Horisontrapporter

Under finner du månedskommentarer for Horisont-fondene.

I rapportene får du:

  • En månedlig oversikt over utviklingen i de ulike Horisont-fondene.
  • En beskrivelse av hva som påvirket rente- og aksjemarkedene gjennom måneden som gikk.
  • Våre forventninger til utviklingen fremover.

Siste makronytt


Content is loading