan kjøpe og selge aksjer* og aksjefond* uten å betale skatt på gevinsten underveis. 

Det beløpet du har skutt inn i en aksjesparekonto kan tas ut skattefritt
Har du for eksempel skutt inn 100 000 kroner, og saldoen har steget til 150 000 kroner, kan du ta ut 100 000 kroner skattefritt. Du betaler først skatt når gevinsten tas ut.

*Børsnoterte aksjer i EØS og verdipapirfond med mer enn 80 % aksjeandel.

Les mer om aksjesparekonto

Slik kommer du i gang med sparing i fond

1. Logg inn i nettbanken. Er fondet du ønsker å investere i tilgjengelig for kjøp i en aksjesparekonto, anbefaler vi at du først oppretter en slik konto. Dersom fondet ikke kan oppbevares i en aksjesparekonto, må du opprette en vps-konto. Du finner begge konto-typene i nettbanken under fanen "investering". 

2. Du kan sette opp et spareavtale etter at du har opprettet en aksjesparekonto eller vps-konto. Dette gjør du i nettbanken under fanen "investering". Velg trekkdato, beløp og hvilket fond du ønsker å spare i. De fleste fond krever at du setter inn minst 500,- pr mnd. 

Husk å sette deg godt inn i hvilket fond du investerer i. Mer informasjon om nøkkeltall, risikovurderinger og fondene vi tilbyr finner du her.  Skal du sette opp en spareavtale - og har begrenset erfaring med fond - anbefaler vi at du først prater med en investeringsrådgiver. 

Danske Invest

 Danske Invest er merkenavnet på verdipapirfondene i Danske Bank.  

I 9 av de 10 siste årene, har aksjefondene i Danske Invest gitt høyere avkastning enn Oslo Børs. Forvalteren av Danske Invest-fondene ble i mars 2017 utropt til Norges beste aksjeforvalter av Dagens Næringsliv. I 2018 ble "Danske Invest Norge Vekst" kåret til beste norske aksjefond av Morningstar.

Se alle våre Danske Invest fond her

Ofte stilte spørsmål om sparing i fond

Hvilke fond bør jeg velge?

Hvilke fond som passer for deg, avhenger av hvor solid din privatøkonomi er, hvor langsiktig du tenker og hvilke verdier som er viktig for deg og dine investeringer. Har du lang tidshorisont og ønsker høy risiko med forventninger om bedre avkastning, vil fond med høy grad av aksjer kunne vurderes. Ønsker du mindre risiko, kan du vurdere fond med en lavere aksjeandel og høyere grad av rentepapirer, alternativt rene rentefond med typisk lavere risiko.

Hva er et fond?

Enkelt forklart er et fond en samling av sparere som går sammen om å plassere pengene sine i verdipapirer. Fondet har profesjonelle forvaltere, som styrer investeringene basert på ulike mål som f.eks å følge markedet (Indeksfond) eller å slå markedet (Aktiv forvaltning). Summen av investeringene fra sparerne kalles forvaltningskapital, og investeres videre i flere ulike verdipapirer. På den måten sprer du risikoen utover flere verdipapirer, og som sparer får du ta del i verdisvingningene. 

Hvorfor spare i fond? 

Ved lang tidshorisont - har sparing i fond, historisk sett - gitt høyere avkastning enn tradisjonell banksparing. I Norge har vi en forventet prisvekst på 2,5 % per år. Dette betyr at varer og tjenester øker i pris, og med lav eller ingen avkastning på sparepengene dine, vil du tape på ha de stående. Et mål for langsiktig sparing bør derfor være at den bidrar til at du beholder, og i noen tilfeller, øker kjøpekraften av dine sparepenger. Ønsker du å beholde din kjøpekraft (justert for inflasjon og skatt), er en tommelfingerregel at du bør sikte på en avkastning på over 5 %. 

Hvordan oppretter jeg en fondskonto? 

For å spare i fond, trenger du en konto til å oppbevare andelene i fondet på (ofte kalt fondskonto). En slik konto kan enten være en aksjesparekonto eller en VPS-konto. Fond med over 80% aksjeandel bør oppbevares på en aksjesparekonto, da dette gir deg gunstige skattefordeler på utvalgte fond. Dersom fondet ikke lar seg oppbevare på en aksjesparekonto, må du opprette en VPS-konto. Begge konto-typene kan enkelt opprettes i nettbanken under fanen "investering" . 

Andre har også lest