Sparing i fond 

Sparing i fond er en langsiktig sparemåte som gir høyere forventet avkastning sammenlignet med sparing på konto. Høyere forventet avkastning for deg som ønsker å spare langsiktigSkulle du ha behov for å ta ut sparingen har du pengene på konto i løpet av noen dagerStort utvalg av ulike fond. Fra aktiv forvaltede fond til rimeligere indeksfond

Ulike typer fond

 • Aksjefond

  Hva er aksjefond? Enkelt forklart er et aksjefond en samling av ulike aksjer som handles inn av profesjonelle forvaltere hvor du som kunde kan kjøpe en andel av fondet. Gjennom din andel i fondet eier du en andel i de selskapene som forvalterne handler på dine vegne. Verdi- opp eller nedgangen i aksjene fondet eier utgjør din avkastning. 

  Aksjefond inndeles gjerne i ulike grupper avhengig av hvilket investeringsunivers fondene skal plassere sine midler innenfor. Dette kan være basert på geografisk områder (F.eks Norge, Norden eller Europa) eller avgrenset på bransje (F.eks Helse, Miljø eller Eiendom).

  Fordeler med aksjefond

  • Gir meravkastning over tid, men høy risiko i et kort tidsperspektiv 
  • Sparemidlene blir godt fordelt i aksjemarkedet
  • Forventet avkastning over tid på 3-4 prosentpoeng mer enn banksparing

  Som kunde hos Danske Bank kan du opprette en aksjesparekonto gratis. Vi anbefaler at du samler alle dine aksjefond på en slik konto.  Kontoen gir deg som sparer i aksjer og aksjefond flere skattefordeler som at du kjøpe og selge fondsandeler med utsatt skatt på gevinsten.  Gjennom vår aksjesparekonto får du tilgang til å investere i over 200 aksjefond fra flere fondstilbydere. Les mer om aksjesparekonto her.

 • Rentefond

  Hva er rentefond? I motsetning til aksjefond som investerer i aksjer (Eller eierandel i selskaper om du vil) investerer man gjennom rentefond i rentepapirer som sertifikater, obligasjoner og bankinnskudd. Forenklet forklart er dette stater, kommuner, og ulike offentlige og private foretak som ønsker å låne penger ved å selge rentebærende papirer direkte til en investor i verdipapirmarkedet. Lånesummen stykkes opp i mindre andeler som er egnet for kjøp og salg i markedet. Et rentebærende verdipapir gir investoren rett til å motta en fastsatt rente fra låntakeren over lånets løpetid.

  Som kunde kan du være med å investere i slike rentepapirer gjennom et rentefond. 

  • Relativt liten risiko, også i et kort tidsperspektiv
  • God og stabil avkastning
  • Forventet avkastning på 1-1,5 prosentpoeng mer enn banksparing

  Se våre rentefond

 • Kombinasjonsfond

  Hva er kombinasjonsfond? Et kombinasjonsfond er et fond hvor det investeres både i aksjer og rentebærende papirer (Se egne definisjoner av dette over). F.eks kan et fond ha en fastsatt fordeling hvor 50% av kapitalen skal brukes på aksjer og resterende 50% på rentebærende papirer. Siden rentebærende papirer anses som mindre risikofylte enn aksjer sprer man risikoen. På den andre siden, jo større aksjeandel i porteføljen , desto høyere forventet avkastning – og risiko.

 • Indeksfond

  I motsetning til aktivt forvaltet aksjefond hvor profesjonelle forvaltere plasserer penger i utvalgte selskaper, følger et indeksfond automatisk børsens gjennomsnitt i et gitt marked (f.eks Oslo børs). Siden ingen forvaltere jobber aktivt med dette fondet er indeksfond typisk billigere enn aktivt forvaltet fond. 

  Du finner oversikt over de tilgjengelige indeksfondene hos oss ved å se i vår fondsoversikt og søke etter "index". 

 • Impact fond

  I motsetning til et vanlig aksjefond vil et impact fond forsøke å skape god avkastning ved å investere i selskaper som utvikler løsninger som har en positiv effekt på sosiale og miljømessige utfordringer, som f.eks. ved å følge FNs bærekraftsmål. Impact fond ser også på hvordan selskapene forvalter virksomheten i et langsiktig perspektiv, der bærekraft og samfunnsansvar står i fokus. Porteføljeforvalterne analyserer hvordan selskapene arbeider med risikostyring samt ulike faktorer innen miljø, sosialt ansvar og selskapsledelse. Dette er også kjent som ESG.

  Les mer om våre impact fond her. 


Bruk aksjesparekonto når du sparer i fond

Tips til deg som sparer i aksjefond. Vi anbefaler alltid at du sparer i fond gjennom en aksjesparekonto så fremt fondet er tilgjengelig for dette. Attraktive skatteregler gjør at du kan kjøpe og selge aksjer* og aksjefond* uten å betale skatt på gevinsten underveis. 

