Hva bør du tenke på ved sparing til barn?

Dersom du ønsker å spare i aksjefond kan det være lurt å opprette en aksjesparekonto. En aksjesparekonto er en gratis konto og har den fordelen at du kan kjøpe og selge fond i kontoen uten at det utløser skatt. Skatten blir først utløst når du realiserer gevinsten. I praksis betyr dette at hvis du for eksempel har satt inn 100 000 kroner og saldoen har steget til 150 000 kroner, så kan du ta ut 100 000 kroner skattefritt.

Dersom du velger å spare i et rente- eller kombinasjonsfond, må du opprette en verdipapirkonto.

Les mer om hvilke typer fond du kan spare i her 

Spare i barnets navn eller eget navn?

Hvis du skal opprette en aksjesparekonto, eller en verdipapirkonto, må du ta stilling til om du skal opprette dette i ditt eget eller barnets navn. I den vurderingen er det særlig to ting du må tenke på:

  1. Hvis du velger å opprette aksjesparekontoen i barnets navn vil barnet automatisk få tilgang til pengene når barnet fyller 18 år. Da vil de få full frihet til å kunne bruke pengene selv. Husk at dersom du sparer mye og/eller får veldig god avkastning på sparepengene, vil dette kunne påvirker hvor mye barnet kan få i lån og stipend fra lånekassen.
  2. Hvis du setter aksjesparekontoen i ditt eget navn kan du potensielt måtte betale formuesskatt dersom du sparer et stort beløp. Fordelen med å sette det i sitt eget navn er at du under hele spareperioden har full råderett over pengene, og kan bestemme selv når du ønsker å gi beløpet til barnet.

Hvordan komme i gang med å spare i fond til barn

Opprett en aksjesparekonto, eller en verdipapirkonto, og velg et fond du ønsker å spare i. Videre kan det være lurt å velge et beløp til månedlig sparing, og dernest opprette en spareavtale i nettbanken. Du kan også velge å sette inn litt ekstra ved bursdager og høytider.

Ved å sette inn litt etter litt over tid vil man også spre risikoen, ved at man kjøper fondsandeler når markedene både er på topp og i bunn. Dersom du ønsker kan du også etter hvert bytte fond eller ha flere fond med flere spareavtaler.

Les mer om hvorfor og hvordan spare penger i fond 

Eksempel på avkastning ved sparing i fond

Fordi vi ikke kan se inn i fremtiden er vi nødt til å bruke historisk avkastning som en indikasjon på fremtidig avkastning. Under er et eksempel på avkastningen man ville ha hatt, dersom man hadde spart 500 kr eller 1000 kr i måneden de siste 20 årene i et globalt indeksfond.*

Månedlig sparebeløp

500 kr

1000 kr

Du hadde satt inn

120 500 kr

241 000 kr

Du hadde tjent

215 366 kr

430,731 kr

Totalt hadde du hatt

335 866 kr

671 371 kr

Totalavkastning i prosent

178 %

178 %

*Utregningene er basert på AC World, Equity Indices, MSCI, IMI (Large, Mid & Small Cap), Index, Net Total Return, NOK [c.o.p. 1 obs, hundreds] fra 01.09.1999 til 01.09.2019

 

Hva betyr fremtidig avkastning?

Dersom du hadde spart kun 500 kr i måneden de siste 20 årene i et globalt indeksfond, hadde du fått en god avkastning. Hadde du spart samme sum på en sparekonto ville du ha gått glipp av avkastningen på 178 %, i tillegg til at inflasjonen ville ha gjort at pengene hadde mistet noe av sin verdi.

Se hvordan prisstigning påvirker sparepengene

Velger du å spare f.eks. barnetrygden hver måned til barnet fyller 18 år, har du som forelder en fin mulighet til å kunne hjelpe ditt barn med førerkortet, penger i studietiden, eller til å komme inn på boligmarkedet - uten at din egen økonomi trenger å lide.