Det finnes fond for alle typer forskjellige behov og ønsker. Noen fond investerer bare i Norge, noen i USA, mens andre investerer i hele verden. Noen fond investerer bare i bestemte sektorer, som f.eks. helse eller teknologi, mens andre investerer på tvers av alle sektorer. Det er bra at det finnes et fond for alles preferanser, men det kan også gjøre det vanskelig å vite hvilket fond man skal velge.

For mange kan det å investere i et såkalt globalt fond som ikke bare investerer i en spesifikk sektor være lurt. Da får du spredd pengene dine på flere forskjellige regioner, og flere forskjellige sektorer, og på den måten reduserer du risikoen for tap.

Hvordan velge riktig fond?
Ta stilling til tre hovedtyper

Vi skiller mellom tre hovedtyper av fond; aksjefond, rentefond, og en kombinasjon av disse såkalte kombinasjonsfond.

Aksjefond

For deg som har lang sparehorisont, f.eks. hvis du sparer til pensjon, kan det være lurt å spare i aksjefond. Da har du mulighet til å la pengene stå og vokse lenge. Du må regne med at pengene vil svinge i verdi – men på sikt kan du oppnå god avkasting.

Du kan finne alle våre aksjefond her

Rentefond

For deg som er ukomfortabel med at verdien på sparepengene dine svinger en del, eller hvis du har en kortere sparehorisont, kan et rentefond passe. Ved å plassere pengene i et rentefond kan du oppnå høyere avkastning enn det du får på en bankkonto – men avkastningsmulighetene er begrenset.

Du kan finne alle våre rentefond her.

Kombinasjonsfond

For mange kan det være fint å begynne sparingen i et kombinasjonsfond. Med et kombinasjonsfond investerer du i både renter og aksjer – og det finnes kombinasjonsfond med både høy og lav aksjeandel. Avhengig av hvilket du velger, kan du få akkurat den sammensetningen av aksjer og renter som passer for deg.

Hvor stor aksjeandel du bør velge avhenger av hvor komfortabel du er med verdisvingninger og hvor lang sparehorisont du har. Som en tommelfinger regel kan man si at jo lengre sparehorisont du har – jo høyere aksjeandel kan du tåle.

Få best avkastning av fondssparingen

Når du har valgt et fond er det viktig at du ikke selger fondsandelene med en gang verdien faller og du blir nervøs. Du taper ikke penger med mindre du velger å selge fondsandeler midt i en dårlig periode.

For å få best mulig avkastning av fondssparingen din, hold deg til spareplanen og la pengene stå. Da kan de gjenvinne sin verdi og vokse videre på lang sikt. Husk at det alltid er forbundet risiko for tap med sparing i fond, men risikoen reduseres betraktelig ved å ha en lang sparehorisont.

Jo lengre tid pengene har til å vokse, jo bedre. Nå det kommer til fondssparing er tiden din beste venn! 


Innholdet er utarbeidet av Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Informasjonen regnes som markedsføring og er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Informasjonen er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Ønsker du personlige investeringsråd anbefaler vi å ta kontakt med banken. For en fullverdig beskrivelse av de ulike produktene og tjenestene, henvises det til prisliste, produktark, prospekt og nøkkelinformasjon til de aktuelle verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.