I en aksjesparekonto kan det innskutte beløpet tas ut skattefritt fra aksjesparekontoen. Det betyr at dersom man for eksempel har skutt inn 100 000 kroner og saldoen har steget til 150 000 kroner, så kan man ta ut 100 000 kroner skattefritt. Man må først betale skatt når gevinsten tas ut.

*Børsnoterte aksjer i EØS og verdipapirfond med mer enn 80 % aksjeandel.

Les mer om aksjesparekonto

Slik kommer du i gang med sparing i fond

1. Logg inn i nettbanken. Dersom fondet du ønsker å investere i er tilgjengelig for kjøp i en aksjesparekonto, anbefaler vi at du først oppretter en slik konto. Dersom fondet ikke kan oppbevares i en aksjesparekonto må du opprette en vps-konto. Begge deler finner du under fanen "investering" i nettbanken. 

2. Når du har opprettet enten aksjesparekonto eller vps-konto kan du sette opp en spareavtale. Dette gjør du under fanen "investering" i nettbanken. Her velger du trekkdato, beløp og hvilket fond du ønsker å spare i. De fleste fond har krever at du setter inn minst 500,- pr mnd. 

Husk å sette deg godt inn i hvilket fond du investerer i. Mer informasjon om fondene vi tilbyr, nøkkeltall og risikovurderinger finner du her.  Om du har begrenset erfaring med fond, anbefaler alltid at du prater med en investeringsrådgiver før du setter opp en spareavtale. 

Danske Invest er merkenavnet på alle våre verdipapirfond i Danske Bank. 

Våre norske aksjefond i Danske Invest har gitt høyere avkastning enn Oslo Børs i 9 av de siste 10 år. I mars 2017 utropte Dagens Næringsliv forvalteren av Danske Invest fondene til Norges beste aksjeforvalter og i 2018 til kåret Morningstar "Danske Invest Norge Vekst" til beste norske aksjefond. 

Se alle våre Danske Invest fond her

Ofte stilte spørsmål om sparing i fond

Hvilke fond bør jeg velge?

Hvilke fond som passer for deg avhenger av hvor solid din privatøkonomi er, hvor langsiktig du tenker og hvilke verdier som er viktig for deg og dine investeringer. Har du lang tidshorisont og ønsker høy risiko med forventninger om bedre avkastning vil fond med høy grad av aksjer kunne vurderes. Ønsker du mindre risiko kan du vurdere fond med en lavere aksjeandel og høyere grad av rentepapirer, alternativt rene rentefond med typisk lavere risiko.

Hva er et fond?

Enkelt forklart er et fond en samling av sparere som går sammen om å plassere pengene sine i verdipapirer. Fondet har profesjonelle forvaltere som styrer investeringene basert på ulike mål som f.eks å følge markedet (Indeksfond) eller å slå markedet (Aktiv forvaltning). Summen av investeringene fra sparerne kalles forvaltningskapital og investeres videre i flere ulike verdipapirer. På den måten spres risikoen utover flere verdipapirer og du som sparer får ta del i verdisvingningene. 

Hvorfor spare i fond? 

Sparing i fond har historisk sett gitt høyere avkastning enn tradisjonell banksparing når du har en lang tidshorisont. I Norge har vi en forventet prisvekst på 2,5% per år. Dette betyr at at varer og tjenester øker i pris, og med lav, eller ingen avkastning på dine sparepenger, vil du tape på ha de stående. Derfor bør være et mål for langsiktig sparing at den bidrar til at du både beholder og i noen tilfeller øker kjøpekraften av dine sparepenger. En tommelfingerregel er at du bør sikte på en avkastning på over 5% dersom du ønsker å beholde din kjøpekraft (justert for inflasjon og skatt). 

Hvordan oppretter jeg en fondskonto? 

For å spare i fond trenger du en konto å oppbevare dine andeler i fondet på (Populært kalt fondskonto). En slik konto kan enten være en aksjesparekonto eller en VPS-konto. Fond med over 80% aksjeandel kan du oppbevare på en aksjesparekonto, noe vi anbefaler da dette gir deg gunstige skattefordeler på utvalgte fond. Dersom fondet ikke lar seg oppbevare på en aksjesparekonto, må du opprette en VPS-konto. Begge deler oppretter du enkelt i nettbanken vår under fanen "investering". 

Vi holder deg oppdatert på hva som skjer i finansmarkedene


  

Christian Lie
Sjefstrateg Danske Bank


Webcast: Kickstart

Hver mandag gir vår sjefstrateg, Christian Lie, en direktesendt videooppdatering på finansmarkedene verden over. Du har mulighet til å stille spørsmål på direkten. 


Podcasten Bænkers

 

Hver fredag slipper vi podcasten Bænkers. Programleder Fredrik Ask Stensrud og Sjefstrateg Christian Lie oppsummeres ukens viktigste hendelser. 

Du finner alle episoder her.

Andre har også lest